Ako prebieha Boží súd?

Ako prebieha Boží súd?


Sme uprostred Božej žatvy, čistenia Zeme a prebieha to bez toho či si to uvedomujete, alebo či to chcete. Sme na počiatku tisícročnej ríše, v ktorej odpadne všetka tá temnota, ktorá nás doteraz sužovala. Všetko bude teraz vyvedené na svetlo, aby sa súdilo. Všetko škodlivé a neprosperujúce musí zaniknúť a stať sa novým. Napadli vám ľudia vo vláde? Nebojte, ani jeden z nich neunikne pred Božou spravodlivosťou. Všetko bude iné ako doteraz; teraz sa už nedá ujsť pred spravodlivosťou. Tlak svetla čoraz viac tlačí na Zem a pod týmto tlakom vyjde všetko na povrch. Aj to čo by radšej zostalo skryté. Ale ako to celé prebieha?

Nepredstavujte si to ako veľký bum, ktorý sa udeje v sekunde. Je to proces a teraz sme v jeho finálnej fáze. Zároveň to každého zasiahne inak, podľa jeho vnútorného stavu a vnímania. Každý sme iný, prežívame veci iným spôsobom a preto to zasiahne každého jemu vlastným spôsobom. Každý sa rozsúdi sám na základe svojho vnútorného stavu. Väčšina si ani neuvedomuje, že v nejakom súde sme. Preto tu máme celý Covid a vypäté spoločenské situácie. Sú to plány temnoty, ktorej bolo dovolené ich uskutočniť, pretože pod tlakom sa každý musí prejaviť a ukázať sa aký je.

Predtým sme si každý spokojne žili svoje životy a starali sa o bežné záležitosti každého dňa ale tým, že nám tu do života vstúpila takáto situácia, boli sme nútení zachovať k tomu postoj. Takže to, či žijete normálny život, alebo chodíte s troma rúškami napovedá viac ako sa zdá. Ukazuje to či počúvame rozum, alebo cit. Či sme zameraný na hmotu, alebo sme deti svetla. Čím viac sa svetlo približuje k Zemi, tým viac sú ľudia pod týmto tlakom nútení priznať farbu. Súčasťou súdu sú informácie, ktoré nám pomáhajú vybrať si stranu a zaujať postoj. Či veríme zapredaným médiám, alebo používame vlastné vyciťovanie, dušu. Inak povedané či ideme s prúdom, alebo sme „konšpirátori“. V tom všetko vidno, na ktorej strane stojíme. Preto všetky tie útoky, a preto sa všetko mávnutím ruky označí za konšpiráciu. Preto sa živí v ľuďoch strach. Preto sa čoraz viac osekáva sloboda. Preto sa tak veľmi útočí na iný názor než aký je akceptovaný. Preto sa tlačia vakcíny na potlačenie ducha v človeku. Sú to všetko útoky na pravdu, na znemožnenie cesty k svetlu. Koniec koncov sa rozsúdime na základe nášho aktuálneho vnútorného stavu. Ešte mnohí čo sú považovaní za svetlých môžu padnúť a naopak. Určujúci bude aktuálny stav duše. Či človek žije svetlom, alebo je pripútaný na hmotu, na rozum.

Čas sa rýchlo kráti a tým aj možnosť vybrať si stranu. Muselo to prísť, keďže ľudstvo bolo nad priepasťou, na existenčnej križovatke. Večné svetlo, alebo večná temnota. Väčšina nemá potuchy aká dôležitá voľba to je a aká úžasná doba to je teraz žiť na Zemi. Všetko to temné, čo sa teraz deje, je vyprodukované ovocie ľudstva. Máme slobodnú vôľu a tým tvoríme svet okolo seba. No teraz prišiel čas, kedy Boh povedal dosť! Nebudeme ďalej ničiť všetko okolo seba. Každý sme mali dostatok šancí a inkarnácií na to, aby sme sa našli. Mali sme veľa času hľadať, prijať svetlo, prijať Boha. Konečne sa vyplieni všetka temnota zo Zeme, všetko ťaživé odpadne. Potom konečne začneme tvoriť raj tu na Zemi ako to vždy malo byť! Prichádza tisícročná ríša, vek svetla. Nie všetci sa toho zúčastnia, veľa z nás neprejde súdom a tak je to správne. Každý mal možnosť vybrať si a každý je v tom sám za seba. Môžete ľudí prebúdzať a ukazovať im pravdu a to je dobré. Tak sú pravde vystavení, ale keď to sami nechcú, neuveria. Nebudú chcieť uveriť. Nepomôžete im na stranu svetla, ak to nechcú sami. Stále si pôjdu tu svoju časovú líniu hmoty, temnoty. Rúška, vakcíny, televízne noviny, strach, zaslepenosť… Títo v súde odpadnú. Sú príliš upnutí na hmotu a kŕmia svoju dušu príliš nízkymi vibráciami. Z Božského pohľadu je to na čo sa zameriavajú úplne nezmyselné a neprosperujúce. Tí, čo sa udržiavajú na strane citu, na strane svetla, na Božskej časovej línii budú pozdvihnutí. Boh zakročí a Boh nastolí poriadok!

Zdieľať článok

Podobné články

 • 61
  O konci vojnyThor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi…
  Tags: a, je, to, sa, na, sú, v, svetlo
 • 58
  Uverme vo víťazstvo svetla!Svetlo postupne vytláča temnotu, ako na Zemi tak aj v jednotlivých dušiach. Prebieha čistenie, vzostup, po všetkých tých rokoch v područí zla nastane vek svetla. Niekomu je tomu stále zaťažko uveriť, že je to možné. Mnohí neveria, že je možné uniknúť z tohto systému. Doteraz tu vládla temnota a každý…
  Tags: to, a, je, na, v, sa, úvahy, boh, svetlo
 • 54
  Falošné duchovnoČo je viac ako duchovný vzostup? Nič nie je pre ľudskú dôležitejšie ako hľadanie a rozvíjanie svojej duchovnej stránky a temnota to dobre vie. Pozná všetky ľudské slabosti a neduhy, a preto vie presne čo ľuďom ponúknuť, ako ich zviesť zo správnej cesty. My ľudia sme príliš odklonení od skutočnej pravdy…
  Tags: a, sa, to, je, v, úvahy
Úvaha nad hranicou prebudenia

Úvaha nad hranicou prebudenia

Neviem kde je hranica človeka, aby si uvedomil, že jedine BOH a on sám je pánom svojho života.
Kde je hranica uvedomenia a hlavne postavenia sa za seba a svoj život a povedanie dosť niekomu, kto mi na ňu siaha?
Ľudia, je to režim!
Je to niečo neosobné, bezcitné, niečo, čo nezáleží na vašom živote, pravde, zdraví.
Je to niečo, čo je vytvorené umelo a na úkor nás živých, na úkor nášho života!
A už kradne a berie skutočne všetko.
Nielen dane z práce, ale i čas, zdravie, šťastie, sloboda, pohlavnosť, láska, normálnosť, degeneruje a ohlupuje naše deti, zavádza umelú inteligenciu, aby sme sa stali nepotrebným článkom v reťazcoch … a … tak nás odpoja.
Postačí im naša schránka na produkciu.
Naša prirodzenosť a normálnosť, náš duch, tá božská iskra v nás už nie je potrebná pre život.
Oni sa tak menia.
A tak ho (nášho ducha) najskôr uspia, potom zabijú a potom vyhodia.
Máme umelú inteligenciu, tá je poslušná, to sa stane podstatná bytia, ina bude dokonalá, bez chýb, ak nie, vypneme ju.
To je režim, ten režim, ktorý by chcel prísť a prichádza!
To je realita. To je politika.
Ešte stále režim, politike, politikom veríte?
Ešte stále takýmto spôsobom volaniam po prebudení neveríte?
Ste povinný uveriť zlu (v maske) a pohŕdať dobrom?
Ste pripravení počuť a ​​počúvať ako Boží režim s politikmi a božskými pravidlami sa vysmievať, kopať do nej a pľuť na ňu, len preto, že režim je silnejší?
Ak je to tak, nijako sa nelíšime od žitia v dobe Ježiša, kedy za jeho pravdu od Boha dav kričal ukrižuj ho!
Je to hajzel, špina, klamár a ničí naše zaužívané zvyky! Je to klamár hoaxer!
Vidíme sa v tom?
Nie?
Mali by sme.
Sme presne v tom bode.
Hovoríš pravdu, konáš podľa citátu, nemáš strach a žije slobodne, nikomu neubližuješ? Áno? Ale pre ostatných si špina, hajzel, klamár a hoaxer, ktorý svojim nezodpovedným konaním nechráni, ba čo viac, zabíja druhých! Škodí!
Choré !!!
Naša spoločnosť ochorela.
Ale nie na kovid, na duchu.
Dovolili sme aby rozum vládol a povýšili sme rozum aj vedu nad Bohom.
Boh nestvoril tento vírus, boh nestvoril ani tento biologický chemický nástroj takzvaný PATOGÉN, ktorý šikovne a skryto pomenoval liečbu, kvôli tomu, aby to bolo ľudstvom ľahko pripravené.
Je to genocída ľudstva!
Šikovne spravená genocída, sprevádzaná krásnymi heslami i záchrane, aby vyzerala ako záchrana ….
Kde je hranica uvedomenia človeka a prebratia svojej vlastnej moci nad svojím a božím životom?
Kde je hranica, aby sa ľudia spojili, zjednotili a spolu všetci držali pokope?
Kde je hranica toho, aby ľudia nešli proti sebe veriaci viac rozumu, vláde, režimu, peňazí a v podstate sa v režime, politici a peniaze vo vnútri klaňali a podriaďovali?
Ľudia sa klaňajú režimom, politikom, ľuďom, vzorkám, peniazom, sochám a mŕtvym. Už nie Bohu. Že nie?
Priznajme si to. Lebo toto robíme.
Tak to nezľahčujme a uvedomujme si to.
Kde je hranica uvedomenia, prebudenia, zjednotenia a konania?
Už raz sme zabili Ježiša (živú pravdu, živú lásku, živú božiu vôľu) a v podstate je to tu zas ….
Sme v súde a mali a ešte máme sa rozhodnúť.
Strach, vakcína, iluzórne vyhliadky nad smrťou, režim, vláda, politika, zlo.
Viera, príroda, prirodzenosť, súčasné víťazstvo nad smrťou, vďaka viere a presvedčeniu, že boh nás ochráni i zachráni a má na pomocníkov i prostriedky, dobro.
Na ktorej strane stojíš človeče?
Mal si si a máš si vybrať.
Kde je hranica?
Pekný deň, nech sme všetci prebudení a nie spiaci, ale veriaci.
Tatiana Mintálová

Zdieľať článok

Podobné články

 • 90
  Pravda a klam, úprimnosť a manipulácia, konanie a neriešenie, čistenie & prepúšťanie, POSUNStáva sa v živote, že stojíte pred dilemou:Mám veriť? Nemám veriť? Komu veriť? Čomu veriť?Občas ľudia klamú, taja, pretvarujú sa. Čo ich k tomu vedie?Hlavný nepriateľ a ním je STRACH – ne_viera.Už od detstva sa pravda „nevyplácala“ respektíve „vyplácala“ 🙂 - bitkou a tak nás to naučilo tajiť, klamať, zamlčiavať,…
  Tags: a, sa, je, to, posolstvá, pre, dušu
 • 88
  Naša životná cestaKaždý z nás prichádzame na svet s nejakou úlohou, každý máme slobodnú voľbu a sme si strojcami svojho šťastia. Pri zásadných dianiach, pri veľkých dejoch sú nejaké predurčenia, ale aj tak nás nikto a nič nemôže donútiť ísť inak ako my chceme. Vždy to budú už sto krát spomínané dva…
  Tags: a, to, sa, je, posolstvá, pre, dušu
 • 87
  Úvaha o tom, ako sa dnes chováme, ako sme klamaní a ako často, až naivne dôverujeme, ani nevieme komu, lebo nehľadáme "za tým"…..Každý jeden v sebe má to praobyčajné, ale zároveň zázračné cítenie, až do momentu, kedy začneme veľa študovať hľadať dôkazy a prestávame veriť , bez silných argumentov.Tak si začneme pestovať rozum a ubíjať až zabíjať cit, i jeho hlas - náš vnútorný hlas.Jednoduchý človek, si zachová zdravý "sedliacky rozum" a…
  Tags: a, to, sa, je, posolstvá, pre, dušu
Úvaha nad hranicou prebudenia

Malé zamyslenia, pre zrodenie uvedomenia

Dnešný svet? Chaos .Áno vládne tu chaos. Nielen vo svete, ale i v politike, v ľuďoch, vo vzťahoch i v tom čo chcú nazývať pravdou a pravda to nie je. V tom chaose poväčšine nevieme nič a tvárime sa, že vieme všetko a že zachraňujeme. To je politika. POLITICI robia hlavne politiku a stratégie, ktoré sú vo výsledku na nič. Potrebujú sa len ukázať a ukazovať, že niečo vedia, aj keď nič nevedia. Sú predajní, za peniaze, za moc, za slávu, za vlastníctvo, za ovládanie s rizikom prepadáku a toho, že oni sú ovládaní a to dobrovoľne. V podstate sú v službách za peniaze nás, ale aj za peniaze tých, ktorých počúvajú, tých mocných, ktorých peniaze sú mnohonásobne väčšie a teda ich služba im je mnohonásobne zväzujúcejšia. Problém je, že ich nezaujímajú ľudia, ich nezaujíma zdravie, ich nezaujíma planéta, ich nezaujíma príroda. To sú len falošné heslá, aby chytili našu dôveru, aby boli krytí a ich úmysel ťažiť, skrytý. Je čas, aby v tomto chaose politici, ktorí sa snažia viesť tento štát z pozície úradov priznali, že šíria hoaxy, ktoré v médiách predkladajú ako pravdu. Ľudia len zo strachu politikom a ich smiešnym heslám o záchrane a ochrane veria. Ľudia stratili Boha, stratili vieru Bohu a tak nemajú komu veriť. Z umelo vytvoreného stavu v spoločnosti sme dospeli do štádia (tam, kde nás chceli mať), že ľudia začali v chaose intenzívne veriť jedinej záchrane a to politikom a médiám. Boh je zakázaný, aby sme sa nenakazili, aby nás to božie nepokazilo. Uvedomujeme si to vôbec? A títo politici, väznitelia i ich veritelia označujú hoaxermi a šíriteľmi neprávd tých, ktorí sa snažia ľuďom otvárať oči, aby videli, aby sa rozkukali, aby získali pohľad aj z iných strán – ale hlavne ten božský nezaťažený neutrálny nadhľad, bez strachov. Nie všetko, čo sa leskne je zlato…Nie všetko, čo tak, ako vyzerá, aj tak je.Nie všetko, čo je podsúvané ako pravda, aj pravda je. Jednotlivec nedokáže ani zmeniť, ani zachrániť svet sám. Sme spoločenstvo, potrebujeme ľudí, potrebujeme sa navzájom. Jednotlivec síce sám nedokáže zachrániť svet, ale môže pomôcť zachrániť svet. Ako? Zmenou seba, svojho zmýšľania, konania a svojim príkladom, môže šíriť, pomáhať, inšpirovať…Sme spoločenstvo jednotlivcov a toto spoločenstvo je založené na tvorivosti a spolu_práci, výmene, zdieľaní…Preto by sme mali naplniť aj túto našu podstatu. Je jar je čas prebúdzania zo zimného spánku, tak je to v prírode zariadené. To je skutočný zákon, platný a nemenný. A konečne, by aj človek mal pochopiť, že je čas prebudenia! Prichádza nová sila, nový život! Napriek snehu a ľadu Svetlo má nesmiernu moc. Roztopí všetko a pripraví podmienky na rast, vývoj a novú úrodu. Bolo by dobré sa nedeliť, ale spájať. Nedeliť sa ani názorovo, ani národovo, nijako a ničím. Spoločným menovateľom má byť víťazstvo svetla, pravdy a lásky na zemi. Božie kráľovstvo …. Akceptovať a rešpektovať, tolerovať sa, ale nedovoliť manipulátorom, aby nám klamstvami, pod rúškom pravdy ničili životy. Mali by sa nás prebudiť a uveriť státisíce, milióny, nielen jednotlivci…Boh varoval…..a aj napriek tomu….Sybila i mnohí iní proroci predpovedali, ako žalostne málo bude prebudených…Je jar, je čas sa zobudiť a uveriť. Nie rúškom, respirátorom, vakcínou, nekontaktom a nestretávaním sa zachrániš svet. Toto chce BOH? Myslíš? Či cítiš? Boh má iný plán, ale sa nezaujímaš, lebo mu neveríš. Zmena je tu, je na dosah, ale TY jednotlivec v spoločenstve a spolupráci so záujmom, nie nasratosťou, ale inteligenciou, citom a sedliackou múdrosťou ju máš v rukách…Tak konaj, nepozoruj, nevyhodnocuj, už vieš, času bolo dosť. KONAJ! Poraz strach a ver Bohu. Nečakaj na záchranu, sám sa pridaj a spolupracuj, sám buď tvorivý a tvor plán pre spoločenstvo na jeho záchranu. Politik to neurobí, ale BOH áno, tak ho začni počúvať veriť mu a hľadaj ľudí, čo konajú v jeho mene a napomôž tak záchrane nielen seba, ale celého sveta. Jeden za všetkých a všetci za jedného. Spolu ….Krásny deň a vedomú celosvetovú jar s prílevom božskej sily pre nový náš život, svietenie a zazelenanie planéty…S láskou Tatiana Mintálová

Zdieľať článok

Podobné články

 • 80
  Úvaha nad hranicou prebudeniaNeviem kde je hranica človeka, aby si uvedomil, že jedine BOH a on sám je pánom svojho života.Kde je hranica uvedomenia a hlavne postavenia sa za seba a svoj život a povedanie dosť niekomu, kto mi na ňu siaha?Ľudia, je to režim!Je to niečo neosobné, bezcitné, niečo, čo nezáleží na…
  Tags: a, je, sa, posolstvá, pre, dušu, prebudenie
 • 75
  Nemusíš byť výnimočný, stačí byť normálny…Ľudia často odsudzujú a posudzujú rovnaké "stádovité" chovanie. Chcú byť iní. Chcú sa odlišovať. Ale za akú cenu? Aký je dôvod? Len preto, aby človek sám cítil svoju vlastnú výnimočnosť, že je iný ako ostatní? Aby zaujal? Aby hovorili o ňom, že je iný? Vždy je dôležitý úmysel toho, čo…
  Tags: je, a, sa, konanie, posolstvá, pre, dušu
 • 72
  Sloboda a zrelosť…..Zamýšľam sa nad pojmami a nad tým, aký je rozdiel vo vnímaní a hlavne vlastnej interpretácii pojmov, podľa svojich potrieb a na vlastnú obhajobu nesprávnych chcení, či konaní, aj keď sudca nie je. Sloboda, či neviazanosť a teda zviazanosť? Nezrelosť, či nezodpovednosť? Byť nezrelý a chovať sa nezrelo sú dve…
  Tags: a, sa, je, v, posolstvá, pre, dušu