Ako prebieha Boží súd?

Ako prebieha Boží súd?


Sme uprostred Božej žatvy, čistenia Zeme a prebieha to bez toho či si to uvedomujete, alebo či to chcete. Sme na počiatku tisícročnej ríše, v ktorej odpadne všetka tá temnota, ktorá nás doteraz sužovala. Všetko bude teraz vyvedené na svetlo, aby sa súdilo. Všetko škodlivé a neprosperujúce musí zaniknúť a stať sa novým. Napadli vám ľudia vo vláde? Nebojte, ani jeden z nich neunikne pred Božou spravodlivosťou. Všetko bude iné ako doteraz; teraz sa už nedá ujsť pred spravodlivosťou. Tlak svetla čoraz viac tlačí na Zem a pod týmto tlakom vyjde všetko na povrch. Aj to čo by radšej zostalo skryté. Ale ako to celé prebieha?

Nepredstavujte si to ako veľký bum, ktorý sa udeje v sekunde. Je to proces a teraz sme v jeho finálnej fáze. Zároveň to každého zasiahne inak, podľa jeho vnútorného stavu a vnímania. Každý sme iný, prežívame veci iným spôsobom a preto to zasiahne každého jemu vlastným spôsobom. Každý sa rozsúdi sám na základe svojho vnútorného stavu. Väčšina si ani neuvedomuje, že v nejakom súde sme. Preto tu máme celý Covid a vypäté spoločenské situácie. Sú to plány temnoty, ktorej bolo dovolené ich uskutočniť, pretože pod tlakom sa každý musí prejaviť a ukázať sa aký je.

Predtým sme si každý spokojne žili svoje životy a starali sa o bežné záležitosti každého dňa ale tým, že nám tu do života vstúpila takáto situácia, boli sme nútení zachovať k tomu postoj. Takže to, či žijete normálny život, alebo chodíte s troma rúškami napovedá viac ako sa zdá. Ukazuje to či počúvame rozum, alebo cit. Či sme zameraný na hmotu, alebo sme deti svetla. Čím viac sa svetlo približuje k Zemi, tým viac sú ľudia pod týmto tlakom nútení priznať farbu. Súčasťou súdu sú informácie, ktoré nám pomáhajú vybrať si stranu a zaujať postoj. Či veríme zapredaným médiám, alebo používame vlastné vyciťovanie, dušu. Inak povedané či ideme s prúdom, alebo sme „konšpirátori“. V tom všetko vidno, na ktorej strane stojíme. Preto všetky tie útoky, a preto sa všetko mávnutím ruky označí za konšpiráciu. Preto sa živí v ľuďoch strach. Preto sa čoraz viac osekáva sloboda. Preto sa tak veľmi útočí na iný názor než aký je akceptovaný. Preto sa tlačia vakcíny na potlačenie ducha v človeku. Sú to všetko útoky na pravdu, na znemožnenie cesty k svetlu. Koniec koncov sa rozsúdime na základe nášho aktuálneho vnútorného stavu. Ešte mnohí čo sú považovaní za svetlých môžu padnúť a naopak. Určujúci bude aktuálny stav duše. Či človek žije svetlom, alebo je pripútaný na hmotu, na rozum.

Čas sa rýchlo kráti a tým aj možnosť vybrať si stranu. Muselo to prísť, keďže ľudstvo bolo nad priepasťou, na existenčnej križovatke. Večné svetlo, alebo večná temnota. Väčšina nemá potuchy aká dôležitá voľba to je a aká úžasná doba to je teraz žiť na Zemi. Všetko to temné, čo sa teraz deje, je vyprodukované ovocie ľudstva. Máme slobodnú vôľu a tým tvoríme svet okolo seba. No teraz prišiel čas, kedy Boh povedal dosť! Nebudeme ďalej ničiť všetko okolo seba. Každý sme mali dostatok šancí a inkarnácií na to, aby sme sa našli. Mali sme veľa času hľadať, prijať svetlo, prijať Boha. Konečne sa vyplieni všetka temnota zo Zeme, všetko ťaživé odpadne. Potom konečne začneme tvoriť raj tu na Zemi ako to vždy malo byť! Prichádza tisícročná ríša, vek svetla. Nie všetci sa toho zúčastnia, veľa z nás neprejde súdom a tak je to správne. Každý mal možnosť vybrať si a každý je v tom sám za seba. Môžete ľudí prebúdzať a ukazovať im pravdu a to je dobré. Tak sú pravde vystavení, ale keď to sami nechcú, neuveria. Nebudú chcieť uveriť. Nepomôžete im na stranu svetla, ak to nechcú sami. Stále si pôjdu tu svoju časovú líniu hmoty, temnoty. Rúška, vakcíny, televízne noviny, strach, zaslepenosť… Títo v súde odpadnú. Sú príliš upnutí na hmotu a kŕmia svoju dušu príliš nízkymi vibráciami. Z Božského pohľadu je to na čo sa zameriavajú úplne nezmyselné a neprosperujúce. Tí, čo sa udržiavajú na strane citu, na strane svetla, na Božskej časovej línii budú pozdvihnutí. Boh zakročí a Boh nastolí poriadok!

Zdieľať článok

Podobné články

 • 61
  O konci vojnyThor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi…
  Tags: a, je, to, sa, na, sú, v, svetlo
 • 58
  Uverme vo víťazstvo svetla!Svetlo postupne vytláča temnotu, ako na Zemi tak aj v jednotlivých dušiach. Prebieha čistenie, vzostup, po všetkých tých rokoch v područí zla nastane vek svetla. Niekomu je tomu stále zaťažko uveriť, že je to možné. Mnohí neveria, že je možné uniknúť z tohto systému. Doteraz tu vládla temnota a každý…
  Tags: to, a, je, na, v, sa, úvahy, boh, svetlo
 • 54
  Falošné duchovnoČo je viac ako duchovný vzostup? Nič nie je pre ľudskú dôležitejšie ako hľadanie a rozvíjanie svojej duchovnej stránky a temnota to dobre vie. Pozná všetky ľudské slabosti a neduhy, a preto vie presne čo ľuďom ponúknuť, ako ich zviesť zo správnej cesty. My ľudia sme príliš odklonení od skutočnej pravdy…
  Tags: a, sa, to, je, v, úvahy
Pozemská aliancia, Boží dar pre ľudstvo

Pozemská aliancia, Boží dar pre ľudstvo

Existuje veľa otázok týkajúcich sa RV a Aliancie, na ktoré by si človek mohol sám odpovedať, ak by skutočne pochopil zloženie Pozemskej aliancie . Ako vždy, aj tieto informácie sú mojím pochopením z môjho výskumu. Ak správa rezonuje vo vás, potom bola určená pre vás. 

Úvod

V septembri -9. 2001 sme mali o 9:00 , zničenie Dvojičiek a veže č. 7. Zem zistila, že DS to so zachovaním kontroly nad Zemou myslí smrteľne vážne. Dokonca až do tej miery, že zabijú alebo zničia kohokoľvek a čokoľvek, čo im príde do cesty.

O 10:00 mal Alan Greenspan naplánované verejné vyhlásenie NESARA, nového zákona, ktorý bol nápravou nezákonných aktivít bankového priemyslu v súčinnosti s vládou. Toto verejné oznámenie by splnilo požiadavky na uvedenie NESARA do pozitívneho práva.

Prečo NESARA?

Banky a vláda nelegálne zadržiavali rodinné domy na stredozápade. Tieto farmy vlastnil Allodial Title, ktorý farmám dával pôdne patenty. (Patent na pozemky poskytuje právnu ochranu pred nelegálnymi zhrabávačmi pôdy.) Je nezákonné vylúčiť akýkoľvek majetok vo vlastníctve spoločnosti Allodial Title. (USA Inc. si myslia, že sú vlastníkmi pozemkov, keď im zabránili v prístupe k Federálnej republike. Nerešpektujú naše vlastnícke práva.)
Majetok s týmto druhom vlastníctva môže previesť iba vlastník nehnuteľnosti dobrovoľne; to znamená, že ho nemožno odobrať inými prostriedkami. Predmetné nehnuteľnosti sľúbil pre banky nevedomý, nevinný vlastník ako záruku za úver. Nemal inú možnosť, založiť pozemok, alebo nebude pôžička. Prepadnutie nehnuteľnosti bolo zapísané do úveru, ak by nebol splatený včas. To bolo v rozpore so zákonom; banky to vedeli a vedeli to aj okresní úradníci z krajských vlád. Úradníci zaznamenali prevod vlastníckeho práva k bankám bez dobrovoľného podpisu zákonného vlastníka. Išlo o čistý podvod spáchaný a odôvodnený nezákonným založením Ameriky do rúk USA, Incorporated.

V dôsledku toho bol zákon NESARA pozastavený na nasledujúcich 20 rokov. Musel byť zavedený dôkladný plán s vojenskou presnosťou, aby sa toto zlo – spôsobené nelegálnym systémom centrálnych bánk, ktorý uviedol Ameriku do dlhového otroctva, ktoré dnes existuje – napravilo.

Opýtal sa niekto verejne nejakého politika, komu vďačíme za štátny dlh? Kto požičal USA peniaze, ktoré vytvorili z ničoho, a potom nám účtoval úrok z týchto peňazí? Vinník: Federálna rezervná banka, súkromná organizácia vlastnená trinástimi bankami. Toto je najväčšie vládou podporované parodovanie, aké kedy bolo spáchané proti ľudstvu na tejto zemi.

VŠETKY naše dane z príjmu idú na zaplatenie dlhu z pôžičiek Federálneho rezervného systému. Nikdy nemôžeme splatiť dlh. Fed nechce, aby boli pôžičky splatené, chcú iba splátky ich úrokov. Približne 20% až 30% príjmu Američanov ide týmto trinástim rodinám do vrecka. Otázka je prečo? Kto sleduje záujmy ľudí, určite nie niekto z našich vysoko vážených, ale skorumpovaných politikov? JFK to skúsil – zastrelili ho.

Centrálna banka má chápadlá vo všetkých aspektoch našej republiky. Neexistuje spôsob, ako sa môžeme, alebo by sme sa kedy mohli dostať spod týchto satanských démonov. Ovládajú tiež celý svet. Kto nám môže pomôcť? Kto môže poraziť týchto bezduchých ničomníkov? Milióny modlitieb po stovky rokov vyšli a prosili Boha, aby nám pomohol. Božské načasovanie je všetko.

Vo svojom milosrdenstve náš zdroj Boh presunul na miesto plán, ktorý premôže týchto démonov, ktorí prajú ľudstvu smrť. Plán sa len začal? Nie, hrá sa už stovky, ak nie tisíce rokov. Plán je zničiť zlo medzi nami a dosiahnuť Zlatý vek ľudstva. Všimnutie si kontrastu dobra proti zlu si vyžaduje čas, a potom sa človek rozhodne. Nie je to Božia chyba, takže pre nás po celý čas má/mal plán.

Pozemská aliancia; kto sú?

1. Nanebovzatí majstri, anjeli a ďalšie nebeské entity z duchovných nefyzických ríš. (toto je naše osobné spojenie s Alianciou, každý človek ho má)

Každá z týchto skupín má svoje vlastné právomoci, ktoré poskytujú úplnú ochranu plánu na úspech. Nešlo len o porazenie nepriateľa. Cieľom bolo založiť novú Zem slúžiacu ľudstvu. Medzi výhody patrí nový systém riadenia; Zákon NESARA a GESARA a nový finančný systém slúžiaci potrebám ľudí; Kvantový finančný systém.

Nebeské ríše sa všemožne usilovali pomôcť pri zániku tých, ktorí nám vzali slobodu voľby a pomáhali v úsilí o životnú slobodu a hľadanie šťastia, ktoré je základom našich ústavných práv. Nebesia prišli so schopnosťou poznať všetky osoby na zemi; poznať ich potreby a želania, ich talent a vedomosti a tiež ich srdcia. Mali tiež vedomosti o tom, kde sa nachádza nepriateľ a ako ukončiť ich opovrhnutiahodnú nenávisť voči ľuďom a odstrániť ich z tejto časti stvorenia. Je potrebné povedať, že prišli zastaviť satanistov a zachrániť deti a osoby, ktoré boli predávané za účelom sexuálnych aktivít. Som si istý, že sú tu, aby vytvorili spravodlivosť pre tie vzácne duše, ktoré boli mučené, zabité a sexuálne zneužívané. Ľudská rasa tu už nie je na to, aby podporovala ich satanské rituály.

2. Dobrotiví mimozemšťania a ich technológie.

Mimozemšťania prišli s pokrokovými zbraňami, ktoré mohli pozemšťania použiť. Prišli tiež s Všeobecnými pravidlami angažovanosti. Nemôžu za nás zatknúť našich nepriateľov, ale môžu nám pomôcť s ich technológiami. Môžu však nepriateľa zasiahnuť, ak o to budú požiadaní, keď bude situácia nad schopnosti Bielych klobúkov bojovať proti špičkovej technológii nepriateľa.

Plán obsahoval zamestnanie bojovníkov na oboch stranách závoja. Na nájdenie a porazenie zakoreneného nepriateľa musí byť k dispozícii najvyššia technológia. Zlo má technológiu, ktorá ďaleko presahuje možnosti pozemských bojovníkov, takže túto technológiu bolo treba importovať z pokrokových, benevolentných Hviezdnych systémov, ktoré disponovali technológiou, ktorá sa ukázala ako účinná proti votrelcom. Ich technológia nebola útočnými zbraňami vojny, ale skôr to boli obranné zbrane založené na láske a sebaurčení. Tým sa zabránilo akejkoľvek karmickej zodpovednosti.

3. Biele klobúky a ďalší pozemšťania vrátane prezidenta Trumpa, prezidenta Jinpinga a prezidenta Putina a mnohých ďalších svetových vodcov.

Medzi Biele klobúky patrí mnoho armád sveta, ktoré sa považujú za vojsko na zemi. Títo ľudia nesú hlavnú záťaž spojenú s nepriateľom. Sú to ľudia, ktorí sa vystavujú nebezpečiu pre dobro ľudstva. Viete si predstaviť hrôzu ísť do temného tunela, aby ste našli nepriateľa, podstúpiť prestrelku a skoncovať so zbabelcami, ktorí ublížili našim deťom, a potom uvidieť polámané, mučené a zohavené telá detí, keď visia na vlásku života? Vrecká na zvratky sa vydávajú spolu s bojovým vybavením. Dúfajme, že títo odvážni muži a ženy budú mať k dispozícii MedBed posteľ, aby si vymazali spomienky, aby mohli prísť domov za svojimi rodinami a mať aspoň trochu normálny život. O deti a ďalšie obete bude postarané, to je isté.

To je Aliancia. Toto sú prvky štruktúry Aliancie. Nie je ťažké vidieť, že sme v dobrých rukách. Keď (ne) trpezlivo, čakáme kým statoční muži a ženy víťazia v bitke, rozhodnime sa venovať svoje životy a finančné prostriedky na dokončenie boja proti chudobe a tragédiám, ktoré ľudstvo prežilo v rukách týchto neľudských zločincov. Príde náš čas, keď Boh rozpúta svoju armádu pracovníkov svetla, aby priniesli slobodu ľuďom na zemi. Sme súčasťou plánu. Sme napojení na Alianciu. Ukážeme sa.

Vďačný slúžiť.

Ron Giles

Zdroj

Podobné články

 • 74
  Udržte si vysokú frekvenciuAk bolo predtým dôležité udržiavať vysokú frekvenciu, teraz je to rozhodujúce. Čistenie pokračuje s prestávkami a dôkladne. Vysoké a stredné obežné dráhy Zeme sú už obsadené Pozitívnymi silami a všetky možnosti úniku Dominátorov ľudstva boli zrušené. Portály, ktoré sa predtým používali na posielanie Temných posíl ich zástupcom na tejto planéte,…
  Tags: sa, a, na, je, to, svetlo, z, ktoré, správy, vzostup
 • 72
  O konci vojnyThor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi…
  Tags: a, je, to, sa, na, vzostup, svetlo
 • 67
  Charlie Ward a Gene Decode: Desivé D.C. D.U.M.B.s, úžasný vzostup, zázračné zdravie a bohatstvo (časť 2)Tu je časť 2, ktorá predstavuje môj videoprepis Gene Decode a Michala K. Jacoba. Ku koncu rozhovoru hovorí Gene Decode o Vzostupe a je to absolútne vzrušujúce.Zázraky sa blížia. Zázraky a zvesť o veľkej radosti. Musíme si ju jednoducho zvoliť. Toto je ten správny okamih, aby sme sa rozhodli. Gene…
  Tags: a, to, je, sa, na, správy, zaujímavosti, vzostup, aliancia
O konci vojny

O konci vojny

Thor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.
Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)
T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi namáhavá, lebo som pracoval na evakuácii reptiliánskych síl z Terry za hranice slnečnej sústavy. Ich evakuácie ešte neskončila, ešte stále prebiehajú boje a v evakuácií sa pokračuje. A aby to nebolo pre nás také vyčerpávajúce, na evakuácií sa striedajú až tri flotily. Je to ťažká práca a momentálne na tom musia pracovať spolu dve flotily. Evakuujú z Terry väzňov a tých, ktorí sa rozhodli pripojiť k svetlu. Tretia flotila, ktorá je moja, teraz pracuje na údržbe éterického stupňa vašej planéty. Ako viete, táto éterická magnetická mriežka, o ktorej som vám už hovoril, sa skladá z energetických uzlov, ktoré sú na mnohých úrovniach. Na vyššej úrovni, ktorú voláme éterická, čo je je magnetická fyzická úroveň, sa nachádzajú tie isté uzly, len vibrujú na iných frekvenciách a tie mám na starosti ja. Stále mám 15 lodí, čo je dobre, lebo 15 lodí stačí na dobré pokrytie celej vašej planéty. Nedávno sme mali problémy s vašimi hlavnými, dali by sa nazvať, obchodnými vodcami, ktorí umiestňujú na vašu obežnú dráhu príšerne škodlivé satelity, čo nemienime tolerovať. Už je ich tam príliš veľa, okolo vašej planéty je množstvo haraburdia a je to veľká nehoráznosť, takže sa to teraz snažíme poupratovať a dnes som na tom pracoval.
E: A ako to robíte, ničíte ich?
T: Nemôžeme ich ničiť, môžeme ich len deaktivovať a tiež nemôžeme deaktivovať všetky, musíme to robiť diskrétne. Ich deaktivácia musí vyzerať ako porucha, preto musíme nechať niektoré z nich funkčné.
E: To potom znamená, že keď sú niektoré z nich funkčné, môžu aj naďalej ľudí ovplyvňovať?
T: Áno. Ešte nie sú naplno spustené, ešte iba niečo pripravujú, preto pracujeme na tom, aby sa im ich ani nikdy spustiť nepodarilo. Je s tým veľa únavnej práce, ale už je toradostnejšie. A sú aj takí, ktorí majú radosť, že teraz robím takúto prácu a nie som vystavení nebezpečenstvu v prvej línii. Bol som veľmi zaneprázdnený a unavený, ale dnes večer som chcel všetkým, čo ma počúvajú a všetkým, čo chcú tieto správy zdieľať, povedať, aby sa nebáli, to za prvé. Bude odhalených množstvo neznámych temných vecí a tieto odhalenia sa budú týkať veľmi temných pravdivých záležitostí, ktoré vyplávu na povrch planéty. Ale nemajte strach, je to len veľké upratovanie a veľká očista. A tiež chcem povedať, že to upratovanie sa skončí za menej než rok vášho času. Za menej než rok vášho času bude vaša planéta očistená od všetkých temných. Keď hovorím o temných, hovorím aj o reptiliánoch ako sú Ciakahrr, Naga, Maitra a ďalšie druhy, ktoré budú všetky vyhnané. Ciakahrriáni sú stratení, niektorí z nich sa obracajú k svetlu, čo môže vyznievať trochu nepochopiteľne, ale je to časť posolstva, ktoré by som vám rád povedal. Vždy som vám hovoril, aby ste im neposielali svetlo, lebo tým na seba upozorňujete, čo nie je najlepší spôsob, ako zostať v bezpečí. Existuje aj iný spôsob, ako im pomôcť, tak, že k svetlu prídu oni sami. Niektorí z nich to pochopili a je skvelé, že niektorí z temných sa vyvíjajú a zrazu dokážu uvidieť svetlo. Sú veľmi citliví, kŕmia sa emóciami a energiami a milujú strach, je to pre nich nektár, na ktorom sú závislí a ktorý milujú. Živia sa strachom a bolesťou, ktoré sú pre nich príjemnými energiami. Niektorí z nich neočakávane narazia na súcit a pocítia lásku. Viem, že si teraz niektorí myslíte, že toto nehovorím ja, Thor Han, ale je to tak, hovorím to ja, hovorím vám, čo som videl a čo sa deje. Niekoľkí z vysoko postavených Ciakahrriánov, bohužiaľ ich nebolo veľa, boli iba štyria takí, zmenili názor a dezertovali z ich impéria. Takže títo sú pod našou ochranou a hľadajú úkryt vo podzemných ríšach Agarthanov. Nachádza sa tam miesto, ktoré sa volá Telos a Telosiáni sa im rozhodli pomôcť. Teraz tam ideme, nie ja osobne, ale dvaja iní ich tam idú zachrániť a priviesť späť a potom ich dopravia tam, kam sa sami rozhodnú ísť. Nemôžu sa vrátiť domov, do svojho impéria, tam by ich zabili. Preto požiadali Federáciu o azyl a my sme ich požiadavku prijali. Je to novinka, o ktorej som vám chcel povedať, že temné sily sú čistené dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je ich zabíjanie, vyhostenie alebo evakuovácia a druhý spôsob, ktorý sa týka niekoľkých z nich, je, že sa obrátia k svetlu. To je správa, ktorú som vám chcel povedať, lebo si myslím, že to učí tomu, že keď máte nepriateľa, takého, ktorý vás skutočne nenávidí, neprajte si, aby takáto osoba zomrela, želajte je, aby sa vyvinula, prebudila a obrátila k svetlu, môže to zabrať. Nikdy jej ale neposielajte lásku, len jej prajte, aby to urobila sama, rovnako, ako to urobili týto vysoko postavení Ciakahrriáni. Je dobré to vidieť. Viete, bol som unavený zabíjaním. Keď niekoho zabijete, odstránite z vesmírnej siete formu života. A pretože ste spojený s tým istým vesmírom, vaša bytosť to cíti a na zlomok sekundy pocítite nerovnováhu, nerovnováhu zmenenej duchovnej sféry. Keď zničíme vesmírnu loď, pošleme ju do inej hustoty. Dodržiavame takéto pravidlo, aby sme nerobili vo vašej atmosfére trosky, ale pritom je tiež cítiť vesmírna nerovnováha. A tá druhá vec, ktorú som vám chcel povedať, je to, že na jeseň sa veci zhoršia. Týka sa to vašich finančných inštitúcií. Na jeseň na severnej pologuli nastane kolaps. December bude temný, ale už koncom mesiaca uvidíte novú nádej. Nová nádej príde, pretože budú zavádzané nové systémy, už na tom pracujú. A v lete na severnej pologuli, už bude všetko v poriadku. Takže, aj napriek tomu, že teraz všetko vyzerá hrozivo a keď vás všetko desí, vedzte, že je to iba dočasné a v období prechodu to nie je nič mimoriadne. Pokúšame sa to urobiť najlepšie a naplynulejšie, ako to len ide. A tretia správa, ktorú by som rád zdieľal, je, aby ste sa chránili pred vonkajšími vplyvmi, ktoré sú šírené mnohými spôsobmi. Zmätok šíria v prvom rade médiá, robia zmätok v tom, kto je temná a kto svetlá strana. Niektorých politikov predstavujú ako zlých, ale sú dobrí a opačne. Veľa zmätku sa šíri aj na sociálnych sieťach. Existujú osoby, ktoré temná strana platí za to, aby tento zmätok šírili. Vytvárajú vymyslené alebo falšujú skutočné entity. Existujú skutočné dobré entity, ktoré pracujú na svetlej strane, ale tieto platené osoby vytvárajú na sociálnych médiách skupiny osôb, v ktorých sú niektoré platené temnou stranou a tie kopírujú rovnaké mená a vytvárajú zmätok. A rád by som vám niečo povedal o veľmi citlivej téme, akou je Ashtar, lebo nikdy nebude dosť, čo o tom poviem. Ashtar je titul a tento titul má viac osôb, ktoré sy vyskytujú vo vašej slnečnej sústave. Jedna takáto osoba sa nachádza na Jupiteri, ale je ich oveľa viac, je veľa Ashtarov. Ashtar znamená „sídlo svetla“. Tento titul vytvorila skupina bytostí zo súhvezdia Sírius B. Toto súhvezdie je viditeľné z vašej severnej pologule a má tri hviezdy a na jednej planéte, ktorá sa volá Ashkira a ktorá obieha okolo tretej hviezdy, okolo hviezdy Sírius B, sídli svetlo. Ashkira je miestom svetla. Sírius B je nádherná modrá hviezda. A skupina Ashtar je skupina rôznych druhov, sú v nej dobrí reptiliáni, lebo nie sú všetci reptiliáni zlí, rovnako, ako nie sú všetci Plejáďania dobrí. Už sme o tom hovorili. Takže v tej skupine sú reptiliáni, sú tam Grey, čo sú tiež reptiloidné druhy, len inak vyzerajú, potom sú v nej tí, ktorých voláte Insectioidi, ktorí sú tiež skupinou Grey, potom sú v nej humanoidi, niekoľko Plejáďanov a humanoidi zo súhvezdia Sírius, sú v nej tí, ktorých voláte Nordická rasa z Alpha Centauri, z planéty Silos. V ashtarskej skupine, kolektíve je teda mnoho rôznych druhov. Ashtar je vojenská organizácia uznaná Galaktickou federáciou svetov a je s ňou prepojená rôznymi spôsobmi, je súčasťou Federácie. Galaktická federácia svetov je asociáciou rôznych skupín, kolektívov a aliancií, preto je federáciou. Nikto v nej nemá moc niekým iným. Poviem vám to na rovinu. Na vašej planéte je množstvo ľudí, ktorí sú platení za šírenie zmätku a usilujú o to, aby ste dali svoj hlas Ashtarovi, ktorý je pre mnohých ako Boh, špecialistom na vzostup. Ashtar je iba vojenský titul. Nepripisujte tejto „osobe“ také množstvo duchovnej sily, je to titul pre vysokého dôstojníka. Toto všetko sa deje preto, lebo v minulosti došlo k nabúraniu televízneho kanála a k ľuďom prehovoril niekto z ashtarského kolektívu a vašim ľuďom priniesol posolstvo a mierové varovanie. Tento dôstojník sa vola Vrilon a meno Ashtar sa preslávilo práve vďaka tejto jeho správe. Ale nenechajte sa oklamať, nikomu sa neklaňajte a s Ashatarom si prosím nespájajte žiadne duchovné záležitosti. Nasledujte svoje srdce, všímajte si, čo je pre vás správne. Pokiaľ potrebujete pre svoj rast a pre to, aby ste sa niečo naučili, nejakého avatara, nejakú ilúziu, tak vám chcem povedať, že Ashtar vo vašom solárnom systéme je vyššia svetelná bytosť, ale stále je to len osoba a nie je to Boh. Má veľkú moc a spolupracuje so svojou manželkou. Napriek tomu veľa terranských žien tvrdí, že sú s ním vo vzťahu. A keď niečo také tvrdia, tak to znamená, že asi nie sú úplne v poriadku. Toto je moje varovanie, ktoré sa týka Ashtara. Chcel som vám povedať ešte niečo, ale zabudol som čo to malo byť, ale ono sa to ku mne vráti.
E: To znamená, že ste zábudlíví, rovnako ako my?
T: Áno, to sme.
E: Zaujímavé, vždy nás zaskočí nejaké zistenie, že ste v niečom rovnakí ako my, aspoň mňa.
T: My a môj druh sa vám podobáme, ale je toľko rôznych iných druhov. A aj medzi Plejáďanmi máme rôzne úrovne, rôzne hustoty. Práve som si spomenul, čo som chcel povedať. Tretí bod bol, že sa nemáte nechať zvonku nechať rozrušovať, ale to má ešte jeden význam. Je dobre, že sa dozvedáte prostredníctvom vašich sietí, čo sa deje a že to šírite, ale tie informácie musia byť z vášho okolia, musia sa vás nejakým spôsobom dotýkať, pretože vás môžu nejakým spôsobom ovplyvniť a je dôležité ich šíriť. Informáciami sa ale neopájajte, pretože vás ovplyvnia, obzvlášť tie, ktoré sú nabité emóciami, sú smutné alebo šokujúce. Zostaňte zameraní na svoj stred a robte, čo máte. Vnímajte sa ako drahokam, veľmi tvrdý, ale veľmi jasný a trblietavý, ktorý odrazí všetko, čo k nemu prichádza, pretože svetlo, ktoré má, je veľmi mocné a žiari zvnútra smerom von. Informácie, ktoré prichádzajú, môžu byť veľmi škodlivé, obzvlášť, keď sa nimi opájate a neudržujete si ich od svojho energetického poľa ďalej. Informácie musia prísť a odísť. Je to dôležité, inak vás informácie rozrušia a narušia vašu rovnováhu. Ste tu na misii a všetci, ktorí ma teraz počúvate, ste sem prišli na misiu. Zostaňte sústredení na to, kým ste a nedovoľte, aby ste nasiakli tým, čo má okolo vás iba prejsť.
E: Ďakujem Thor Han. Je toľko informomácií, ktoré sa teraz objavujú, týkajú sa Billa Gatesa a ďalších nepríjemných vecí, nechcem sa do toho príliš zapájať a šíriť ich ďalej, lebo cítim, že ma to vťahuje do negativity, preto sa chcem spýtať, či to tak robím správne.
T: Nie tak úplne, informácie treba šíriť. Ale predtým, než ich začnete šíriť ďalej, je dôležité sa uistitiť, že sú tie informácie správne. Za ďalšie, šírte iba informácie, ktoré je nutné šíriť. A tiež nedovoľte, aby do vás vstúpili, od vašej bytosti, od vášho tela sa musia odraziť. Chcem tým povedať, aby ste s nimi neprijímali aj emócie. Pokiaľ nie ste dosť silní, aby ste to dokázali, tak skôr, než sa s nejakou informáciou budete konfrontovať, uveďte sa do stavu, v ktorom ste úplne chránení svetlom a vytvorte si štít, cez ktorý nemôže prejsť žiadna negatívna emócia. Je to ako ochrana vesmírnej lode, cez takýto štít neprejde žiaden atak a štít ho dokáže odraziť. Žiadne deštruktívna bytosť sa cezeň k lodi nedostane, pretože okolo lode je vytvorené ochranné pole, od ktorého všetko odskakuje. Mali by ste ste to urobiť tak isto. Chráňte sami seba a nevpúšťajte si ich do seba. Je to ako keď sa dívate na najaký zábavný prgram na obrazovke, ktorý sa vás nijak nedotýka. Šírenie informácií je zásadné, tých správnych informácií, čo je to najdôležitejšie. Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky, tak vám na ne rád odpoviem.
E: Zaujímalo by ma, akým spôsobom sú riadené jednotlivé druhy na rôznych planétach, či majú svoju vládu a ako je to s druhmi, ktoré sú členmi Federácie.
T: Každý druh, každá rasa, ktorá je súčasťou Galaktickej federácie svetov, je reprezentovaná zástupcom, ktorý je v rade Federácie a takého zástupcu má aj každá aliancia alebo kolektív, ktoré sú tiež súčasťou Federácie. Lebo Galaktická federácia svetov je alianciou rôznych aliancií a kolektívov. A jedinú požiadavku, ktorú máme, je práca na vyvažovaní rovnováhy vo vesmíre. Impérium Ciakahrriánov, ktorých nazývate reptiliánmi, nie je súčasťou Federácie, pretože pracujú na deštruktívnych silách. Máme veľmi prísne zákony, ktoré sú založené na úcte k životu, preto nie je vo Federácii vítaná žiadna civilizácia, ktorá je založená na ničení života.
E: A ako je to napríklad u Plejáďanov, ktorí žijú v hviezdnom systéme svojich siedmych hviezd, ako je to s vládami na ich planétach?
T: Každá planéta má svoju vlastnú vládu. Na tých planétách žijú rôzne rasy, nie sú to iba Plejáďania, my sme iba jednými z nich. Väčšina tých rás pochádza z kolónií v súhvezdí Lýry, ale sú tam aj reptiliáni, ktorí majú pôvod v kolektíve orionských reptiliánov, ale nie reptiliánov z impéria Ciakahrr, s ktorými nechcú mať nič spoločné, pretože tí sú veľmi zlí. Ich rasa sa volá Frog.
E: Keď ste hovorili o severnej pologuli, čo tam prebehne v jeseni, ako to bude priebiehať na južnej pologuli?
T: Bude to rovnaké, zmienil som to len ako časový údaj, lebo na južnej pologuli je jeseň inokedy a vy obidve, Elena aj vy, Elisa, žijete na severnej pologuli a rovnako žije na severnej pologuli aj väčšina ľudí, ktorí toto vysielanie počúvajú.
E: Rozumiem. Keď ste hovorili o zatýkaní zlých reptiliánov, ako to v reále prebieha? Ako ich odveziete preč?
T: Iba ich omráčime lúčom alebo ich teleportujeme. Teleportácia je na ich uväznenie ten najlepší spôsob.
E: A kde sú uväznení?
T: Federácia má na to špeciálne lode, na ktorých sú zadržiavaní a potom sú transportovaní za hranice vášho solárneho systému. Záloží to od toho, ako sa rozhodli. Najčastejšie sa chcú vrátiť domov, pretože doma majú svoje rodiny, niektorí z nich. Tí, ktorí by chceli ďalej bojovať, tí zostávajú uväznení v zariadení, ktoré je mimo vašej slnečnej sústavy.
E: Hovorili ste o éterickej mriežke, tu na Zemi niekto channeluje Kryona, je to strážca mriežky? Počuli ste o ňom?
T: Počul. Kryon je entita, vysokopostavený strážca, ktorý je má na starosti Terru. Niekedy sa stáva, že s ním spolupracujeme. Je to entita s veľmi vysokou hustotou, ale nepracujeme s ním stále, naša práca je odlišná.
E: Kryon zmienil niečo v tom zmysle, že v tej mriežke sa nachádzajú znalosti.
T: Áno, je v nej uchovaná pamäť. Všetko, čo sa na Terre niekedy stalo, je zaznamenané, je nahrané v uzloch. Predstavte si to ako magneticko-éterickú mriežku nachádzajúcu sa na vyyšej úrovni, ktorá ukladá vaše spomienky rovnako, ako to robí vaše éterické telo, ktoré ukladá spomienky vášho tela, ukladá spomienky, energetické spomienky a vedomosti. Všetky vaše emócie, všetky vaše spomienky sú uschované vo vašej éterickej štruktúre a rovnako je to aj s vašou planétou a každý uzol obsahuje záznam všetkého, čo sa stalo a čo je s tým uzlom spojené. Preto teda uzly obsahujú vedomosti a obsahujú spomienky.
E: A ako nám to dokáže pomôcť?
T: Môžete sa z nich dozvedieť, čo všetko sa stalo na mieste, s ktorým je nejaký uzol prepojený. Môžete tiež energeticky aktivovať svoje energetické pole, aj to uzol dokáže a preto sa musia uzly neustále udržovať v dobrej kondícii. Ale neviem, ako by ste sa k nim dokázali pripojiť, pretože sa nachádzajú veľmi vysoko nad vašou atmosférou.
E: A vy sa k nim dokážete pripojiť a získavať z nich informácie?
T: Áno, môžeme sa na ne naviazať a započúvať sa do spomienok a informácií, dokážeme sa z nich toho veľa dozvedieť. Nie je to konkrétne moja práca, ale sú takí, ktorí ich skúmajú.
E: Mám kamaráta, ktorý máva predtuchy a videl Vatikán v ohni, čo to malo znamenať?
T: Toto náboženstvo bude od všetkého temného očistené, pretože je založené na temných silách. Nemám tým na mysli náboženstvo ako také, ale inštitúciu. Katolícka inštitúcia bola postavená na moci a na zisku. A naši nie-priatelia, reptiloidné rasy sú do tejto inštitúcie infiltrované na veľmi vysokých pozíciách. Viete si predstaviť, až asi ako vysoko. Takže toto všetko bude očistené. To je oheň, ktorý mohol váš kamarát vidieť, oheň je očisťujúci.
E: Počula som, že pápež František je reinkarnáciou svätého Františka z Assisi, ale moc sa mi to nezdá, zvlášť pokiaľ sú reptiliáni až na vrchole tejto inštitúcie, ako ste práve povedali.
T: Neviem, kto je tá osoba, ktorá by mala byť jeho reinkarnáciou, ale môžem vám povedať, že pápež je pod vplyvom reptiliánov a už nie je tým, kým bol predtým.
E: A čo je s ním?
T: Je v ich moci, nemôže sa ani pohnúť, chce odstúpiť, ale nemôže urobiť nič. Nie je to zlá osoba, ale je ich väzňom a je pod ich vplyvom.
E: A to čistenie, ktoré práve robíte, sa týka aj tejto inštitúcie?
T: Áno. Spolupracujeme na tom s niektorými vládami.
E: Neviem, koľko toho viete o kryštáloch, ale je tu otázka, či pomáha orgonit ako ochrana proti zlému elektromagnetickému žiareniu a proti 5G?
T: Niečo málo o kryštáloch viem. Orgonit pomáha, ale musí byť správne vyrobený. Musí byť vyrobený z kryštalickej hmoty, z kryštalickej substancie, nie zo syntetickej. Umelý materiál vibrácie iba blokuje a orgonit potom nefunguje. Orgonit musí byť vyrobený zo skla, z kryštálu alebo z iného prírodného materiálu, ktorý sa dá nájsť na vašej planéte. Keď je syntetický, funguje veľmi zle. Musí to byť akákoľvek prírodná substancia a sklo funguje veľmi dobre, pretože je z vášho piesku.
E: Ako by sme mohli pomôcť éterickej mriežke našej planéty? Napríklad posielať do nej lásku a 5D frekvecie, používať na to kryštály?
T: Samozrejme a chcel som vám to povedať, ale zabudol som. Áno, môžete pomáhať tomu, čo je aj našou prácou. Robte to zvyšovaním svojich vibrácií a posielajte ich hore. Keď posielate hore svoje vysoké frekvencie, smerom do atmosféry, tak sa okamžite zachytávajú o mriežku a pozdvihujú ju. Je mnoho spôsobov, ako môžete svoju frekvenciu zvyšovať. Najlepšie je transformovať svoje vnútro. Máme na to techniky, ktoré sú inšpirovné technikami Ohorai (Arkturiánov), ktorí sú múdri a ktorí sú v tom majstri. Takže to robíme podľa nich a používame na to zvuk. Tú vibráciu zvuku si vytvoríme v sebe, vo svojej hlave, počúvame ju v sebe, počúvame svoju svetelnú bytosť a zvuk, ktorý vydáva. Zvuk je frekvencia, je to vibrácia, pulzy sa sekundu, ktoré nejak znejú a tie počujete a môžete ich rýchlosť zvyšovať a zvuk sa zvyšovaním svojej rýchlosti stáva stále vyšším. A vaše éterické pole a energetické telo bude svoju frekvenciu zvyšovať a dostane sa vyššie. Nie geograficky, ale na vyššiu úroveň. Vibrujte najvyššie, ako to dokážete. Budete to v sbe cítiť, pokiaľ to bude príliš vysoko, tak vás to samo odpojí. Každý to má inak, každý sme iný. Treba nájsť tu najvyššiu správnu úroveň, na ktorej dokážete byť ešte pripojení, svoj vlastný zvuk a ten zvyšovať. Je mnoho spôsobov a my používame tento. Započúvajte sa do svojej vlastnej frekvencie.
E: A ako to máme urobiť?
T: Je zložité to vysvetliť, ale Annax vám to dokáže výborne vysvetliť, pretože táto technika pochádza od jeho ľudí. Je to niečo, čo cítite a pre nás je to jednoduchšie.
E: Dobre, spýtame sa ho na to. Niekoho zaujíma, či sú súčasťou Federácie aj Hyadeáni.
T: Áno, samozrejme, sú to Lýrania, jedna z lýranských kolónií a sú našimi bratmi a sestrami.
E: Keď ste povedali, že za rok bude všetko v poriadku, znamená to, že už bude po vojne?
T: Áno, bude po vojne a bude to v čase letného slnovratu v 2021.
E: A stane sa dovtedy niečo s našou menou?
T: Budete mať novú menu. Nebude to tá, čo máte teraz a jej forma bude odlišná, pretože finančná organizácia a osoby, ktoré ju riadia, budú iné. Teraz tam máte niečo, čo je extrémne skorumpované. Sú to sve rodiny, ktoré riadia celý váš peňažný systém. A tie rodiny sa zrútia, utečú, odletia preč a všetko tu nechajú. Jedna z týchto rodín je prepojená s jednou z kráľovských rodín na vašej planéte. Veľmi silne prepojená. Všetko sa rúca. Oni majú v rukách váš súčasný peňažný systém a ten sa rozpadne. Toto sa deje. Samozrejme, že sa môže vyskytnúť niečo neočakávané, ale to by bolo naozaj veľmi prekvapivé. Lebo zatiaľ sa veci dejú tak, ako sme ich predvídali.
E: Výborne, teraz by sme ešte tieto predpovede potrebovali vložiť do myslí ľudí, aby sa určite splnili. Takéto dobré predpovede veľmi vítam.
T: Vítajme ich a zhmotňujme ich, pretože to je to najlepšie, čo môžeme všetci robiť. Za prvé si treba manifestovať mier a za druhé lásku. Láska spája vás všetkých dohromady, do jedného celku a vytvára mier. Láska je vyrobená z úcty, láska otvára mysle a srdcia, láska umožňuje dáva nástroje, láska mier vytvára. Takže si prajte jedno aj druhé. Potrebujete sa stať federáciou, všetci. A jediné, čo vám umožní sa spojiť, je láska.
E: Jednoznačne, bolo by to nádhera. Je tu otázka, ktorá sa týka Udalosti, je tou Udalosťou tento vírus?
T: Udalosť už prebieha a skladá sa z menších súsledných udalostí, ktoré sa dejú teraz.
E: Takže je to vírus, zmena peňažného systému, kontakt a ďalšie?
T: Áno, Udalosť je toto všetko.
E: Niekto sa pýta, či dokážete komunikovať so siedmeou hustotou. To sú svetelné bytosti?
T: Áno, nie ja osobne, ale niektorí naši ľudia to robiť môžu. Máme rôzne úrovne a rôzne vývojové stupne a úrovne hustoty. Ako viete, naše štyri kolónie skončili na rôznych planétach a v závislosti na odlišných podmienkach na týchto štyroch planétach bola duchovná evolúcia na niektorých z nich omnoho jednoduchšia než na iných. Vydali sme sa rôznymi cestami a tí, ktorých nazývame svetelné bytosti, sú úžasné osoby. Sú stále tými, ktorých voláme Plejáďanmi, ale nachádzajú sa v omnoho vyvinutejšom štádiu lýranskej rasy. Tieto svetelné bytosti siedmej a ôsmej hustoty, väčšinou zo siedmej sem niekedy prídu a stretneme sa, sú samozrejme tiež súčasťou Federácie.
E: A je rozdiel v tom, že majú svetelné telo?
T: Oni nemajú fyzické telo z mäsa, ako mám napríklad ja. Už sa nenachádzajú vo vnútri nejakej nádoby. Sú to iba oni.
E: Takže majú iba duchovné telo, dá sa to tak povedať?
T: Áno, môžete to tak nazvať.
E: Ako zistíme, že už sme v 5D, že usme tam už dostali?
T: Nachádzate sa v prechodmej fáze a keď budete kompletne v 5D, už viac nebudete cítiť negatívne emócie, už vás viac nebudú ovplyvňovať bolesť a utrpenie, čo sú emócie spojené s treťou dimenziou. Môžete byť smutní, ale nie je to rovnaký smútok a neovplyvní vás. Získate tiež prístup k vyššiemu poznaniu, uvidíte veci, ktorým budete rozumieť a budete vedieť. Je pre mňa komplikované ten rozdiel vyjadriť, pretože je to pocit, váč pocit, že ste nad matrixom. Je to o pocite. Lepšie by to vedel vysvetliť Annax. Prajem si, aby sme sa jedného dňa stretli na rovnakej úrovni existencie, na ktorej k vám budem môcť hovoriť priamo, čo bude jednoduchšie. Je namáhavé hovoriť cez Elenu, pretože nemáme rovnakú fyziológiu a je pre mňa komplikované používať na hovorenie jej ústa, hovorím rýchlejšie.
E: Možno by tochcelo o niečo viac trpezlivosti.
T: A preto ešte nie som svetelnou bytosťou. Vyjadrujem netrpezlivosť, hnev, nespokojnosť, smútok.
E: Otázka sa týka chemtrails. Kedy ich prestaneme vídať?
T: Keď bude celý tento systém ukončený. Nejaké chemtrails sa budú snažiť robiť aj potom, čo budete vyslobodení z tejto karantény, ale nebude to na dlho, už to končí, ale neviem presne kedy. Viete, je pre Federáciu pracujem až tak veľmi dlho a primárny dôvod, prečo som nepostupoval v jej hierarchii, bol ten, že som sa chcel vždy vyjadrovať prostredníctvom činov, inak by som to nebol ja. Keby to bolo na mne, tak by som lietadlá, ktoré znečisťujú vašu planétu, zničil. Zničil by som všetky škodlivé satelity, ale je samozrejmé, že takýto postup nie je možný. Buďte trpezliví.
E: Povedali ste, že ste schopní chemtrails neutralizovať.
T: Áno, to sme, ale nemôžeme zničiť lietadlá, ktoré ich robia.
E: Tomu rozumiem. Náš čas vypršal. Thor Han, ďakujeme za vám všetky odpovede, za čas, ktorý s nami trávite, aj napriek tomu, že ste taký zaneprázdnený a tiež za to, že pomáhate tomu, aby bol náš svet lepším. Zostaňte s nami. Sme vám vďační za všetky vaše informácie, ktoré nám pomáhajú byť lepšími a lepšie informovanejšími bojovníkmi svetla.
T: Potešenie je na mojej strane. Dnes bolo pre mňa dôležité vysvetliť vám určité veci. Buďte hrdí na to, kým ste. A všetko bude dobré.

Zdroj

Podobné články

 • 93
  Prečo veľa Pracovníkov Svetla vôbec nepracuje pre SvetloSpráva od galaktickej federácie Pravdepodobne ste narazili na tých, ktorí hovoria iba o „láske a svetle“, o anjeloch alebo mimozemšťanoch, ale nikdy nespomínajú satanskú pedofilnú kanibalistickú kabalistickú elitu tejto planéty, ktorí vás zotročujú tisíce rokov. Niektorí majú dokonca drzosť povedať, že sa musíte držať ďalej od tých, ktorí to robia,…
  Tags: a, je, sa, to, svetlo, na, sú, vzostup
 • 92
  Čo je to 5D Zem a ako sa tam dostanete?Výstup na 5d a prechod na novú Zem je nevyhnutný. Je to nezastaviteľná kozmická udalosť, ktorá sa stane, či už si to uvedomujete, alebo nie. Časy, ktoré prežívame na tejto planéte sú obdobím obrovských zmien. A nemýľte sa, prichádza revolúcia. Cítite to vo vzduchu - je tu zrýchlenie, ktoré nás…
  Tags: je, sa, to, a, na, v, vzostup, svetlo
 • 86
  1000 rokov mieru; Vývoj z 3D do 5D vedomiaPri všetkom tom strachu a neistote, ktoré visia vo vzduchu, mnohí z nás pociťujú pokoj a optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť. Spočiatku to išlo pomaly, malé posuny v našom vedomí, staré paradigmy prestali vyhovovať. Ťaženie k prijatiu našej duchovnosti a nasledovaniu múdrosti našej duše. Začali sa prebúdzať Hviezdne semienka, Pracovníci…
  Tags: a, v, sa, na, je, to, vzostup
Čo je to 5D Zem a ako sa tam dostanete?

Čo je to 5D Zem a ako sa tam dostanete?

Výstup na 5d a prechod na novú Zem je nevyhnutný.

Je to nezastaviteľná kozmická udalosť, ktorá sa stane, či už si to uvedomujete, alebo nie. Časy, ktoré prežívame na tejto planéte sú obdobím obrovských zmien. A nemýľte sa, prichádza revolúcia. Cítite to vo vzduchu – je tu zrýchlenie, ktoré nás vedie k novému poľu pôsobnosti.

Čo je to však 5D?

Ako vôbec začneme chápať koncept, o ktorom väčšina ľudí pochybuje či je skutočný a prakticky nikto nažive nemá vedomé skúsenosti?
5D Zem má oveľa vyššiu frekvenciu ako sme zvyknutí v tretej dimenzii. Je to miesto bez nástrah, ktoré nás držia zakorenené v našich obmedzujúcich presvedčeniach. Zážitok 5D je naopak zážitkom čistej radosti a neobmedzeného potenciálu.

Naša Zem bola pôvodne koncipovaná ako planéta 7. dimenzie určená na šírenie života po celej galaxii a vesmíre. Ale za posledných 50 miliónov rokov lineárneho času bola jej životná sila požieraná zlovoľnými bytosťami, pokúšajúcimi sa o použitie procesu vzostupu pre svoju vlastnú agendu. Z tohto dôvodu utrpela Zem obrovský zásah. Bola prinútená zostúpiť do oveľa nižšej hustoty, než akú kedy mala obsadiť – úplne dole v 3D svete, v ktorom sa nachádzame teraz.

Avšak …

Rezonančná frekvencia planéty opäť stúpa spolu s Kolektívnym vedomím ľudstva. Bolo niekoľko falošných svitaní, keď sa v našej nedávnej minulosti mohol stať vzostup. Táto doba je ale iná. Mnoho vtelených bytostí zodpovedných za systémy kontroly je nútených sa prejaviť. A preto je posun k 5D takmer nad nami.

3D, 4D a 5D: V čom sa líšia?

Každá dimenzia má svoju osobitnú tému, ktorú je potrebné pochopiť skôr, ako duša / kolektívne vedomie duší vystúpi na ďalšiu úroveň. Najznámejšie z nich sú 3D, 4D a 5D. Ako sa však navzájom líšia, ak tento koncept nepoznáte?

3Dimenzia – oblasť potešenia

Trojrozmerný zážitok, v ktorom sa momentálne nachádzame, je nevyhnutnou súčasťou nášho vývoja ako duše. Je to výzva vteliť sa do týchto ľudských tiel z duchovného sveta. Váha emócií, s ktorou sa musíme vyrovnať, môže byť pre niektorých príliš veľká. Ale odmena za to, že sa takto otestuješ, je veľká. Verte tomu, alebo nie, je to vzdelávacia skúsenosť, na ktorú mnohí čakajú v rade.

3D Zem je vzácna planéta neuveriteľnej krásy a mnoho ľudí sa sem vyberie za rekreačnými aj vzdelávacími účelmi. Problém, ktorému čelíme, je systémová korupcia, ktorá zachvátila planétu. V súčasnosti Zem, ktorú obývame, nie je slobodným svetom a neteší sa jej rovnakému utopickému životnému štýlu ako iné oslobodené planéty. Stále máme svoju slobodnú vôľu. Ale bola premenená na zbraň, aby sme vytvorili normálnosť okolo kultúry nerovnosti.

Sme druhy zjednotené našou túžbou po radosti na úkor toho druhého. Ale iba preto, že hráme hru niekoho iného. Našťastie si kolektív čoraz viac uvedomuje svoju pozíciu podriadenosti systému, ktorý sa o nás nestará. Na planéte práve teraz prebieha masové prebudenie. A za presadzovanie skutočných zvrchovaných práv a slobody, ktorá s nimi prichádza, bojuje čoraz viac duší.

Možno to tak nevyzerá tam, kde práve ste, ale ľudstvo sa prebúdza k svojim právam od narodenia, ktoré má ako druh. Nemáme žiť v strachu, od výplaty k výplate. Sme nekonečné bytosti schopné činov bezpodmienečnej milujúcej láskavosti.

4Dimenzia – ríša času (často referovaná ako astrálna)

Vyznačuje sa posunom v spôsobe plynutia času a v tom, ako s ním môžete komunikovať. 4D je veľmi podobný snovej dimenzii. Stále si zachováva veľkú časť fyzičnosti 3. dimenzie pod sebou, ale je éterickejšia. A preto oveľa lepšie reaguje na náš vedomý zámer. Rovnakým spôsobom, ako môžete ovládať tok sna, môžete pomocou svojich myšlienok formovať svoju realitu v 4. dimenzii. To neznamená, že sa môžete prejaviť podľa ľubovôle a vykonávať to, čo by sa v našej 3d realite mohlo považovať za kúzlo. Je to oveľa viac tvorivá rovina vedomia, ako sme v súčasnosti zvyknutí v tretej hustote. Je to v skutočnosti táto štvrtá 4. dimenzia/astrálna rovina, do ktorej cestuje naše vedomie počas nášho stavu vedomia počas snívania.

Ale aj keď sa táto rovina existencie môže zdať idylická a ponúka niekoľko neuveriteľných zážitkov, nie je to miesto fantázie, ako by ste si mohli myslieť. 4.dimenzia je stále miestom vedomia duality, čo znamená, že tam žijú svetlé aj tmavé bytosti. Z každých desiatich ľudí, ktorí nahlásili, že majú astrálny zážitok, bude to aspoň jeden, ktorý prežil negatívne stretnutie. A ak ste sa spýtali skupiny ostrieľaných astrálnych cestovateľov, takmer všetci zažijú niečo nežiaduce, keď sú mimo tela. 4. dimenzia nie je našim konečným cieľom.

Piata dimenzia je miestom čistej lásky

V rámci jej vibračnej frekvencie nemôže existovať nič, čo by pre ňu nebolo zhodné.
Stručne povedané, to znamená, že keď sa plne integrujeme do 5. dimenzionálneho vedomia a 5D Zeme, nestretneme tie isté zlomyseľné bytosti, ktoré sa pokúšajú používať planétu na svoje vlastné ciele. To je nemožné. Je to svetlo zosobnené ako hmatateľný zážitok. Keď nakoniec prejdeme procesom vzostupu, staneme sa súčasťou toho, čo sa nazýva vedomie jednoty. Je to stav jednoty, ktorý zažívame ako duše vtelené pred príchodom na Zem.

Budete si presne pamätať, odkiaľ ste prišli, a zažijete spojenie s vedomím zdroja, ktoré ste si tak dlho interpretovali ako potrebu vrátiť sa „domov“. Zážitok z 5. Zeme bude mnohokrát účinnejší na duchovnej úrovni ako čokoľvek, čo ste kedy poznali vo 4. dimenzii / astrálnej rovine. Vaše telo bude svetlejšie a bude tu absolútna absencia strachu.

Budete konať priamo z múdrosti svojho Vyššieho Ja a budete mať úplnú integráciu s vašim svetlým telom. Bude to taký radikálny odklon od našej 3. hustoty, že už možno ani nebudete musieť používať fyzické telo – niektorí sa môžu rozhodnúť zdržať sa stravovania. Ale bez ohľadu na premenné to prinesie úplnú zmenu paradigmy. Vytvorí úplne novú vrstvu pochopenia toho, ako je možné žiť ako plne prebudené duchovné bytosti. Je nevyhnutné, aby sme dosiahli tento stav vedomia.

Skutočná pravda o vzostupe k 5D vedomiu

Proces vzostupu je cyklická udalosť, ktorá sa deje, keď vedomie planéty / druhu dosiahne bod zlomu, ktorý si vynúti evolučný skok. Teraz sme veľmi na pokraji. Pred príchodom však ešte zostáva niečo čo je potrebné urobiť. Ako teda urýchlime tento proces? Ako sa dostaneme na 5D Zem? Je to kolektívne aj individuálne úsilie.

Výstup na 5D je ten, ktorý si vyžaduje naše vedomé úsilie. Zahŕňa to našu vnútornú prácu, dôslednosť v prístupe k službe druhým a zvyšovanie vlastnej vibrácie. Ale to príde – vo svojom vlastnom čase. Ak sa zúfalo snažíte zažiť novú energiu Zeme a nechcete nič iné, ako tieto husté energie trojrozmerného sveta nechať za sebou, som s vami na 100%. Chcem to tiež.

Celý zmysel byť na ceste je však samotná cesta. Piata Zem bude nepochybne neuveriteľná. Ale ani to nie je koniec. Existujú ešte vyššie dimenzie vedomia, do ktorých sme narazili predtým. Cesta vzostupu je nekonečná, vždy to budú väčšie a lepšie skúsenosti. Nezačnite preto príliš závisieť na tom, kedy a ako sa to stane. Stačí vedieť, že to je a pokračovať vo svojich každodenných postupoch. Zmeny sa prejavia včas. Nenechajte sa spadnúť do 3d pasce okamžitého uspokojenia a duchovného materializmu. Užite si jazdu!

Čo je to 5D a čo znamená žiť v piatej dimenzii?

Niektorí ľudia špekulujú, čo vlastne znamená skúsenosť s 5D. Boli by ste naklonení tomu, aby ste si mysleli, že je to miesto a že v určitom okamihu našej budúcnosti doň vstúpime ako miesto zvané 5. dimenzia. Iní tvrdia, že vzostup na 5D je revolúcia vedomia – zvýšenie vedomia, ktoré nemusí nevyhnutne zmeniť naše fyzické vnímanie, alebo prežívanie reality. Vlastne verím, že existuje priestor na to, aby obidve myšlienky koexistovali navzájom, čo je v skutočnosti skutočná podstata skúsenosti. Už prechádzame prechodom z 3D na 5D. Deje sa to práve teraz. Vedomie planéty sa zvyšuje. A ako kolektív sa zvyšuje naša vibračná frekvencia – nemožno to poprieť. Schumanova rezonančná frekvencia, ktorá meria magnetické pole Zeme, sa za posledné roky dramaticky zvýšila.

Stále sme na tej istej Zemi …Ale nie tak celkom …Teraz sme vo fáze 3.5D a vstupujeme do poslednej fázy vzostupu. Dôvod, prečo sme neurobili fyzický prechod do piatej dimenzie, je ten, že sme nedosiahli bod zlomu vedomia, ktorý je potrebný na to, aby sme mohli vstúpiť do piatej dimenzie jednotlivo aj kolektívne.

Skok k vedomiu jednoty nie je na našej súčasnej úrovni vedomia celkom možný. Ale táto zmena prichádza.

Revolúcia vedomia je v plnom prúde a akonáhle dosiahne svoj vrchol, bude nás tlačiť nad prah a vytvorí kvantový skok rozšíreného vedomia. Vtedy skutočne urobíme posun k 5D a získame úplné pochopenie piatej dimenzie. Vzostup na 5D je stav mysle, rovnako ako cieľ vzostupu. A kolektívny nárast vedomia je našou vstupenkou do zasľúbenej krajiny.

Zdroj

Podobné články

 • 92
  O konci vojnyThor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi…
  Tags: a, je, to, sa, na, v, vzostup, svetlo
 • 84
  1000 rokov mieru; Vývoj z 3D do 5D vedomiaPri všetkom tom strachu a neistote, ktoré visia vo vzduchu, mnohí z nás pociťujú pokoj a optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť. Spočiatku to išlo pomaly, malé posuny v našom vedomí, staré paradigmy prestali vyhovovať. Ťaženie k prijatiu našej duchovnosti a nasledovaniu múdrosti našej duše. Začali sa prebúdzať Hviezdne semienka, Pracovníci…
  Tags: a, v, sa, na, je, to, d, vzostup
 • 84
  Cesta vpred je tvojaGeorgi Alexandrov Stankov, Február 2, 2021 Len pre informáciu: Teraz kráčame obrovskými krokmi k nesmrteľnosti - k večnému životu - v tejto konečnej inkarnácii. Všetko, čo sa medzitým stane, je z širšieho hľadiska absolútne irelevantné. Nezabudnite na to. Preto si nestavajte závislosť na mojich príspevkoch, pretože toto je starý spôsob…
  Tags: a, sa, to, je, v, na, ako, vzostup, d
Ako prebieha Boží súd?

Uverme vo víťazstvo svetla!

Svetlo postupne vytláča temnotu, ako na Zemi tak aj v jednotlivých dušiach. Prebieha čistenie, vzostup, po všetkých tých rokoch v područí zla nastane vek svetla.
Niekomu je tomu stále zaťažko uveriť, že je to možné. Mnohí neveria, že je možné uniknúť z tohto systému.
Doteraz tu vládla temnota a každý svetlý zákrok bol odstavený. Lenže táto doba je iná, prevratná. Pre nás všetkých je to nové, je to niečo nepoznané, čo tu predtým nebolo. Lenže temnotu neporazíte starými zbraňami.

Veríme nejakému internetovému Q, ktorého ani nepoznáme, že nás spasí. Veríme Aliancii, že má plán, ktorý nás zachráni. Áno, znie to čudne. Nikdy predtým nebola Zem takto čistená od temnoty. To, že je niekto na pochybách je problém viery. Niektorých viera je príliš krátkozraká a upnutá na hmotu. Chceli by, aby už hneď všetko bolo a chcú okolo seba vidieť fyzické dôkazy toho, že sa to deje. S takouto vierou sme ľahko ovplyvniteľní vonkajšími vplyvmi, pretože keď sa vyskytne niečo, čo nejde podľa plánu, alebo niečo negatívne, vzbudí to v nás pochybnosti a strach a tým pádom nás to ľahko stiahne do nižších úrovní vedomia. Pravá viera ma siahať ďalej ako v dôveru vo facebookové príspevky.

Simon Parkes vraví: Don’t trust the plan, trust the man. Never plánu, ver mužovi. Ja hovorím trust the plan, trust the man and trust God. Ver plánu, ver mužovi a ver Bohu.

Keby všetko pokračovalo starou cestou, nezostal by kameň na kameni. Nič by už nebolo ako doteraz, veci by nabrali strmý pád z kopca. Nastúpil by nový svetový rád, agendy 21,30 a všetky tie ich slizké plány, my odmietači by sme pravdepodobne skončili niekde v koncentráku, spravili by z nás humanoidov bez vlastného uvažovania a podľa potreby preriedili, však vieme. Temné sily by úplne prevzali kontrolu nad ľudstvom a bola by nám tým odrezaná cesta ku svetlu.

Preto ten zásah zo svetla bol nevyhnutný. Bolo to teraz, alebo nikdy. Sme uprostred boja dobra so zlom a Trump je tu preto, aby definitívne očistil túto zem od rúk kabaly. Trump a 144 000 svetlých pomocníkov. Veľa ľudí odradí to, keď sa nestane určitá sľubovaná udalosť v určitý dátum. Preto neodporúčam upínať sa na dátumy. Preto sa opakuje verte plánu, pretože nie všetko sa udeje podľa našich želaní a skutočné detaily plánu nepoznáme. Musí to byť pre bezpečnosť plánu utajené, to je jasné. Väčšinou sú to aj tak len naše zbožné priania. Bez ohľadu na to či sa splní to, čo bolo sľubované, že sa stane, moju vieru to neotrasie. Viem, že svetlo zvíťazí. Nie je to také jednoduché očistiť Zem od miliónov deepstateťákov. Nemôžete ľuďom ukázať naraz celú pravdu, keď väčšina ešte stále spí. Musí byť na to dostatok prebudených, aby tu nebol úplný chaos.

Vidíme ako Qanon lezie do mainstreamu a tak sú ľudia aj s týmto konfrontovaní, aby ich to podstrčilo hľadať. A to je dobré. Takto je pravda podstrkovaná masám a v mnohých to vzbudí záujem hľadať. Tiež by som chcel nech už je všetkému koniec, ale nevadí mi to. Užívam si tú cestu k tomu. To ako nás ten boj spája. Nás, svetelných bojovníkov. Je to úžasný čas, v ktorom žijeme a máme možnosť byť svedkami týchto celoplanetárnych zmien. Neprebudení nemajú možnosť byť v prvej línii týchto zmien a odhaľovaní. Oni spokojne spia zatiaľ čo my im zachraňujeme zadky. Nerobíme to pre nich, robíme to pre seba a pre nás všetkých, pre našu spoločnú budúcnosť.

Sme internetoví bojovníci. Našou výzbrojou sú informácie a odhaľovanie zla. Má to veľký zmysel. Čím viac vyťahujeme temnotu na svetlo sveta a verejne na ňu poukazujeme a odsudzujeme ju, tým viac stráca silu keďže temnota nevie žiť vo svetle. Nie sme tu náhodou, niečo nás priviedlo na túto cestu a niečo nás spojilo. Nepoznáme sa, ale zároveň sme súdržní a máme spoločný cieľ. Mier na tejto Zemi.

Podobné články

 • 75
  O konci vojnyThor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi…
  Tags: a, je, to, sa, na, v, vzostup, svetlo
 • 65
  Čo je to 5D Zem a ako sa tam dostanete?Výstup na 5d a prechod na novú Zem je nevyhnutný. Je to nezastaviteľná kozmická udalosť, ktorá sa stane, či už si to uvedomujete, alebo nie. Časy, ktoré prežívame na tejto planéte sú obdobím obrovských zmien. A nemýľte sa, prichádza revolúcia. Cítite to vo vzduchu - je tu zrýchlenie, ktoré nás…
  Tags: je, sa, to, a, na, v, vzostup, svetlo
 • 61
  Vzostup na 4D / 5D, pohľad do blízkej budúcnosti technológií, fyziky kvantovej ríše a veľmi možných časových línií udalostíNajväčšou vecou na načasovaní udalostí je kolektívny nárast vibrácií. Toto sa tiež nazýva Schumannova rezonancia, ktorá sa za posledných pár rokov, najmä v tomto kalendárnom roku, výrazne zväčšila kvantovými skokmi. Čo to znamená? V podstate priblíženie sa k Bohu božským myslením a svetlom. Áno, vyššia frekvencia, svetlejšie ľahšie telo, menej husté. Toto sa posúva k…
  Tags: a, je, v, na, sa, to, že, vzostup