Úvaha o dianí…

Úvaha o dianí…

Skúsme si položiť otázku: „Veríme v nejakú vyššiu Silu, či Boha? „Ak áno, veríme v to, že existuje aj jeho protipól a teda zlo, či temno? Položme si ďalšiu otázku: Kto (čo) má vládnuť vo svete? Láska? (BOH?)Tak pokračujme v kladení otázok: Čo vládne dnes medzi nami? Je to Láska? Alebo jej protipól? Odpoveď je: STRACH.STRACH= zlo, STRACH=temno. Na koho strane sme? Komu slúžime ak sa bojíme? Moje slová smerujem k uvedomeniu si nášho prežívania (vnútorný svet) nehovorím o tom, ako sa máme chovať navonok, to je samozrejmé… rešpekt a úcta (len aby sa v tom strachu nestratili)…Veľa ľudí možno kladie otázku smerom von: „Kde je teraz Boh? „Ale skúsme si položiť otázku smerom dnu: „Kde bol doteraz u mňa Boh? Kde je teraz u mňa Boh? „Kto vládne? Komu slúžim? „Dni naplnené pokojom, aj keby blesky z neba padali nám prajem….Je len jedna cesta……S Láskou Tatiana

Zdieľať článok

Úvaha o dianí…

Pohyb, napredovanie, myseľ, strachy

Samozrejme, nie každý má chuť, alebo silu sa hýbať, takže tí (my 🙂 ) „polenivší“ budeme tak, či onak tlakom svetla (pokušeniami tmy) „nútení“ k pohybu.
Strach zastavuje a bráni v rozhodovaní, v chcení a napredovaní, bráni viere v svetlé zajtrajšky. Takže nezabúdajme že naše myšlienky i strachy majú nadpozemskú silu a zhmotňujeme si to, čoho sa bojíme a o čo sa strachujeme.
Šťastie alebo nešťastie je v našich rukách.
Zlo sa nemôže priblížiť, pokiaľ ho my sami nezavoláme!
Ako chceme, tak sa nám stane!
Odvráťme sa od strachu a zhmotňujme naše sny a vízie. Nech sa stanú presvedčeniami v skutkoch.
Nezabúdajme že náš duch naša podstata má v sebe magnetickú silu príťažlivosti rovnakého, ale to isté má i naša myseľ. Tá dokáže vyprodukovať pod vplyvom strachu až neskutočné hororové scenáre a snaží sa nás preSVEDČIŤ, že „treba byť v strehu“, „treba byť pripravený“, „treba…., lebo čo ak?“.
Ak budeme takto premýšľať, neprejde veľa času a tie scenáre sa možno aj pomaly začnú plniť (a to len vďaka našim strachom). Takže zabíjajme negatívne myšlienky a negatívne scenáre nášho rozumu hneď v zárodku.
Rozhodujme sa na základe impulzov našej duše a negatívnym myšlienkam odpovedzme: „No a čo…, nech sa deje čokoľvek, takto to cítim a nech sa situácia vyvinie akokoľvek, budem to riešiť keď to bude. Teraz, je „tu a teraz“.“
Nezabúdajme!!! Hlava je len nástroj ktorý plní ciele, chcenia nášho ducha. Hlava nemá rozhodovať, rozkazovať, zabíjať, dusiť a potláčať našu dušu (nášho ducha), hlava nie je pán.
To, čo nás spája s výšinami (Bohom), je naša podstata a tou je náš duch. A to čo teda vychádza z našej podstaty (pokiaľ sme to nepokrivili, nezabili, nezadusili, nezašpinili) by malo byť vždy čisté a vždy správne a to následne dá impulz k mysleniu i konaniu.
Hlava (rozum) je SLUHA DUCHA.
Takže pracujme na tom, aby sme to dokázali žiť a riadili sa túžbami a chceniami vychádzajúcimi z nášho vnútra – z nášho CITU (ten je vlastnosťou ducha) a nie z po_citov (spojených s rozumom), ktoré sú až po cite a sú produktom spojeným s telesnosťou a hmotnosťou.
Pekný cituplný a oduševnený deň 🙂.
S Láskou Tatiana.

Zdieľať článok

Úvaha o dianí…

Zbavujem sa strachov, mám pevnú vieru

Všetky strachy sú založené na myšlienke neviery v seba a „najvyššiu silu“. Máme pocit, že som na to sám, JA to nedokážem, JA to nezvládnem, JA to nedosiahnem, to sa neskončí dobre atď.
Treba si uvedomiť jedno, že som pod ochrannými krídlami „najvyššej sily“ a tá si želá len naše vlastné šťastie.
Negatívne veci sa nám dejú len ako upozornenie (je to vztýčený prst“ – „človeče, kráčaš nesprávnou cestou – spamätaj sa – prehoď výhybku svojho života na iný smer – prehodnoť veci, udalosti, ľudí…“). Ak to rýchlo pochopíme, utrpenie, či všetko negatívne mizne okamžite (mám to odskúšané :-)).
Okrem toho, ak máme vieru, kráčame správnou cestou, snažíme sa žiť správne (v zmysle dobra, svetla, lásky) , tak nie je dôvod, aby sme nedosiahli to, čo si prajeme, alebo nedokázali vykonať to, čo chceme, alebo sa od nás očakáva (samozrejme malo by to byť v súlade i s mojim chcením :-)), tým pádom, nie je tu priestor a pochybnosti, otáľanie, nevieru, čiže strachy.
Strach je energia, ktorá spútava a obmedzuje. Oproti stojí viera a odvaha, ktorá nám dáva slobodu, že môžeme a zmôžeme všetko (opäť v zmysle dobra, svetla a lásky :-))
Nezabúdajme:
„ SME mocní tvorcovia svojich túžob, prianí, myšlienok i skutkov – životných udalostí. Tak ako chceš človeče, stane sa Ti, ak teda nechceš, lebo….. (neveríš?), nestane sa Ti… “
Od dnešného dňa :-):
„Používam svoju moc s láskou a milosťou a dodávam jej energiu prostredníctvom svojich láskyplných myšlienok, pozitívnych emócií a hlbokej viery.“
Krásny deň plný viery, nádeje, lásky a odvahy 🙂
Tatiana

Podobné články

 • 87
  Bojíš sa? Neveríš?Dnes som sa budila s tým, že je tu potrebné znovu položiť ľuďom otázku.Bojíš sa?Neveríš?Ak máš strach, bojíš sa, že….zomrieš, ochorieš, budeš bez príjmu, že ti neuveria, že o niekoho, či niečo prídeš….,tak odpoveď je, že… NEVERÍŠ….UVEDOM si to!Neveríš, že Boh je nápomocný ?Neveríš, že Bohu záleží na Tebe, robí…
  Tags: že, a, sa, je, na, ak, si, v, to, strach
 • 86
  Poznám svoju cenu a verím siČasto sa nám namiesto slova „verím“ derie na jazyk slovko „dôverujem“. Je to, to isté? Môžeme dôverovať sebe? Odpoveď znie: Nemali by sme! Mali by sme VERIŤ! (dôverovať môžeme druhému, za koho neručíme 🙂 ). Zamyslime sa len trošku nad tým. Keďže so sebou žijeme celý život 🙂, mali by…
  Tags: a, sa, je, to, ak, si, posolstvá, pre, dušu, viera
 • 81
  Prílišná zodpovednosťSo zodpovednosťou, strácame detskosť.S detskosťou rastie viera..Viera v zázraky, ktoré sú skutočné, v skutočnosť, ktorá je zázračná….Nezabúdajme na jedno, že aj prílišná zodpovednosť sa stane blokom, alebo bariérou v pohybe vpred a napredovaní, aj keď pritom vyzerá tak nevinne a pravdivo.A vo chvíli uznania, sa stáva strašiakom a blokom.Zachovávajme si…
  Tags: a, je, v, sa, viera, si, na, že, posolstvá, pre
Ako rozpustiť Covid EGREGORA ?

Ako rozpustiť Covid EGREGORA ?

Počas posledného roku bol cielene vytvorený najväčší Egregor za posledné stáročia. Môžme ho nazvať Covid Egregor. Je dennodenne vyživovaný a posilňovaný riadenou a starostlivo koordinovanou aktivitou jeho tvorcov, ktorí na to používajú mentálnu a emočnú zložku osobnosti širokej celosvetovej populácie.

Čo je EGREGOR a ako vzniká?

Egregor je energoinformačná “entita” s určitým stupňom naprogramovanej inteligencie. Je umelo vytvorený cieleným, koordinovaným a opakovaným úsilím uzavretej skupiny jednotlivcov, ktorí iniciujú a programujú jeho tvorbu a účel. Pre energetické nabitie a pravidelnú výživu egregora k tomu ale potrebujú dostatočnú masu neinformovaných jednotlivcov, ktorí slúžia ako zdroj jeho energie.

Stačí k tomu stanoviť funkcie egregora, niečo ako programový kód a naviazať ho na konkrétnu a jasne definovanú a zobraziteľnú formu. Aktuálne zvolenú ako program Covid-19 s jeho svätyňami v podobe denne aktualizovaných čísiel a správ k každom médiu, ktoré sa na tejto výžive egregora synchrónne podieľajú.

Opakuje sa to ako “náboženská mantra a ceremónia” niekoľkokrát denne, to isté stále dokola s cieľom opakovane pútať mentálnu zložku človeka upriamením pozornosti a vybudením určitých hrubších emócií ako strach a hnev, ktoré slúžia ako zdroj energie pre výživu egregora.

Tvorcovia Egregora majú tým možnosť vedome riadiť a používať túto umelo vytvorenú nemateriálnu inteligenciu, existujúci v energoinformačnej rovine na efektívnejšie dosahovanie svojich cieľov v hmotnom svete. Čím je egregor silnejší, tým väčšiu moc v tomto svete má. Čím viac ľudí vyživí egregora, tým väčšiu moc má.

Aký je typický prejav spútania Egregorom?

Človek stráca hlboký kontakt s vlastnou vnútornou podstatou, stráca kontakt so Stvoriteľom, Čistým Univerzálnym Vedomín a Bytím, stráca kontakt s Pravdou a skutočnou realitou. To vedie k tomu, že mentálna zložka (myseľ) človeka nie je riadená “Vyšším princípom” a prijíma program Egregora. Tým Egregor mení myslenie a následne aj správanie človeka s cieľom uvoľniť čo najsilnejšie emočné prejavy v človeku na úrovni primárne strachu a hnevu. To následne vedie k postupnej hlbokej desintegrácii jednotlivca, ktorý sa stáva otrokom Egregora a tým aj nástrojom pre jeho výživu. Egregor tu funguje ako parazit s cieľom brať čo najviac pre vlastnú existenciu.

Ako rozpustiť vytvoreného Egregora?

Veľmi jednoducho. Stačí zastaviť kohútik pre jeho výživu. Egregor bez výživy slabne a postupne zaniká. Takto sa to stalo mnohým veľkým Egregorom starých náboženstiev, politických a iných záujmových zoskupení. Stačilo len ukončiť jeho fanklub 🙂

Každý z nás môžeme začať jednoduchou postupnosťou:
1.) Obnoviť a každodenne vedome a cielene udržiavať kontakt so Stvoriteľom v Láske, Pravde a pevnej Jednote. To je základná ochrana pred podmanením Egregorom.

2.) Svoju mentálnu zložku dennodenne kultivovať. Informácie zdravým rozumom a nezaujato preverovať. Odpútať pozornosť od predkladanej formy Egregora ako je sledovanie jeho čísiel, cielenej propagandy a informácií, ktoré sú v rozpore s prirodzenosťou Života a zdravého rozumu.

3.) Dennodenne premieňať energiu hrubých emócií na energiu cností. Energiu strachu premeňte na Odvahu, hnev na Súcit a milosrdenstvo, obavy na Dôveru.

Egregor bez vašej energie sa postupne rozpustí. Bez egregora záujmové skupiny nemajú dostatok sily na realizáciu svojich cieľov a manipuláciu s vami.

Sila Pravdy a Života je prítomná v každom z nás. Spojte sa s ňou a žite svoj život v Pravde a Sile Života…

D. G. N.

Zdroj

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK