6 miliárd osobných biometrických údajov ľudí ukradnutých Čínou pre ich vojenský program kvantovej umelej inteligencie

6 miliárd osobných biometrických údajov ľudí ukradnutých Čínou pre ich vojenský program kvantovej umelej inteligencie

Čínska komunistická vláda získala viac ako 6 miliárd biometrických údajov ľudí, vrátane údajov o tvári, hlasu a osobnom zdraví, aby sa tak posilnil ich program Kvantová umelá inteligencia určený na vojenské účely. Patria sem takmer všetci obyvatelia Ameriky, Kanady a Európy, ktorí dnes žijú, každá osoba v Číne, menej už zo skupín v Afrike, na Strednom východe a v Južnej Amerike. Nález som spočiatku zverejnil uverejnením objavu v knihe AI, Trump, Čína a Weaponization of Robotics bez uvedenia mien spoločností. Neskôr som nálezy s názvami spoločností zahrnul do aktualizovanej knihy Nebezpečenstvo umelej inteligencie pre ľudstvo. Viac ako 1 000 spoločností AI, robotiky a biometrických spoločností bolo skúmaných s cieľom získať výsledky viac ako 6 miliárd ľudí, ktorým boli biometrické údaje odcudzené alebo prenesené do Číny.

20 čínskych spoločností a 10 spoločností Western Tech dosiahli 6 miliárd

Po preskúmaní viac ako 500 čínskych a 600 západných spoločností som dospel k záveru, že iba 20 najlepších čínskych spoločností a 10 najlepších amerických spoločností umožňuje ukradnutie, zdieľanie, extrakciu, alebo prenos viac ako 6 miliárd biometrických údajov ľudí prostredníctvom spolupráce so západnými technologickými spoločnosťami. Medzi západné spoločnosti patrili údaje z Googlu, Facebooku, Twitteru, Uberu a širokej verejnosti, ktoré sú k dispozícii buď pre verejnú spotrebu, alebo pre krádež IP. Ostatné súkromné ​​údaje, najmä lekárske záznamy, boli ukradnuté špionážou.

Čínske spoločnosti dosahujú viac ako 5 miliárd 

Medzi čínske spoločnosti patrí Didi Chuxing, čo je čínsky Uber, ktorý poskytuje služby v Číne viac ako miliarde ľudí a má základňu v Japonsku, Austrálii, Indii, Čile a Mexiku. Megvii Face ++ je spoločnosť zameraná na rozpoznávanie tváre, 300 000 vývojármi z celého sveta a s prístupom k viac ako 1 miliarde osobných údajov. Spoločnosť Huawei buduje globálny 5G sieťový systém s dosahom služieb pre viac ako 3 miliardy ľudí po celom svete. Baidu je čínsky Google s prístupom k viac ako 1 miliarde ľudí. Fotoaparáty Dehua a Hikvision v Číne, na Taiwane, na Strednom východe, v USA, Austrálii a na celom svete umožnili Číne získať osobné údaje. Spoločnosť DJI (vyrába drony) tiež prenášala citlivé údaje z celého sveta poskytovaním mapových a lokalizačných služieb, ktoré označovali a spájali ľudí prostredníctvom platobných brán a sociálnych sietí na získanie údajov o rozpoznaní tváre, hlasu a tela. Ďalšie spôsoby extrakcie boli z rôznych počítačov vyrobených v Číne, aplikácií ako Tik Tok a „smart“ telefóny, ktoré boli vyrobené v Číne. V závislosti od krajiny, v ktorej boli výrobky a služby prevedené, mali inteligentné telefóny rôzne nastavenia a možnosti ochrany súkromia.

Vaše biometrie pre čínsku kvantovú AI

Vaše biometrické údaje vrátane toho, ako sa formujú vaše neurónové siete, boli získané pri vašej interakcii s produktmi a službami poskytovanými kombináciou produktov a služieb rôznych technologických spoločností prostredníctvom algoritmov umelej inteligencie, rozpoznávania tváre, rozpoznávania hlasu a senzorov priblíženia s vašich telefónov, ktoré zaznamenávajú váš srdcový rytmus, menštruačný cyklus a elektrické pole. Všetky tieto údaje sú cenné pre čínske vojenské ciele týkajúce sa kvantovej AI. Ak sa chcete dozvedieť viac, stiahnite si Nebezpečenstvo umelej inteligencie pre ľudstvo – zdroj1

Článok z 16.02.2020
Copyright, Cyrus A. Parsa, The AI Organization
Zdroj2

Podobné články

  • 85
    A.I. ako Boh? ČKS kradne od Google technológie určené pre vojenskú dominanciuČínska komunistická vláda sa pokúša postaviť "božský" stroj AI ukradnutý z AI Deepmind spoločnosti Google. Dokázali to pomocou špionáže, núteného prenosu technológií, krádeží IP, plagiátorstva a spolupráce so spoločnosťou Google. Ich vedci, výskumníci, vyšetrovatelia poskytli údaje potrebné na militarizáciu týchto technológií pri použití na BRI (tzv. nová hodvábna cesta). Pripojenie…
    Tags: a, na, v, ako, údaje, zo, sveta, cina, umela, inteligencia
A.I. ako Boh? ČKS kradne od Google technológie určené pre vojenskú dominanciu

A.I. ako Boh? ČKS kradne od Google technológie určené pre vojenskú dominanciu

Čínska komunistická vláda sa pokúša postaviť „božský“ stroj AI ukradnutý z AI Deepmind spoločnosti Google. Dokázali to pomocou špionáže, núteného prenosu technológií, krádeží IP, plagiátorstva a spolupráce so spoločnosťou Google. Ich vedci, výskumníci, vyšetrovatelia poskytli údaje potrebné na militarizáciu týchto technológií pri použití na BRI (tzv. nová hodvábna cesta).

Pripojenie stroja ako BOH Ako super inteligencia na BRI
Čínska komunistická strana (ČKS) sa pokúša spojiť Blízky východ, Afriku, Ďaleký východ a Európu so svojou iniciatívou Belt and Road Initiative (BRI) v sieti 5G. Týmto spôsobom môže ČKS prepojiť stroj podobný Bohu, ktorý slúži na prevádzkovanie dronov, strojov, robotiky, kyberneticky vylepšených vojakov a militarizovaných iniciatív, so schopnosťami rozpoznávania tváre, hlasu a zamerania na človeka a dominovať tým nad ľudstvom.

Extrakcia spôsobu akým sú vaše neuróny tvorené pre kolonizáciu
Google Deepmind AI extrahuje prostredníctvom spoločnosti Google a ďalších technologických produktov vaše biometrické údaje a súkromné ​​údaje. V skutočnosti to zmapovalo spôsob akým sa tvoria a spájajú vaše neuróny. Prostredníctvom tohto procesu sa pokúša vytvoriť umelú super inteligenciu, alebo systém podobný Bohu na planétový dohľad, ktorý môže kolonizovať všetky ľudské bytosti na príkaz a pod kontrolou tohoto stroja. Všetky tieto zistenia boli zverejnené v knihe AI ,Trump, China and the Weaponization of Robotics on 5G 24. augusta 2019 (možné nájsť knihu online) a boli rozšírené zverejnením diela Artificial Intelligence Dangers to Humanity 20. októbra 2019.

Pracovali sme za blaho vašich rodín
Organizácia AI a ja zverejňujeme šokujúce informácie verejne od 24. augusta 2019, aby sme ľudí poučili o dopade týchto hrozieb na náš svet. Zažili sme však plagiáty, krádeže a ohováranie a kvôli tomu sme mali problém zaisťovať všetky hrozby.
Zoberme si ako príklad biologickú zbraň z Číny. Publikovali sme to v časopise Artificial Intelligence Dangers to Humanity, ale žiadne médiá nám neposkytli platformu na posunutie chápania verejnosti včas na vykonanie potrebných zmien. Toto sa musí čoskoro zmeniť. Pretože naše schopnosti sú neprekonateľné. Tí, ktorí nám nevenujú potrebnú pozornosť, v skutočnosti poškodzujú vyhliadky svojich vlastných rodín. Pozrite sa na svet, mohla by nejaká vláda zastaviť to, čo sa už stalo, alebo čo bude nasledovať?

Článok z augusta 2020
Zdroj

Podobné články

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK