Ako prebieha Boží súd?

Ako prebieha Boží súd?


Sme uprostred Božej žatvy, čistenia Zeme a prebieha to bez toho či si to uvedomujete, alebo či to chcete. Sme na počiatku tisícročnej ríše, v ktorej odpadne všetka tá temnota, ktorá nás doteraz sužovala. Všetko bude teraz vyvedené na svetlo, aby sa súdilo. Všetko škodlivé a neprosperujúce musí zaniknúť a stať sa novým. Napadli vám ľudia vo vláde? Nebojte, ani jeden z nich neunikne pred Božou spravodlivosťou. Všetko bude iné ako doteraz; teraz sa už nedá ujsť pred spravodlivosťou. Tlak svetla čoraz viac tlačí na Zem a pod týmto tlakom vyjde všetko na povrch. Aj to čo by radšej zostalo skryté. Ale ako to celé prebieha?

Nepredstavujte si to ako veľký bum, ktorý sa udeje v sekunde. Je to proces a teraz sme v jeho finálnej fáze. Zároveň to každého zasiahne inak, podľa jeho vnútorného stavu a vnímania. Každý sme iný, prežívame veci iným spôsobom a preto to zasiahne každého jemu vlastným spôsobom. Každý sa rozsúdi sám na základe svojho vnútorného stavu. Väčšina si ani neuvedomuje, že v nejakom súde sme. Preto tu máme celý Covid a vypäté spoločenské situácie. Sú to plány temnoty, ktorej bolo dovolené ich uskutočniť, pretože pod tlakom sa každý musí prejaviť a ukázať sa aký je.

Predtým sme si každý spokojne žili svoje životy a starali sa o bežné záležitosti každého dňa ale tým, že nám tu do života vstúpila takáto situácia, boli sme nútení zachovať k tomu postoj. Takže to, či žijete normálny život, alebo chodíte s troma rúškami napovedá viac ako sa zdá. Ukazuje to či počúvame rozum, alebo cit. Či sme zameraný na hmotu, alebo sme deti svetla. Čím viac sa svetlo približuje k Zemi, tým viac sú ľudia pod týmto tlakom nútení priznať farbu. Súčasťou súdu sú informácie, ktoré nám pomáhajú vybrať si stranu a zaujať postoj. Či veríme zapredaným médiám, alebo používame vlastné vyciťovanie, dušu. Inak povedané či ideme s prúdom, alebo sme „konšpirátori“. V tom všetko vidno, na ktorej strane stojíme. Preto všetky tie útoky, a preto sa všetko mávnutím ruky označí za konšpiráciu. Preto sa živí v ľuďoch strach. Preto sa čoraz viac osekáva sloboda. Preto sa tak veľmi útočí na iný názor než aký je akceptovaný. Preto sa tlačia vakcíny na potlačenie ducha v človeku. Sú to všetko útoky na pravdu, na znemožnenie cesty k svetlu. Koniec koncov sa rozsúdime na základe nášho aktuálneho vnútorného stavu. Ešte mnohí čo sú považovaní za svetlých môžu padnúť a naopak. Určujúci bude aktuálny stav duše. Či človek žije svetlom, alebo je pripútaný na hmotu, na rozum.

Čas sa rýchlo kráti a tým aj možnosť vybrať si stranu. Muselo to prísť, keďže ľudstvo bolo nad priepasťou, na existenčnej križovatke. Večné svetlo, alebo večná temnota. Väčšina nemá potuchy aká dôležitá voľba to je a aká úžasná doba to je teraz žiť na Zemi. Všetko to temné, čo sa teraz deje, je vyprodukované ovocie ľudstva. Máme slobodnú vôľu a tým tvoríme svet okolo seba. No teraz prišiel čas, kedy Boh povedal dosť! Nebudeme ďalej ničiť všetko okolo seba. Každý sme mali dostatok šancí a inkarnácií na to, aby sme sa našli. Mali sme veľa času hľadať, prijať svetlo, prijať Boha. Konečne sa vyplieni všetka temnota zo Zeme, všetko ťaživé odpadne. Potom konečne začneme tvoriť raj tu na Zemi ako to vždy malo byť! Prichádza tisícročná ríša, vek svetla. Nie všetci sa toho zúčastnia, veľa z nás neprejde súdom a tak je to správne. Každý mal možnosť vybrať si a každý je v tom sám za seba. Môžete ľudí prebúdzať a ukazovať im pravdu a to je dobré. Tak sú pravde vystavení, ale keď to sami nechcú, neuveria. Nebudú chcieť uveriť. Nepomôžete im na stranu svetla, ak to nechcú sami. Stále si pôjdu tu svoju časovú líniu hmoty, temnoty. Rúška, vakcíny, televízne noviny, strach, zaslepenosť… Títo v súde odpadnú. Sú príliš upnutí na hmotu a kŕmia svoju dušu príliš nízkymi vibráciami. Z Božského pohľadu je to na čo sa zameriavajú úplne nezmyselné a neprosperujúce. Tí, čo sa udržiavajú na strane citu, na strane svetla, na Božskej časovej línii budú pozdvihnutí. Boh zakročí a Boh nastolí poriadok!

Zdieľať článok

Podobné články

 • 67
  Cesta k Bohu (2) Poznanie a vieraNa to, aby sme kráčali po správnej ceste k Bohu je potrebné mať správne poznanie o Bohu a jeho zákonoch. Aj tu sa ľudskou domýšľavosťou a pohodlnosťou narobilo veľa omylov a falošných presvedčení. Ľudia chcú mať Boha takého, akého si oni želajú mať, neunúvajú sa ho skutočne poznať. V ľuďoch…
  Tags: a, to, sa, je, v, úvahy, boh, svetlo
 • 64
  4. marecVeľké nádeje mnohí vkladajú do tohto dátumu. Je verejne známy medzi Anonmi a dokonca aj v mainstreame a to nie je dobré. Príliš veľké očakávania môžu priniesť veľké sklamanie. Ak sa nestane to čo by sme chceli, aby sa stalo, alebo aspoň nie verejne, v mnohých nastane úpadok viery a…
  Tags: to, a, sa, je, na, v, sme, úvahy, boh, svetlo
 • 61
  O konci vojnyThor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi…
  Tags: a, je, to, sa, na, sú, v, svetlo
Cesta k Bohu (2) Poznanie a viera

Cesta k Bohu (2) Poznanie a viera

Na to, aby sme kráčali po správnej ceste k Bohu je potrebné mať správne poznanie o Bohu a jeho zákonoch.
Aj tu sa ľudskou domýšľavosťou a pohodlnosťou narobilo veľa omylov a falošných presvedčení.
Ľudia chcú mať Boha takého, akého si oni želajú mať, neunúvajú sa ho skutočne poznať. V ľuďoch je zakorenená príliš veľká duchovná lenivosť a tá im bráni v poznaní a v pravej ceste za svetlom. Nechali sa zviesť sladkými rečami cirkvi, že Boh im všetko odpustí ako mávnutím čarovnej paličky. Boh je láska, Boh je dobrý, Boh je milosrdný, ale nie tak ako si to oni predstavujú. Dobrota a láska nespočíva v podporovaní ľudských slabostí. Veď predsa všetci sme tu prišli na vlastné požiadanie, aby sme sa tu duchovne vyvíjali a hľadali pravdu a takto by sme sa predsa nikam neposunuli. Základný princíp lásky je, že dáva druhému človeku to čo mu prospieva, nie to, čo si on želá! Ani svoje dieťa nevychovávate v takej dobrote a láske, že mu všetko uľahčíte a zariadite, aby sa nikdy nemuselo samo o nič snažiť. Každý so zdravým rozumom si uvedomuje, že to nie je správna cesta, ktorá by dieťa obohatila a naučila životu a sebestačnosti. Také isté je to s duchovným vývinom.

Zákony stvorenia pracujú presne a neodkladne. Nedajú sa meniť ani obchádzať. Čo človek zaseje to aj zožne. Každý sme si sám zodpovedný za svoje činy a hriechy a tak isto sa každý sám musí od nich očistiť. Boh ti pomôže, ale najskôr si pomôž sám človeče! Osloboďte sa konečne od týchto slabomyseľných myšlienok. Keby ľudia poznali veľkosť stvorenia a veľkosť Boha, ktorého sa tak snažia vtesnať do svojho rozumového sveta, žasli by pred tou rozsiahlosťou stvorenia a ako sa my ľudia v ňom javíme malí. Zmizla by všetka falošná domýšľavosť. Aj pritom najvyššom vývine sme my ľudia duchovného pôvodu a Boh je Božského pôvodu, teda nie sme schopní priamo spoznať Boha, pretože nám to nedovoľuje naša podstata, ale každý môžeme a máme vycítiť jeho pôsobenie vo stvorení. Stačí sa zbaviť všetkých obmedzujúcich presvedčení čo nám myseľ podhodila a začať hľadať vo svojej duši.

Ako je to s tou vierou? Každý vie, že má veriť, ale nie každý má tu správnu vieru. Aj tu rozum narobil veľa škody, pretože tá pravá viera musí vyvierať z ducha. Nemá to nič spoločné s rozumom. Otázky duše rozum nechápe. Zabudli sme ako správne veriť, pretože nás spoločnosť od mala vychovávala k pestovaniu rozumu, ktorý, keď sa mu prenechá plná nadvláda, zatlačí nášho ducha do úzadia.
Boh nechce od nás slepú vieru, ktorá stojí na vode. Chce z nás mať uvedomelé ľudské bytosti, nie poslušné nesvojprávne ovečky. Ako viem, že to čomu verím je naozaj správne a nie je to len ďalšia falošná cesta?
Ako vôbec viem, že Boh existuje? Cez správnu vieru. Neverím preto, že mi to povedali v kostole, aby som veril. Verím preto, že viem a teda cítim vo svojej duši. Viera by sa nám mala stať presvedčením. Viera má byť živá, tvorivá a skutočná. Nie tá kresťanská, mŕtva. Ak sa cítite dobre v kostole, choďte tam, prečo nie. Ale keď sa riadite všetkým čo učí cirkev, tak kráčate po zlej ceste. Cirkevná viera je príliš technická, neživá, dogmatická. Vychováva poslušné ovečky bez vlastnej duchovnej slobody a využíva pritom ľudské slabosti.
Viera má byť slobodná a radostná. Bohumilý život vyzerá inak ako si ho väčšina predstavuje. Nie je to o kľačaní v kostole a mrmlaní modlitieb, ktoré ani nevieme poriadne o čom sú a nepreciťujeme ich skutočne. Väčšina akože kresťanov chodí do kostola, aby si to tam odsedeli a tým si splnili určitú povinnosť voči Bohu no po tom ako z neho vyjdú sú stále tí istí hriešnici. Bohumilý život znamená jednoducho preduchovniť naše každodenné bytie. Je to o slobodnom a radostnom žití s vedomím a cítením tej vyššej sily nad nami a v nás.
Boh chce od nás radostné bytie na tejto Zemi, chce od nás, aby sme ho prijali do seba a žili vo svetle. Aby sme svojim chcením a cítením vyživovali len to svetlé a tým tvorili tu dole raj na Zemi. Nepredstavujte si Boha ako niečo hmotné, čo musíte pochopiť a predstaviť si to. Tým iba znemožňujete pochopenie a znižujete jeho pravú veľkosť, ktorú nebudeme nikdy schopní skutočne pochopiť. Miesto rozumu sa riaďte dušou a miesto rozmýšľania cítením. Nájdite v sebe tú pravú vieru a to bude vašim kompasom v tomto bytí a jediná cesta k Bohu. Na to ako sa k takej viere dopracovať, keď ju nemáme nejestvuje konkrétny návod. Nie je to technická vec. No každý kto sa pýta dostane odpoveď a každý kto hľadá aj nájde. Všetko začína od CHCENIA.

Podobné články

 • 10000
  4. marecVeľké nádeje mnohí vkladajú do tohto dátumu. Je verejne známy medzi Anonmi a dokonca aj v mainstreame a to nie je dobré. Príliš veľké očakávania môžu priniesť veľké sklamanie. Ak sa nestane to čo by sme chceli, aby sa stalo, alebo aspoň nie verejne, v mnohých nastane úpadok viery a…
  Tags: to, a, sa, je, v, úvahy, boh, svetlo
 • 10000
  Uverme vo víťazstvo svetla!Svetlo postupne vytláča temnotu, ako na Zemi tak aj v jednotlivých dušiach. Prebieha čistenie, vzostup, po všetkých tých rokoch v područí zla nastane vek svetla. Niekomu je tomu stále zaťažko uveriť, že je to možné. Mnohí neveria, že je možné uniknúť z tohto systému. Doteraz tu vládla temnota a každý…
  Tags: to, a, je, v, sa, úvahy, boh, svetlo
 • 10000
  Cesta k Bohu: Cirkev určite nie..Veľa ľudí si uvedomuje, že všetko, čo sa v dnešnom svete deje nás ma k niečomu priviesť a to k zabudnutej viere v Boha. Veľa ľudí chce a verí, ale veľa ľudí neverí správne a hlboko. Ako vo všetkých veciach, aj tu je veľa omylov. Na to, aby sme poznali…
  Tags: a, to, je, sa, v, úvahy, boh
Pozemská aliancia, Boží dar pre ľudstvo

Pozemská aliancia, Boží dar pre ľudstvo

Existuje veľa otázok týkajúcich sa RV a Aliancie, na ktoré by si človek mohol sám odpovedať, ak by skutočne pochopil zloženie Pozemskej aliancie . Ako vždy, aj tieto informácie sú mojím pochopením z môjho výskumu. Ak správa rezonuje vo vás, potom bola určená pre vás. 

Úvod

V septembri -9. 2001 sme mali o 9:00 , zničenie Dvojičiek a veže č. 7. Zem zistila, že DS to so zachovaním kontroly nad Zemou myslí smrteľne vážne. Dokonca až do tej miery, že zabijú alebo zničia kohokoľvek a čokoľvek, čo im príde do cesty.

O 10:00 mal Alan Greenspan naplánované verejné vyhlásenie NESARA, nového zákona, ktorý bol nápravou nezákonných aktivít bankového priemyslu v súčinnosti s vládou. Toto verejné oznámenie by splnilo požiadavky na uvedenie NESARA do pozitívneho práva.

Prečo NESARA?

Banky a vláda nelegálne zadržiavali rodinné domy na stredozápade. Tieto farmy vlastnil Allodial Title, ktorý farmám dával pôdne patenty. (Patent na pozemky poskytuje právnu ochranu pred nelegálnymi zhrabávačmi pôdy.) Je nezákonné vylúčiť akýkoľvek majetok vo vlastníctve spoločnosti Allodial Title. (USA Inc. si myslia, že sú vlastníkmi pozemkov, keď im zabránili v prístupe k Federálnej republike. Nerešpektujú naše vlastnícke práva.)
Majetok s týmto druhom vlastníctva môže previesť iba vlastník nehnuteľnosti dobrovoľne; to znamená, že ho nemožno odobrať inými prostriedkami. Predmetné nehnuteľnosti sľúbil pre banky nevedomý, nevinný vlastník ako záruku za úver. Nemal inú možnosť, založiť pozemok, alebo nebude pôžička. Prepadnutie nehnuteľnosti bolo zapísané do úveru, ak by nebol splatený včas. To bolo v rozpore so zákonom; banky to vedeli a vedeli to aj okresní úradníci z krajských vlád. Úradníci zaznamenali prevod vlastníckeho práva k bankám bez dobrovoľného podpisu zákonného vlastníka. Išlo o čistý podvod spáchaný a odôvodnený nezákonným založením Ameriky do rúk USA, Incorporated.

V dôsledku toho bol zákon NESARA pozastavený na nasledujúcich 20 rokov. Musel byť zavedený dôkladný plán s vojenskou presnosťou, aby sa toto zlo – spôsobené nelegálnym systémom centrálnych bánk, ktorý uviedol Ameriku do dlhového otroctva, ktoré dnes existuje – napravilo.

Opýtal sa niekto verejne nejakého politika, komu vďačíme za štátny dlh? Kto požičal USA peniaze, ktoré vytvorili z ničoho, a potom nám účtoval úrok z týchto peňazí? Vinník: Federálna rezervná banka, súkromná organizácia vlastnená trinástimi bankami. Toto je najväčšie vládou podporované parodovanie, aké kedy bolo spáchané proti ľudstvu na tejto zemi.

VŠETKY naše dane z príjmu idú na zaplatenie dlhu z pôžičiek Federálneho rezervného systému. Nikdy nemôžeme splatiť dlh. Fed nechce, aby boli pôžičky splatené, chcú iba splátky ich úrokov. Približne 20% až 30% príjmu Američanov ide týmto trinástim rodinám do vrecka. Otázka je prečo? Kto sleduje záujmy ľudí, určite nie niekto z našich vysoko vážených, ale skorumpovaných politikov? JFK to skúsil – zastrelili ho.

Centrálna banka má chápadlá vo všetkých aspektoch našej republiky. Neexistuje spôsob, ako sa môžeme, alebo by sme sa kedy mohli dostať spod týchto satanských démonov. Ovládajú tiež celý svet. Kto nám môže pomôcť? Kto môže poraziť týchto bezduchých ničomníkov? Milióny modlitieb po stovky rokov vyšli a prosili Boha, aby nám pomohol. Božské načasovanie je všetko.

Vo svojom milosrdenstve náš zdroj Boh presunul na miesto plán, ktorý premôže týchto démonov, ktorí prajú ľudstvu smrť. Plán sa len začal? Nie, hrá sa už stovky, ak nie tisíce rokov. Plán je zničiť zlo medzi nami a dosiahnuť Zlatý vek ľudstva. Všimnutie si kontrastu dobra proti zlu si vyžaduje čas, a potom sa človek rozhodne. Nie je to Božia chyba, takže pre nás po celý čas má/mal plán.

Pozemská aliancia; kto sú?

1. Nanebovzatí majstri, anjeli a ďalšie nebeské entity z duchovných nefyzických ríš. (toto je naše osobné spojenie s Alianciou, každý človek ho má)

Každá z týchto skupín má svoje vlastné právomoci, ktoré poskytujú úplnú ochranu plánu na úspech. Nešlo len o porazenie nepriateľa. Cieľom bolo založiť novú Zem slúžiacu ľudstvu. Medzi výhody patrí nový systém riadenia; Zákon NESARA a GESARA a nový finančný systém slúžiaci potrebám ľudí; Kvantový finančný systém.

Nebeské ríše sa všemožne usilovali pomôcť pri zániku tých, ktorí nám vzali slobodu voľby a pomáhali v úsilí o životnú slobodu a hľadanie šťastia, ktoré je základom našich ústavných práv. Nebesia prišli so schopnosťou poznať všetky osoby na zemi; poznať ich potreby a želania, ich talent a vedomosti a tiež ich srdcia. Mali tiež vedomosti o tom, kde sa nachádza nepriateľ a ako ukončiť ich opovrhnutiahodnú nenávisť voči ľuďom a odstrániť ich z tejto časti stvorenia. Je potrebné povedať, že prišli zastaviť satanistov a zachrániť deti a osoby, ktoré boli predávané za účelom sexuálnych aktivít. Som si istý, že sú tu, aby vytvorili spravodlivosť pre tie vzácne duše, ktoré boli mučené, zabité a sexuálne zneužívané. Ľudská rasa tu už nie je na to, aby podporovala ich satanské rituály.

2. Dobrotiví mimozemšťania a ich technológie.

Mimozemšťania prišli s pokrokovými zbraňami, ktoré mohli pozemšťania použiť. Prišli tiež s Všeobecnými pravidlami angažovanosti. Nemôžu za nás zatknúť našich nepriateľov, ale môžu nám pomôcť s ich technológiami. Môžu však nepriateľa zasiahnuť, ak o to budú požiadaní, keď bude situácia nad schopnosti Bielych klobúkov bojovať proti špičkovej technológii nepriateľa.

Plán obsahoval zamestnanie bojovníkov na oboch stranách závoja. Na nájdenie a porazenie zakoreneného nepriateľa musí byť k dispozícii najvyššia technológia. Zlo má technológiu, ktorá ďaleko presahuje možnosti pozemských bojovníkov, takže túto technológiu bolo treba importovať z pokrokových, benevolentných Hviezdnych systémov, ktoré disponovali technológiou, ktorá sa ukázala ako účinná proti votrelcom. Ich technológia nebola útočnými zbraňami vojny, ale skôr to boli obranné zbrane založené na láske a sebaurčení. Tým sa zabránilo akejkoľvek karmickej zodpovednosti.

3. Biele klobúky a ďalší pozemšťania vrátane prezidenta Trumpa, prezidenta Jinpinga a prezidenta Putina a mnohých ďalších svetových vodcov.

Medzi Biele klobúky patrí mnoho armád sveta, ktoré sa považujú za vojsko na zemi. Títo ľudia nesú hlavnú záťaž spojenú s nepriateľom. Sú to ľudia, ktorí sa vystavujú nebezpečiu pre dobro ľudstva. Viete si predstaviť hrôzu ísť do temného tunela, aby ste našli nepriateľa, podstúpiť prestrelku a skoncovať so zbabelcami, ktorí ublížili našim deťom, a potom uvidieť polámané, mučené a zohavené telá detí, keď visia na vlásku života? Vrecká na zvratky sa vydávajú spolu s bojovým vybavením. Dúfajme, že títo odvážni muži a ženy budú mať k dispozícii MedBed posteľ, aby si vymazali spomienky, aby mohli prísť domov za svojimi rodinami a mať aspoň trochu normálny život. O deti a ďalšie obete bude postarané, to je isté.

To je Aliancia. Toto sú prvky štruktúry Aliancie. Nie je ťažké vidieť, že sme v dobrých rukách. Keď (ne) trpezlivo, čakáme kým statoční muži a ženy víťazia v bitke, rozhodnime sa venovať svoje životy a finančné prostriedky na dokončenie boja proti chudobe a tragédiám, ktoré ľudstvo prežilo v rukách týchto neľudských zločincov. Príde náš čas, keď Boh rozpúta svoju armádu pracovníkov svetla, aby priniesli slobodu ľuďom na zemi. Sme súčasťou plánu. Sme napojení na Alianciu. Ukážeme sa.

Vďačný slúžiť.

Ron Giles

Zdroj

Podobné články

 • 72
  O konci vojnyThor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi…
  Tags: a, je, to, sa, na, vzostup, svetlo
 • 67
  Charlie Ward a Gene Decode: Desivé D.C. D.U.M.B.s, úžasný vzostup, zázračné zdravie a bohatstvo (časť 2)Tu je časť 2, ktorá predstavuje môj videoprepis Gene Decode a Michala K. Jacoba. Ku koncu rozhovoru hovorí Gene Decode o Vzostupe a je to absolútne vzrušujúce.Zázraky sa blížia. Zázraky a zvesť o veľkej radosti. Musíme si ju jednoducho zvoliť. Toto je ten správny okamih, aby sme sa rozhodli. Gene…
  Tags: a, to, je, sa, na, správy, zaujímavosti, vzostup, aliancia
 • 66
  Ako zvýšiť energiu človeka podľa TesluMôžeme sa naučiť využiť svoju energiu? Najzákladnejším princípom, základným programom celého života, je úspora energie. Čokoľvek robíte, nech sa vám páči čokoľvek, nech sa cítite dobre, to sú všetko psychologické reakcie, ktoré vám ukážu, ako byť energeticky efektívnejší. Život túži po energii a podvedome si kvôli tomu vždy zvolíte cestu najmenšieho…
  Tags: a, je, sa, na, to, zaujímavosti, vzostup
4. marec

4. marec

Veľké nádeje mnohí vkladajú do tohto dátumu. Je verejne známy medzi Anonmi a dokonca aj v mainstreame a to nie je dobré. Príliš veľké očakávania môžu priniesť veľké sklamanie. Ak sa nestane to čo by sme chceli, aby sa stalo, alebo aspoň nie verejne, v mnohých nastane úpadok viery a mainstream sa do toho zahryzne, aby dokázal akí boli všetci sprostí čo tomu verili. Ja osobne nič prevratné nečakám aj keď marec je pre mňa začiatok zmien. Podľa mňa už bol Trump tajne inaugurovaný. Ak sa mýlim, a predsa sa niečo udeje, bude to len dobré, ale tak či onak, prestaňte už čakať na dátumy! Myslím, že všetky tie zachránené deti by boli rady v našej pozícii a miesto tých strašných tunelov by čakali na záchranu z pohodlia domova.
Toto je Božia čistka aká tu ešte nikdy nebola a ktorá mala trvať dlhšie, ale vďaka pomocníkom svetla je táto doba skrátená. Každý prebudený chce byť slobodný, všetci po tom túžime, ale bude to vtedy, keď bude ten správny čas! Taktiež na to musí byť dostatok prebudených ľudí. Sú tu aj takí čo čakajú presne na to, že sa nesplní to čo sa očakávalo, aby si mohli do ostatných kopnúť, že oni sú tí, ktorí čelia realite a my žijeme v sne. Čakajú ako krysy v nore na svoju príležitosť. Neveria naozaj, chcú vidieť potvrdenie na vlastné oči, alebo si dokonca chcú určovať kedy chcú aby sa to stalo!

My vás informujeme, aby ste vedeli, že sa veci dejú, ale nekážeme sa vám fanaticky upínať na každú informáciu. Aj ľudia sa mýlia, alebo zavádzajú, aby zmiatli aj tú druhú stranu. Je to informačná prestrelka a jediná ochrana predtým je pravá viera. Informácií je dostatok na to, aby slúžili k opore viery. Ale stavebný kameň viery má byť viera z duše! Mnou prejde každá správa celkom nezaujato. Žijem svetlom, žijem vo viere bez ohľadu na to či sa deje niečo prevratné, alebo nie. Myslím, že marec je mesiacom, kedy veci začnú naberať spád, aj keď o tom možno bude menej informácií. Rovnako apríl a máj. Sme vo finále. A netreba zabúdať, že jedna vec je USA a druhá Česko, alebo naše prispaté Slovensko, pretože to nie je sranda čo sa tu deje. Všetko zájde len tak ďaleko ako dovolíme, to je prosté.

Prichádza vek svetla! Už sme na pozitívnej časovej línii, na línii svetla. Temnota už nemá palivo, ide z posledného a zrúti sa, keď ju prestaneme živiť. Všetko to zlé už slúži len na to, aby sa ľudia prebrali. A pre nich je to dobré. Je to to, čo v tejto chvíli potrebujú. Zažiť tu starú časovú líniu a čo ich tam čaká. Nie každý sa preberie, mnohí si vyberú starú cestu. Každý sa rozhoduje sám za seba. Nie každý musí poznať nejakého Q a Alianciu, ale každý by si mal uvedomiť, že sa tu odohráva súboj o naše duše.

Boží plán sa plní a MY sme tí, ktorí ho poznajú. MY sme tí, ktorí tu vieru v Boha majú. Pre ostatných sme tí, čo žijú v rozprávke, ale prečo? Lebo veríme v dobro? Veď sme to práve MY, čo poznáme tie najväčšie svinstvá čo tu temná strana páchala a to nie je žiadna rozprávka. MY sme zhltli najviac červených piluliek. MY sme tí, ktorí vieme rozoznať kto je od Boha a kto plní jeho vôľu a plán. MY sme pravde najbližšie. Je veľa táborových názorov a každý z nich verí niečomu inému. Niektorí z nich možno poznajú časť z toho čo sa deje, poznajú časť toho zla, ale nepoznajú širší celok. To MY máme širší obzor a poznanie o veciach.

Udržujte si Božský nadhľad a vieru v duši, prebúdzajte spiace duše, šírte poznanie. Udržujte v sebe iskru nádeje a viery. Nepadajte na duchu, naopak bojujte ďalej a ukotvujte svetelné lúče na Zemi. Plán sa plní, aj keď si možno niekedy pripádate hlúpo, že veríte v spásu a v to, že budeme niekým zachránení. Je to Božie milosrdenstvo, že také pomoci máme, pretože inak by nám neostávalo nič iné, iba sa všetci do jedného postaviť a zmeniť to no to sa vzhľadom na stav prebudenia populácie nestane. Niektorí by sa prebrali až príliš neskoro. Nie je to o tom, že by nás niekto zachraňoval a my pre to nič nerobíme. Je to aj o nás, je to hlavne o nás!

Ďakujte Bohu za to že ste toho súčasťou a vyciťujte čo je správne. Nie ste odkázaní veriť niekomu inému pokiaľ s tým sami vnútri nerezonujete. Neverte ani mne, ani nikomu inému bezhlavo. Každý má v sebe schopnosť vycítiť čo je správne a čo nie. Tak sa to naučte používať a riaďte sa podľa toho! Ak neveríte už v nič iné, verte Bohu.

Občas môže byť ťažké veriť, keď okolo seba vidíte opak toho čomu veríte. Ale to sú hmotné veci. Verte dušou a verte skutočne! Tak nebudete náchylní na to, aby vás to stiahlo do nízkych vibrácií. Vibrujte vysoko. My sme Božia armáda. Vďaka nám sa svetlo ukotvuje na Zemi a vďaka nám sa plní Boží plán.

Neupínajte sa na dátumy, pravá viera nepozná dátumy. Nikto vám nepovie, že v tento dátum sa stane toto a v tento deň svetlo zvíťazí, to nečakajte. Keď nastane ten správny čas svetla tak vedzte, že to príde a vy budete pritom. Boží meč rozsúdi všetko a všetkých a nastolí poriadok!

Podobné články

 • 10000
  Qanon ako spása?Prebieha čistenie zeme od temnoty, prebúdzanie a súčasťou toho sú aj informácie z oboch strán, ktoré nám pomáhajú k rozhodovaniu, nútia nás uvažovať o veciach a tak si vybrať stranu. Qanon je súčasťou týchto informácií a prebudenia. Celý Q-plán je záchranné koleso, bez ktorého by sme sa z tejto zakorenenej…
  Tags: a, to, je, sa, na, v, sme, že, čo, úvahy
 • 10000
  Uverme vo víťazstvo svetla!Svetlo postupne vytláča temnotu, ako na Zemi tak aj v jednotlivých dušiach. Prebieha čistenie, vzostup, po všetkých tých rokoch v područí zla nastane vek svetla. Niekomu je tomu stále zaťažko uveriť, že je to možné. Mnohí neveria, že je možné uniknúť z tohto systému. Doteraz tu vládla temnota a každý…
  Tags: to, a, je, na, v, sa, že, úvahy, boh, svetlo
 • 10000
  Cesta k Bohu: Cirkev určite nie..Veľa ľudí si uvedomuje, že všetko, čo sa v dnešnom svete deje nás ma k niečomu priviesť a to k zabudnutej viere v Boha. Veľa ľudí chce a verí, ale veľa ľudí neverí správne a hlboko. Ako vo všetkých veciach, aj tu je veľa omylov. Na to, aby sme poznali…
  Tags: a, to, je, na, že, sa, v, úvahy, boh
O konci vojny

O konci vojny

Thor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.
Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)
T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi namáhavá, lebo som pracoval na evakuácii reptiliánskych síl z Terry za hranice slnečnej sústavy. Ich evakuácie ešte neskončila, ešte stále prebiehajú boje a v evakuácií sa pokračuje. A aby to nebolo pre nás také vyčerpávajúce, na evakuácií sa striedajú až tri flotily. Je to ťažká práca a momentálne na tom musia pracovať spolu dve flotily. Evakuujú z Terry väzňov a tých, ktorí sa rozhodli pripojiť k svetlu. Tretia flotila, ktorá je moja, teraz pracuje na údržbe éterického stupňa vašej planéty. Ako viete, táto éterická magnetická mriežka, o ktorej som vám už hovoril, sa skladá z energetických uzlov, ktoré sú na mnohých úrovniach. Na vyššej úrovni, ktorú voláme éterická, čo je je magnetická fyzická úroveň, sa nachádzajú tie isté uzly, len vibrujú na iných frekvenciách a tie mám na starosti ja. Stále mám 15 lodí, čo je dobre, lebo 15 lodí stačí na dobré pokrytie celej vašej planéty. Nedávno sme mali problémy s vašimi hlavnými, dali by sa nazvať, obchodnými vodcami, ktorí umiestňujú na vašu obežnú dráhu príšerne škodlivé satelity, čo nemienime tolerovať. Už je ich tam príliš veľa, okolo vašej planéty je množstvo haraburdia a je to veľká nehoráznosť, takže sa to teraz snažíme poupratovať a dnes som na tom pracoval.
E: A ako to robíte, ničíte ich?
T: Nemôžeme ich ničiť, môžeme ich len deaktivovať a tiež nemôžeme deaktivovať všetky, musíme to robiť diskrétne. Ich deaktivácia musí vyzerať ako porucha, preto musíme nechať niektoré z nich funkčné.
E: To potom znamená, že keď sú niektoré z nich funkčné, môžu aj naďalej ľudí ovplyvňovať?
T: Áno. Ešte nie sú naplno spustené, ešte iba niečo pripravujú, preto pracujeme na tom, aby sa im ich ani nikdy spustiť nepodarilo. Je s tým veľa únavnej práce, ale už je toradostnejšie. A sú aj takí, ktorí majú radosť, že teraz robím takúto prácu a nie som vystavení nebezpečenstvu v prvej línii. Bol som veľmi zaneprázdnený a unavený, ale dnes večer som chcel všetkým, čo ma počúvajú a všetkým, čo chcú tieto správy zdieľať, povedať, aby sa nebáli, to za prvé. Bude odhalených množstvo neznámych temných vecí a tieto odhalenia sa budú týkať veľmi temných pravdivých záležitostí, ktoré vyplávu na povrch planéty. Ale nemajte strach, je to len veľké upratovanie a veľká očista. A tiež chcem povedať, že to upratovanie sa skončí za menej než rok vášho času. Za menej než rok vášho času bude vaša planéta očistená od všetkých temných. Keď hovorím o temných, hovorím aj o reptiliánoch ako sú Ciakahrr, Naga, Maitra a ďalšie druhy, ktoré budú všetky vyhnané. Ciakahrriáni sú stratení, niektorí z nich sa obracajú k svetlu, čo môže vyznievať trochu nepochopiteľne, ale je to časť posolstva, ktoré by som vám rád povedal. Vždy som vám hovoril, aby ste im neposielali svetlo, lebo tým na seba upozorňujete, čo nie je najlepší spôsob, ako zostať v bezpečí. Existuje aj iný spôsob, ako im pomôcť, tak, že k svetlu prídu oni sami. Niektorí z nich to pochopili a je skvelé, že niektorí z temných sa vyvíjajú a zrazu dokážu uvidieť svetlo. Sú veľmi citliví, kŕmia sa emóciami a energiami a milujú strach, je to pre nich nektár, na ktorom sú závislí a ktorý milujú. Živia sa strachom a bolesťou, ktoré sú pre nich príjemnými energiami. Niektorí z nich neočakávane narazia na súcit a pocítia lásku. Viem, že si teraz niektorí myslíte, že toto nehovorím ja, Thor Han, ale je to tak, hovorím to ja, hovorím vám, čo som videl a čo sa deje. Niekoľkí z vysoko postavených Ciakahrriánov, bohužiaľ ich nebolo veľa, boli iba štyria takí, zmenili názor a dezertovali z ich impéria. Takže títo sú pod našou ochranou a hľadajú úkryt vo podzemných ríšach Agarthanov. Nachádza sa tam miesto, ktoré sa volá Telos a Telosiáni sa im rozhodli pomôcť. Teraz tam ideme, nie ja osobne, ale dvaja iní ich tam idú zachrániť a priviesť späť a potom ich dopravia tam, kam sa sami rozhodnú ísť. Nemôžu sa vrátiť domov, do svojho impéria, tam by ich zabili. Preto požiadali Federáciu o azyl a my sme ich požiadavku prijali. Je to novinka, o ktorej som vám chcel povedať, že temné sily sú čistené dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je ich zabíjanie, vyhostenie alebo evakuovácia a druhý spôsob, ktorý sa týka niekoľkých z nich, je, že sa obrátia k svetlu. To je správa, ktorú som vám chcel povedať, lebo si myslím, že to učí tomu, že keď máte nepriateľa, takého, ktorý vás skutočne nenávidí, neprajte si, aby takáto osoba zomrela, želajte je, aby sa vyvinula, prebudila a obrátila k svetlu, môže to zabrať. Nikdy jej ale neposielajte lásku, len jej prajte, aby to urobila sama, rovnako, ako to urobili týto vysoko postavení Ciakahrriáni. Je dobré to vidieť. Viete, bol som unavený zabíjaním. Keď niekoho zabijete, odstránite z vesmírnej siete formu života. A pretože ste spojený s tým istým vesmírom, vaša bytosť to cíti a na zlomok sekundy pocítite nerovnováhu, nerovnováhu zmenenej duchovnej sféry. Keď zničíme vesmírnu loď, pošleme ju do inej hustoty. Dodržiavame takéto pravidlo, aby sme nerobili vo vašej atmosfére trosky, ale pritom je tiež cítiť vesmírna nerovnováha. A tá druhá vec, ktorú som vám chcel povedať, je to, že na jeseň sa veci zhoršia. Týka sa to vašich finančných inštitúcií. Na jeseň na severnej pologuli nastane kolaps. December bude temný, ale už koncom mesiaca uvidíte novú nádej. Nová nádej príde, pretože budú zavádzané nové systémy, už na tom pracujú. A v lete na severnej pologuli, už bude všetko v poriadku. Takže, aj napriek tomu, že teraz všetko vyzerá hrozivo a keď vás všetko desí, vedzte, že je to iba dočasné a v období prechodu to nie je nič mimoriadne. Pokúšame sa to urobiť najlepšie a naplynulejšie, ako to len ide. A tretia správa, ktorú by som rád zdieľal, je, aby ste sa chránili pred vonkajšími vplyvmi, ktoré sú šírené mnohými spôsobmi. Zmätok šíria v prvom rade médiá, robia zmätok v tom, kto je temná a kto svetlá strana. Niektorých politikov predstavujú ako zlých, ale sú dobrí a opačne. Veľa zmätku sa šíri aj na sociálnych sieťach. Existujú osoby, ktoré temná strana platí za to, aby tento zmätok šírili. Vytvárajú vymyslené alebo falšujú skutočné entity. Existujú skutočné dobré entity, ktoré pracujú na svetlej strane, ale tieto platené osoby vytvárajú na sociálnych médiách skupiny osôb, v ktorých sú niektoré platené temnou stranou a tie kopírujú rovnaké mená a vytvárajú zmätok. A rád by som vám niečo povedal o veľmi citlivej téme, akou je Ashtar, lebo nikdy nebude dosť, čo o tom poviem. Ashtar je titul a tento titul má viac osôb, ktoré sy vyskytujú vo vašej slnečnej sústave. Jedna takáto osoba sa nachádza na Jupiteri, ale je ich oveľa viac, je veľa Ashtarov. Ashtar znamená „sídlo svetla“. Tento titul vytvorila skupina bytostí zo súhvezdia Sírius B. Toto súhvezdie je viditeľné z vašej severnej pologule a má tri hviezdy a na jednej planéte, ktorá sa volá Ashkira a ktorá obieha okolo tretej hviezdy, okolo hviezdy Sírius B, sídli svetlo. Ashkira je miestom svetla. Sírius B je nádherná modrá hviezda. A skupina Ashtar je skupina rôznych druhov, sú v nej dobrí reptiliáni, lebo nie sú všetci reptiliáni zlí, rovnako, ako nie sú všetci Plejáďania dobrí. Už sme o tom hovorili. Takže v tej skupine sú reptiliáni, sú tam Grey, čo sú tiež reptiloidné druhy, len inak vyzerajú, potom sú v nej tí, ktorých voláte Insectioidi, ktorí sú tiež skupinou Grey, potom sú v nej humanoidi, niekoľko Plejáďanov a humanoidi zo súhvezdia Sírius, sú v nej tí, ktorých voláte Nordická rasa z Alpha Centauri, z planéty Silos. V ashtarskej skupine, kolektíve je teda mnoho rôznych druhov. Ashtar je vojenská organizácia uznaná Galaktickou federáciou svetov a je s ňou prepojená rôznymi spôsobmi, je súčasťou Federácie. Galaktická federácia svetov je asociáciou rôznych skupín, kolektívov a aliancií, preto je federáciou. Nikto v nej nemá moc niekým iným. Poviem vám to na rovinu. Na vašej planéte je množstvo ľudí, ktorí sú platení za šírenie zmätku a usilujú o to, aby ste dali svoj hlas Ashtarovi, ktorý je pre mnohých ako Boh, špecialistom na vzostup. Ashtar je iba vojenský titul. Nepripisujte tejto „osobe“ také množstvo duchovnej sily, je to titul pre vysokého dôstojníka. Toto všetko sa deje preto, lebo v minulosti došlo k nabúraniu televízneho kanála a k ľuďom prehovoril niekto z ashtarského kolektívu a vašim ľuďom priniesol posolstvo a mierové varovanie. Tento dôstojník sa vola Vrilon a meno Ashtar sa preslávilo práve vďaka tejto jeho správe. Ale nenechajte sa oklamať, nikomu sa neklaňajte a s Ashatarom si prosím nespájajte žiadne duchovné záležitosti. Nasledujte svoje srdce, všímajte si, čo je pre vás správne. Pokiaľ potrebujete pre svoj rast a pre to, aby ste sa niečo naučili, nejakého avatara, nejakú ilúziu, tak vám chcem povedať, že Ashtar vo vašom solárnom systéme je vyššia svetelná bytosť, ale stále je to len osoba a nie je to Boh. Má veľkú moc a spolupracuje so svojou manželkou. Napriek tomu veľa terranských žien tvrdí, že sú s ním vo vzťahu. A keď niečo také tvrdia, tak to znamená, že asi nie sú úplne v poriadku. Toto je moje varovanie, ktoré sa týka Ashtara. Chcel som vám povedať ešte niečo, ale zabudol som čo to malo byť, ale ono sa to ku mne vráti.
E: To znamená, že ste zábudlíví, rovnako ako my?
T: Áno, to sme.
E: Zaujímavé, vždy nás zaskočí nejaké zistenie, že ste v niečom rovnakí ako my, aspoň mňa.
T: My a môj druh sa vám podobáme, ale je toľko rôznych iných druhov. A aj medzi Plejáďanmi máme rôzne úrovne, rôzne hustoty. Práve som si spomenul, čo som chcel povedať. Tretí bod bol, že sa nemáte nechať zvonku nechať rozrušovať, ale to má ešte jeden význam. Je dobre, že sa dozvedáte prostredníctvom vašich sietí, čo sa deje a že to šírite, ale tie informácie musia byť z vášho okolia, musia sa vás nejakým spôsobom dotýkať, pretože vás môžu nejakým spôsobom ovplyvniť a je dôležité ich šíriť. Informáciami sa ale neopájajte, pretože vás ovplyvnia, obzvlášť tie, ktoré sú nabité emóciami, sú smutné alebo šokujúce. Zostaňte zameraní na svoj stred a robte, čo máte. Vnímajte sa ako drahokam, veľmi tvrdý, ale veľmi jasný a trblietavý, ktorý odrazí všetko, čo k nemu prichádza, pretože svetlo, ktoré má, je veľmi mocné a žiari zvnútra smerom von. Informácie, ktoré prichádzajú, môžu byť veľmi škodlivé, obzvlášť, keď sa nimi opájate a neudržujete si ich od svojho energetického poľa ďalej. Informácie musia prísť a odísť. Je to dôležité, inak vás informácie rozrušia a narušia vašu rovnováhu. Ste tu na misii a všetci, ktorí ma teraz počúvate, ste sem prišli na misiu. Zostaňte sústredení na to, kým ste a nedovoľte, aby ste nasiakli tým, čo má okolo vás iba prejsť.
E: Ďakujem Thor Han. Je toľko informomácií, ktoré sa teraz objavujú, týkajú sa Billa Gatesa a ďalších nepríjemných vecí, nechcem sa do toho príliš zapájať a šíriť ich ďalej, lebo cítim, že ma to vťahuje do negativity, preto sa chcem spýtať, či to tak robím správne.
T: Nie tak úplne, informácie treba šíriť. Ale predtým, než ich začnete šíriť ďalej, je dôležité sa uistitiť, že sú tie informácie správne. Za ďalšie, šírte iba informácie, ktoré je nutné šíriť. A tiež nedovoľte, aby do vás vstúpili, od vašej bytosti, od vášho tela sa musia odraziť. Chcem tým povedať, aby ste s nimi neprijímali aj emócie. Pokiaľ nie ste dosť silní, aby ste to dokázali, tak skôr, než sa s nejakou informáciou budete konfrontovať, uveďte sa do stavu, v ktorom ste úplne chránení svetlom a vytvorte si štít, cez ktorý nemôže prejsť žiadna negatívna emócia. Je to ako ochrana vesmírnej lode, cez takýto štít neprejde žiaden atak a štít ho dokáže odraziť. Žiadne deštruktívna bytosť sa cezeň k lodi nedostane, pretože okolo lode je vytvorené ochranné pole, od ktorého všetko odskakuje. Mali by ste ste to urobiť tak isto. Chráňte sami seba a nevpúšťajte si ich do seba. Je to ako keď sa dívate na najaký zábavný prgram na obrazovke, ktorý sa vás nijak nedotýka. Šírenie informácií je zásadné, tých správnych informácií, čo je to najdôležitejšie. Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky, tak vám na ne rád odpoviem.
E: Zaujímalo by ma, akým spôsobom sú riadené jednotlivé druhy na rôznych planétach, či majú svoju vládu a ako je to s druhmi, ktoré sú členmi Federácie.
T: Každý druh, každá rasa, ktorá je súčasťou Galaktickej federácie svetov, je reprezentovaná zástupcom, ktorý je v rade Federácie a takého zástupcu má aj každá aliancia alebo kolektív, ktoré sú tiež súčasťou Federácie. Lebo Galaktická federácia svetov je alianciou rôznych aliancií a kolektívov. A jedinú požiadavku, ktorú máme, je práca na vyvažovaní rovnováhy vo vesmíre. Impérium Ciakahrriánov, ktorých nazývate reptiliánmi, nie je súčasťou Federácie, pretože pracujú na deštruktívnych silách. Máme veľmi prísne zákony, ktoré sú založené na úcte k životu, preto nie je vo Federácii vítaná žiadna civilizácia, ktorá je založená na ničení života.
E: A ako je to napríklad u Plejáďanov, ktorí žijú v hviezdnom systéme svojich siedmych hviezd, ako je to s vládami na ich planétach?
T: Každá planéta má svoju vlastnú vládu. Na tých planétách žijú rôzne rasy, nie sú to iba Plejáďania, my sme iba jednými z nich. Väčšina tých rás pochádza z kolónií v súhvezdí Lýry, ale sú tam aj reptiliáni, ktorí majú pôvod v kolektíve orionských reptiliánov, ale nie reptiliánov z impéria Ciakahrr, s ktorými nechcú mať nič spoločné, pretože tí sú veľmi zlí. Ich rasa sa volá Frog.
E: Keď ste hovorili o severnej pologuli, čo tam prebehne v jeseni, ako to bude priebiehať na južnej pologuli?
T: Bude to rovnaké, zmienil som to len ako časový údaj, lebo na južnej pologuli je jeseň inokedy a vy obidve, Elena aj vy, Elisa, žijete na severnej pologuli a rovnako žije na severnej pologuli aj väčšina ľudí, ktorí toto vysielanie počúvajú.
E: Rozumiem. Keď ste hovorili o zatýkaní zlých reptiliánov, ako to v reále prebieha? Ako ich odveziete preč?
T: Iba ich omráčime lúčom alebo ich teleportujeme. Teleportácia je na ich uväznenie ten najlepší spôsob.
E: A kde sú uväznení?
T: Federácia má na to špeciálne lode, na ktorých sú zadržiavaní a potom sú transportovaní za hranice vášho solárneho systému. Záloží to od toho, ako sa rozhodli. Najčastejšie sa chcú vrátiť domov, pretože doma majú svoje rodiny, niektorí z nich. Tí, ktorí by chceli ďalej bojovať, tí zostávajú uväznení v zariadení, ktoré je mimo vašej slnečnej sústavy.
E: Hovorili ste o éterickej mriežke, tu na Zemi niekto channeluje Kryona, je to strážca mriežky? Počuli ste o ňom?
T: Počul. Kryon je entita, vysokopostavený strážca, ktorý je má na starosti Terru. Niekedy sa stáva, že s ním spolupracujeme. Je to entita s veľmi vysokou hustotou, ale nepracujeme s ním stále, naša práca je odlišná.
E: Kryon zmienil niečo v tom zmysle, že v tej mriežke sa nachádzajú znalosti.
T: Áno, je v nej uchovaná pamäť. Všetko, čo sa na Terre niekedy stalo, je zaznamenané, je nahrané v uzloch. Predstavte si to ako magneticko-éterickú mriežku nachádzajúcu sa na vyyšej úrovni, ktorá ukladá vaše spomienky rovnako, ako to robí vaše éterické telo, ktoré ukladá spomienky vášho tela, ukladá spomienky, energetické spomienky a vedomosti. Všetky vaše emócie, všetky vaše spomienky sú uschované vo vašej éterickej štruktúre a rovnako je to aj s vašou planétou a každý uzol obsahuje záznam všetkého, čo sa stalo a čo je s tým uzlom spojené. Preto teda uzly obsahujú vedomosti a obsahujú spomienky.
E: A ako nám to dokáže pomôcť?
T: Môžete sa z nich dozvedieť, čo všetko sa stalo na mieste, s ktorým je nejaký uzol prepojený. Môžete tiež energeticky aktivovať svoje energetické pole, aj to uzol dokáže a preto sa musia uzly neustále udržovať v dobrej kondícii. Ale neviem, ako by ste sa k nim dokázali pripojiť, pretože sa nachádzajú veľmi vysoko nad vašou atmosférou.
E: A vy sa k nim dokážete pripojiť a získavať z nich informácie?
T: Áno, môžeme sa na ne naviazať a započúvať sa do spomienok a informácií, dokážeme sa z nich toho veľa dozvedieť. Nie je to konkrétne moja práca, ale sú takí, ktorí ich skúmajú.
E: Mám kamaráta, ktorý máva predtuchy a videl Vatikán v ohni, čo to malo znamenať?
T: Toto náboženstvo bude od všetkého temného očistené, pretože je založené na temných silách. Nemám tým na mysli náboženstvo ako také, ale inštitúciu. Katolícka inštitúcia bola postavená na moci a na zisku. A naši nie-priatelia, reptiloidné rasy sú do tejto inštitúcie infiltrované na veľmi vysokých pozíciách. Viete si predstaviť, až asi ako vysoko. Takže toto všetko bude očistené. To je oheň, ktorý mohol váš kamarát vidieť, oheň je očisťujúci.
E: Počula som, že pápež František je reinkarnáciou svätého Františka z Assisi, ale moc sa mi to nezdá, zvlášť pokiaľ sú reptiliáni až na vrchole tejto inštitúcie, ako ste práve povedali.
T: Neviem, kto je tá osoba, ktorá by mala byť jeho reinkarnáciou, ale môžem vám povedať, že pápež je pod vplyvom reptiliánov a už nie je tým, kým bol predtým.
E: A čo je s ním?
T: Je v ich moci, nemôže sa ani pohnúť, chce odstúpiť, ale nemôže urobiť nič. Nie je to zlá osoba, ale je ich väzňom a je pod ich vplyvom.
E: A to čistenie, ktoré práve robíte, sa týka aj tejto inštitúcie?
T: Áno. Spolupracujeme na tom s niektorými vládami.
E: Neviem, koľko toho viete o kryštáloch, ale je tu otázka, či pomáha orgonit ako ochrana proti zlému elektromagnetickému žiareniu a proti 5G?
T: Niečo málo o kryštáloch viem. Orgonit pomáha, ale musí byť správne vyrobený. Musí byť vyrobený z kryštalickej hmoty, z kryštalickej substancie, nie zo syntetickej. Umelý materiál vibrácie iba blokuje a orgonit potom nefunguje. Orgonit musí byť vyrobený zo skla, z kryštálu alebo z iného prírodného materiálu, ktorý sa dá nájsť na vašej planéte. Keď je syntetický, funguje veľmi zle. Musí to byť akákoľvek prírodná substancia a sklo funguje veľmi dobre, pretože je z vášho piesku.
E: Ako by sme mohli pomôcť éterickej mriežke našej planéty? Napríklad posielať do nej lásku a 5D frekvecie, používať na to kryštály?
T: Samozrejme a chcel som vám to povedať, ale zabudol som. Áno, môžete pomáhať tomu, čo je aj našou prácou. Robte to zvyšovaním svojich vibrácií a posielajte ich hore. Keď posielate hore svoje vysoké frekvencie, smerom do atmosféry, tak sa okamžite zachytávajú o mriežku a pozdvihujú ju. Je mnoho spôsobov, ako môžete svoju frekvenciu zvyšovať. Najlepšie je transformovať svoje vnútro. Máme na to techniky, ktoré sú inšpirovné technikami Ohorai (Arkturiánov), ktorí sú múdri a ktorí sú v tom majstri. Takže to robíme podľa nich a používame na to zvuk. Tú vibráciu zvuku si vytvoríme v sebe, vo svojej hlave, počúvame ju v sebe, počúvame svoju svetelnú bytosť a zvuk, ktorý vydáva. Zvuk je frekvencia, je to vibrácia, pulzy sa sekundu, ktoré nejak znejú a tie počujete a môžete ich rýchlosť zvyšovať a zvuk sa zvyšovaním svojej rýchlosti stáva stále vyšším. A vaše éterické pole a energetické telo bude svoju frekvenciu zvyšovať a dostane sa vyššie. Nie geograficky, ale na vyššiu úroveň. Vibrujte najvyššie, ako to dokážete. Budete to v sbe cítiť, pokiaľ to bude príliš vysoko, tak vás to samo odpojí. Každý to má inak, každý sme iný. Treba nájsť tu najvyššiu správnu úroveň, na ktorej dokážete byť ešte pripojení, svoj vlastný zvuk a ten zvyšovať. Je mnoho spôsobov a my používame tento. Započúvajte sa do svojej vlastnej frekvencie.
E: A ako to máme urobiť?
T: Je zložité to vysvetliť, ale Annax vám to dokáže výborne vysvetliť, pretože táto technika pochádza od jeho ľudí. Je to niečo, čo cítite a pre nás je to jednoduchšie.
E: Dobre, spýtame sa ho na to. Niekoho zaujíma, či sú súčasťou Federácie aj Hyadeáni.
T: Áno, samozrejme, sú to Lýrania, jedna z lýranských kolónií a sú našimi bratmi a sestrami.
E: Keď ste povedali, že za rok bude všetko v poriadku, znamená to, že už bude po vojne?
T: Áno, bude po vojne a bude to v čase letného slnovratu v 2021.
E: A stane sa dovtedy niečo s našou menou?
T: Budete mať novú menu. Nebude to tá, čo máte teraz a jej forma bude odlišná, pretože finančná organizácia a osoby, ktoré ju riadia, budú iné. Teraz tam máte niečo, čo je extrémne skorumpované. Sú to sve rodiny, ktoré riadia celý váš peňažný systém. A tie rodiny sa zrútia, utečú, odletia preč a všetko tu nechajú. Jedna z týchto rodín je prepojená s jednou z kráľovských rodín na vašej planéte. Veľmi silne prepojená. Všetko sa rúca. Oni majú v rukách váš súčasný peňažný systém a ten sa rozpadne. Toto sa deje. Samozrejme, že sa môže vyskytnúť niečo neočakávané, ale to by bolo naozaj veľmi prekvapivé. Lebo zatiaľ sa veci dejú tak, ako sme ich predvídali.
E: Výborne, teraz by sme ešte tieto predpovede potrebovali vložiť do myslí ľudí, aby sa určite splnili. Takéto dobré predpovede veľmi vítam.
T: Vítajme ich a zhmotňujme ich, pretože to je to najlepšie, čo môžeme všetci robiť. Za prvé si treba manifestovať mier a za druhé lásku. Láska spája vás všetkých dohromady, do jedného celku a vytvára mier. Láska je vyrobená z úcty, láska otvára mysle a srdcia, láska umožňuje dáva nástroje, láska mier vytvára. Takže si prajte jedno aj druhé. Potrebujete sa stať federáciou, všetci. A jediné, čo vám umožní sa spojiť, je láska.
E: Jednoznačne, bolo by to nádhera. Je tu otázka, ktorá sa týka Udalosti, je tou Udalosťou tento vírus?
T: Udalosť už prebieha a skladá sa z menších súsledných udalostí, ktoré sa dejú teraz.
E: Takže je to vírus, zmena peňažného systému, kontakt a ďalšie?
T: Áno, Udalosť je toto všetko.
E: Niekto sa pýta, či dokážete komunikovať so siedmeou hustotou. To sú svetelné bytosti?
T: Áno, nie ja osobne, ale niektorí naši ľudia to robiť môžu. Máme rôzne úrovne a rôzne vývojové stupne a úrovne hustoty. Ako viete, naše štyri kolónie skončili na rôznych planétach a v závislosti na odlišných podmienkach na týchto štyroch planétach bola duchovná evolúcia na niektorých z nich omnoho jednoduchšia než na iných. Vydali sme sa rôznymi cestami a tí, ktorých nazývame svetelné bytosti, sú úžasné osoby. Sú stále tými, ktorých voláme Plejáďanmi, ale nachádzajú sa v omnoho vyvinutejšom štádiu lýranskej rasy. Tieto svetelné bytosti siedmej a ôsmej hustoty, väčšinou zo siedmej sem niekedy prídu a stretneme sa, sú samozrejme tiež súčasťou Federácie.
E: A je rozdiel v tom, že majú svetelné telo?
T: Oni nemajú fyzické telo z mäsa, ako mám napríklad ja. Už sa nenachádzajú vo vnútri nejakej nádoby. Sú to iba oni.
E: Takže majú iba duchovné telo, dá sa to tak povedať?
T: Áno, môžete to tak nazvať.
E: Ako zistíme, že už sme v 5D, že usme tam už dostali?
T: Nachádzate sa v prechodmej fáze a keď budete kompletne v 5D, už viac nebudete cítiť negatívne emócie, už vás viac nebudú ovplyvňovať bolesť a utrpenie, čo sú emócie spojené s treťou dimenziou. Môžete byť smutní, ale nie je to rovnaký smútok a neovplyvní vás. Získate tiež prístup k vyššiemu poznaniu, uvidíte veci, ktorým budete rozumieť a budete vedieť. Je pre mňa komplikované ten rozdiel vyjadriť, pretože je to pocit, váč pocit, že ste nad matrixom. Je to o pocite. Lepšie by to vedel vysvetliť Annax. Prajem si, aby sme sa jedného dňa stretli na rovnakej úrovni existencie, na ktorej k vám budem môcť hovoriť priamo, čo bude jednoduchšie. Je namáhavé hovoriť cez Elenu, pretože nemáme rovnakú fyziológiu a je pre mňa komplikované používať na hovorenie jej ústa, hovorím rýchlejšie.
E: Možno by tochcelo o niečo viac trpezlivosti.
T: A preto ešte nie som svetelnou bytosťou. Vyjadrujem netrpezlivosť, hnev, nespokojnosť, smútok.
E: Otázka sa týka chemtrails. Kedy ich prestaneme vídať?
T: Keď bude celý tento systém ukončený. Nejaké chemtrails sa budú snažiť robiť aj potom, čo budete vyslobodení z tejto karantény, ale nebude to na dlho, už to končí, ale neviem presne kedy. Viete, je pre Federáciu pracujem až tak veľmi dlho a primárny dôvod, prečo som nepostupoval v jej hierarchii, bol ten, že som sa chcel vždy vyjadrovať prostredníctvom činov, inak by som to nebol ja. Keby to bolo na mne, tak by som lietadlá, ktoré znečisťujú vašu planétu, zničil. Zničil by som všetky škodlivé satelity, ale je samozrejmé, že takýto postup nie je možný. Buďte trpezliví.
E: Povedali ste, že ste schopní chemtrails neutralizovať.
T: Áno, to sme, ale nemôžeme zničiť lietadlá, ktoré ich robia.
E: Tomu rozumiem. Náš čas vypršal. Thor Han, ďakujeme za vám všetky odpovede, za čas, ktorý s nami trávite, aj napriek tomu, že ste taký zaneprázdnený a tiež za to, že pomáhate tomu, aby bol náš svet lepším. Zostaňte s nami. Sme vám vďační za všetky vaše informácie, ktoré nám pomáhajú byť lepšími a lepšie informovanejšími bojovníkmi svetla.
T: Potešenie je na mojej strane. Dnes bolo pre mňa dôležité vysvetliť vám určité veci. Buďte hrdí na to, kým ste. A všetko bude dobré.

Zdroj

Podobné články

 • 93
  Prečo veľa Pracovníkov Svetla vôbec nepracuje pre SvetloSpráva od galaktickej federácie Pravdepodobne ste narazili na tých, ktorí hovoria iba o „láske a svetle“, o anjeloch alebo mimozemšťanoch, ale nikdy nespomínajú satanskú pedofilnú kanibalistickú kabalistickú elitu tejto planéty, ktorí vás zotročujú tisíce rokov. Niektorí majú dokonca drzosť povedať, že sa musíte držať ďalej od tých, ktorí to robia,…
  Tags: a, je, sa, to, svetlo, na, sú, vzostup
 • 92
  Čo je to 5D Zem a ako sa tam dostanete?Výstup na 5d a prechod na novú Zem je nevyhnutný. Je to nezastaviteľná kozmická udalosť, ktorá sa stane, či už si to uvedomujete, alebo nie. Časy, ktoré prežívame na tejto planéte sú obdobím obrovských zmien. A nemýľte sa, prichádza revolúcia. Cítite to vo vzduchu - je tu zrýchlenie, ktoré nás…
  Tags: je, sa, to, a, na, v, vzostup, svetlo
 • 85
  Vzostup 144 000 bojovníkov svetla144 000 pracovníkov a bojovníkov svetla bolo spomenutých v knihe Zjavenie na tabletoch Esmeraldy aštarským velením, Sanandou, domorodými Američanmi a mnohými ďalšími. Všetkým pracovníkom svetla v známych vesmíroch bola vyslaná veľká výzva, aby sem prišli pomôcť a sprevádzať túto planétu procesom Vzostupu. Sú jednou z najtajomnejších skupín, o ktorých sa…
  Tags: a, na, sa, v, to, je, vzostup