Ako vakcína zmení náš energetický status? (3.časť)

Ako vakcína zmení náš energetický status? (3.časť)

JE MEDZI VAKCÍNAMI NEJAKÝ ROZDIEL?

Spočiatku som sa zamerala len na mRNA vakcíny, pretože boli najrozšírenejšie a najviac propagované. Zdalo sa, že ostatní výrobcovia idú inou cestou, a preto ich vakcíny nemusia mať taký silný vplyv na energetický systém.

Chcela by som sa s vami podeliť o to, čo som sa dozvedela o týchto „bezpečnejších“ vakcínach.

Nižšie si môžete pozrieť, ako by mal každý typ vakcíny ovplyvniť náš energetický systém podľa jeho tvorcov (samozrejme, konečný výsledok bude pri každej trochu iný v závislosti od jej pôvodného stavu a odolnosti). Dúfala som, že medzi skúmanými typmi budú aj také, ktoré budú zamerané výlučne na ochranu pred chorobami. Zdá sa však, že pravda je úplne mimo nášho chápania.

Zdá sa, že každá vakcína na to ide trochu inak, akoby niekto testoval, ktorý variant bude mať najlepšie výsledky:

Zdá sa, že všetky skúmané vakcíny smerujú k tomu istému cieľu – prerušiť naše spojenie so Zemou a Bohom a spojiť nás s niečím, čo vytvoril človek. Najvýstižnejšie by som to prirovnala k umelo vytvorenej podobe Zeme – akejsi šablóne – „matrici“, ktorá má u očkovaných vzbudiť dojem, že sa všetko vrátilo do pôvodného stavu starej Zeme.

Človek sa až čuduje, prečo nás chce niekto presvedčiť, že všetko je stále rovnaké? Je možné, že na Zemi prebiehajú nejaké zásadné zmeny, o ktorých by sme nemali vedieť? Prečo sa výrobcovia vakcín tak usilujú, aby sme nevideli pravdu?

ĎALŠIE ÚČINKY VAKCÍNY

„V budúcnosti odstránime dušu pomocou medicíny. Pod zámienkou „zdravia“ bude zavedená vakcína, ktorou bude ľudské telo ošetrené čo najskôr po narodení, aby sa v človeku nemohla rozvinúť myšlienka existencie duše a ducha.“ Rudolf Steiner

Pri práci s mojimi „prebudenými“ očkovanými klientmi som zistila, že vakcína neovplyvňuje len naše fyzické a energetické telo, ale že zahŕňa aj iné úrovne, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné a môžu sa začať prejavovať až neskôr, takže ich ľahko prehliadneme.

Čo všetko môže vakcína ovplyvniť?

 • Ovplyvňovanie fyzického tela – to je oblasť, na ktorej pracujú mnohí povolanejší ľudia, a myslím si, že ešte ani zďaleka nevieme, čo všetko sa môže časom prejaviť vo fyzickom tele.
 • preladenie energetického systému – z toho, čo som doteraz zistila, možno usúdiť, že vo väčšine prípadov sa po vakcíne výrazne zmení nastavenie energetického systému – dôjde k zablokovaniu (čiastočnému alebo úplnému) energetických centier, najmä tých v hornej časti tela, vďaka čomu sme schopní chápať duchovný rozmer nášho života, vnímať iné skutočnosti a slobodne vyjadrovať svoje názory.

K uzavretiu dochádza postupne a s každou ďalšou dávkou vakcíny je silnejšie. Postupne môžeme dosiahnuť stav úplného odpojenia od našej duchovnej podstaty. V tomto stave zabúdame na všetko, čo sme doteraz poznali, a sme schopní vnímať a chápať len svet hmoty, ktorý je sprostredkovaný zmyslami nášho tela.

Pre tých, ktorí nemali prístup k týmto energiám a informáciám ani pred očkovaním, sa v tomto smere nič nezmení. Ak však energetický systém v hornej časti tela už bol funkčný, jeho zablokovanie má významný vplyv na kvalitu ďalšieho života.

Bola som svedkom takejto blokády u duchovne napojenej osoby. Bolo to, akoby tento človek upadol do najhoršej nočnej mory, z ktorej sa nedokázal prebudiť. Zrazu sa nedokázal napojiť na duchovné poznanie a komunikovať s duchovnými bytosťami, ktoré boli súčasťou jeho doterajšieho života. Uvedomoval si, že by mal niečo vedieť, ale nedokázal si spomenúť na čo. Cítil veľkú beznádej, opustenosť a strach. Začal sa správať agresívne a vulgárne. Jeho pôvodná jemnosť a súcit sa vytratili a nahradila ich drsnosť a bezohľadnosť. Bolo vidieť vnútorný boj, ktorý sa v tejto bytosti odohrával – jej duša sa snažila získať kontrolu nad svojím telom a mysľou, ale bolo to čoraz ťažšie.

Vďaka tejto skúsenosti som pochopila, aký ťažký a skľučujúci môže byť tento nový stav pre tých, ktorí už „poznali“ a vnímali duchovný rozmer, ktorý presahuje materiálny koncept nášho života.

Doterajšie zistenia tiež naznačujú, že zablokovaním určitých energetických centier sa výrazne oslabuje náš ochranný energetický štít a my nie sme schopní odolávať útokom tých, ktorí sa snažia ovládnuť naše telo a myseľ.

Zistila som, že väčšina očkovaných ľudí je skôr či neskôr energeticky napadnutá bytosťami, ktoré túžia po našej energii a snažia sa zasahovať do tohto sveta prostredníctvom nášho tela a mysle.

Takto napadnutý človek sa cíti unavený, nedokáže udržať energiu, nedokáže byť šťastný. Má pocit, že stratil všetku moc nad svojím životom. Stáva sa bábkou v rukách niekoho iného. Má pocit, že stratil kontrolu nad svojím telom a mysľou. K svojim blízkym sa občas začne správať inak – akoby boli pre neho cudzí. Niektorí v nich vidia tvrdosť a bezcitnosť. Pôvodná prirodzenosť akoby bola zatlačená do úzadia a kontrolu nad telom a mysľou prevzal niekto iný.

Túto zdanlivo beznádejnú situáciu však možno prekonať. Vyžaduje si to však veľké odhodlanie a trpezlivosť. Možno práve preto si niektorí vybrali vakcínu – potrebovali si otestovať svoju vieru a pripravenosť na cestu, ktorá ich čaká. Potrebovali v sebe nájsť silu, aby sa dostali z tohto stavu.

Ak teda očkovaná osoba nájde v sebe dostatok sily a odhodlania zmeniť svoj stav a získať späť moc nad svojím životom, je to možné. Vyžaduje si to však veľa trpezlivosti a odvahy – musí sa postaviť svojmu démonovi, ktorému dal moc nad svojím telom a mysľou. Musí sa naučiť počúvať svoje telo a svoju dušu a udržiavať s nimi neustály kontakt. Potom urobí to, čo sa rozhodol urobiť dávno pred svojím narodením – získa späť svoju stratenú múdrosť a silu a pochopí, kým skutočne je.

NÁDEJ NA KONCI TUNELA?

Som si istá, že každý z nás má vo svojom okolí očkovaných ľudí. Môžeme mať k nim rôzne postoje – môžeme sa ich báť, ľutovať ich alebo ich dokonca nenávidieť. Musíme si však uvedomiť, že všetci, ktorí sa rozhodli žiť v tejto nezvyčajnej a zlomovej dobe, tak urobili z dôvodu, ktorý ostatní nemusia pochopiť. A možno práve preto si niektorí z nás vybrali túto konkrétnu skúsenosť – môžeme sa teraz naučiť rešpektovať rozhodnutia druhých a tiež pochopiť svoju silu vzoprieť sa vôli druhých a neochvejne stáť za svojím presvedčením napriek tomu, že sme ohrození a naša sloboda je obmedzená.

Už nejaký čas sledujem situáciu očkovaných a zdá sa, že existuje určitá nádej. Účinok vakcíny totiž časom vyprchá. Naše telo a energetický systém sa budú vždy snažiť obnoviť pôvodný stav. A je zrejmé, že výrobcovia vakcín si to uvedomujú – preto tie neustále narážky a prípravy na potrebu neustáleho obnovovania vakcíny.

A tiež je už jasné, že účinok vakcíny možno zmierniť alebo dokonca zastaviť správnym nastavením nášho energetického systému a odstránením vplyvov, ktoré na nás vakcína začala mať.

Mám pocit, že existuje časť ľudí, ktorí sa prostredníctvom vakcíny rozhodli prekročiť svoj tieň, ktorého sa zatiaľ nedokázali zbaviť. Možno potrebovali silný impulz na zmenu. A práve vakcína a jej účinky ich dostali do situácie, keď už nemôžu váhať a musia sa rozhodnúť – buď naďalej ponechajú svoje životy v rukách iných, alebo si dovolia spojiť sa so svojou dušou, s Bohom, s nespočetnými bytosťami a svetmi a stať sa súčasťou niečoho oveľa dokonalejšieho, než si vôbec dokážeme predstaviť.

Zdá sa, že nás nemôže ovplyvniť ani natrvalo zmeniť. Záleží len na nás, do akej miery a ako dlho dovolíme, aby na nás táto energia pôsobila.

Z toho vyplýva jedna podstatná vec – v tomto období je nesmierne dôležité naučiť sa vnímať nastavenie nášho tela a pri najmenšej nerovnováhe všetko čo najskôr napraviť a harmonizovať. Potom budeme voči týmto vplyvom imúnni a budeme môcť žiť vedľa tých, ktorí boli očkovaní, bez akéhokoľvek ohrozenia.

Je to veľká výzva, ale aj cesta k našej slobode. Verím, že to dokážeme spoločne.

c) a možnosť, že neočkovaná osoba už má vyššiu energetickú hladinu ako bežná populácia:

Na túto ukážku som sa veľmi tešila. Zdá sa, že na konci tunela je svetlo:

Z predchádzajúcich dvoch možností bolo jasné, že ak sa stretneme s nositeľmi mRNA vakcíny, je veľmi pravdepodobné, že na nás zanechá dočasný odtlačok. Ale čo ak je naše energetické pole silnejšie ako to, ktoré nám niekto pripravil?

Ak máme okolo seba silné a rozsiahle pole čistej energie, zdá sa, že sme imúnni voči všetkému, čo by nás malo nejakým spôsobom ovplyvniť.

Zdá sa, že ani mocnosť, ktorá dokázala ovládnuť takmer celý svet, nemá silu zmeniť niečo, čo je silnejšie ako ona.

„INTÍMNY“ KONTAKT S OČKOVANOU OSOBOU

Existuje mnoho párov, v ktorých očkovaná osoba žije s neočkovanou osobou. Vyššie sme ukázali, ako môže očkovaná osoba pri bežnom kontakte ovplyvniť neočkovanú osobu.

Ale čo blízky „intímny“ kontakt?

Počas intímneho kontaktu dochádza k silnému prepojeniu a vzájomnému ovplyvňovaniu energií medzi oboma osobami. Myslel som si, že všetko by mohlo byť podobné normálnemu kontaktu, t. j. človek so silným a harmonickým energetickým systémom by nemal byť takýmto kontaktom ovplyvnený.

Ukazuje sa však, že v tomto prípade je tu oveľa silnejší vplyv, ktorému vo väčšine prípadov nedokážeme odolať:

Na prvom obrázku je zobrazená neočkovaná osoba so silným a harmonickým energetickým systémom (osoby s horším stavom energetického systému na tom budú po takomto kontakte ešte horšie).

Druhá kresba ukazuje, ako sa zmenil energetický stav jeden deň po intímnom kontakte s očkovanou osobou – napriek silnému a vyrovnanému pôvodnému stavu sa zmenila energia v 1. čakre, cez ktorú čerpáme energiu zo Zeme. Zdá sa, akoby toto miesto bolo úplne zanesené niečím, čo tu pôvodne nebolo. V tomto prípade pocítime silný chlad, prázdnotu na fyzickom tele a niekedy sa môže objaviť bolesť. Je pravdepodobné, že ak tento stav nenapravíme, môže časom začať ovplyvňovať aj túto časť fyzického tela (bolesť, zápal).

Za zmienku stojí aj zmena, ktorá sa odohrala v siedmej čakre, cez ktorú prijímame duchovnú energiu Boha/Zdroja – aj tu sa objavuje temná energia, ktorá „blokuje“ tok duchovnej energie prúdiacej do nášho tela.

Na treťom obrázku je znázornený stav po 6 mesiacoch, ak sa ho nebudeme snažiť nijako upraviť. Zdá sa, že sa všetko vrátilo do pôvodného stavu. Len tok energie v prvej čakre ešte nie je taký silný ako pôvodne.

Verím, že podobne ako v prípade obyčajného kontaktu s očkovanými osobami si na tento druh energie nakoniec zvykneme a staneme sa voči nej imúnni. Na to je však potrebné naučiť sa vnímať stav nášho energetického systému a v prípade potreby ho čo najskôr „opraviť“ a harmonizovať, aby sme sa zbavili tohto cudzieho vplyvu, ktorý v nás môže veľmi ľahko vyvolať stav podobný tomu, ktorý vyvolala „vakcína“.

ČO AK BUDEM NÚTENÝ PRIJAŤ „VAKCÍNU“?

Ak sme nútení podriadiť sa cudzej vôli, ktorá môže ohroziť naše telo alebo dušu, sme za následky svojho konania zodpovední my alebo ten, kto nás k tomu donútil?

Mám pocit, že vina je na oboch stranách.

Tí, ktorí nútia iných, aby do svojho tela prijali látku, ktorá v sebe nesie program zotročovania a manipulácie na fyzickej úrovni a spomaľovania duchovného rozvoja na duchovnej úrovni, si so sebou ponesú obrovské bremeno, ktoré ovplyvní ich ďalšiu existenciu. (Nevadí, že aj oni môžu byť zmanipulovaní. Každá bytosť to môže zastaviť.)

A tí, ktorí podľahnú alebo uveria, dostanú energiu, ktorá ich uvedie do reality otroctva a neslobody. Túto energiu však možno spracovať a očistiť oveľa ľahšie, a to už v tomto živote. Takže nič nie je stratené – ak si uvedomia chybu, ktorú urobili, a pochopia, že sa musia postaviť tým, ktorí na nich tlačia, môže dôjsť k úplnému uzdraveniu tela i duše.

AKO SA CHRÁNIŤ PRED OČKOVANÝMI OSOBAMI?

Po doterajších skúsenostiach je jasné jedno – naše telo má vo väčšine prípadov schopnosť vyrovnať sa s vplyvom toho, čo sa šíri z očkovaných osôb. Zdá sa, že reakcia je najsilnejšia pri prvom stretnutí a pri každom ďalšom kontakte naša reakcia slabne. Zdá sa, akoby sme si po prvotnom kontakte s „patogénom“ vybudovali schopnosť odolávať mu v budúcnosti.

Ak však chceme byť skutočne chránení, musíme mať silný a harmonizovaný imunitný a energetický systém. V opačnom prípade môže táto cudzia energia pretrvávať a nejakým spôsobom nás dlhodobo ovplyvňovať.

Je preto zrejmé, že v súčasnosti je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým naučiť sa ovládať a nastaviť náš energetický systém tak, aby sa čo najviac približoval stavu, ktorý nám poskytne dostatočnú ochranu.

Niektoré druhy éterických olejov aplikované na určité časti tela sa zdajú byť veľkou pomocou. Sú to myrha, kadidlo a nard. Ak týmito olejmi alebo ich zmesou masírujeme oblasti vyšších čakier (7. čakra – korunná, 6. čakra – 3. oko a 4. čakra – srdce), pomôžeme ich udržať otvorené a funkčné a náš energetický systém bude vďaka tomu silnejší.

V prípade, že máme vyvážené energetické pole, môžeme dočasne pocítiť vplyv energie, ktorá je v našej blízkosti (ale nebude mať vplyv na naše fyzické telo). Postupne sa mu však naučíme odolávať a každé ďalšie stretnutie s očkovaným len posilní našu novozískanú „imunitu“.

A ak je naše energetické pole už na vyššej úrovni, sme úplne imúnni.

Viac informácií o tom, ako nastaviť náš energetický systém tak, aby nás chránil pred vplyvom prostredia, nájdete v časti AKO SA OCHRÁNIŤ? Čistenie a úprava nášho energetického systému.

Okrem účinku vakcíny na náš energetický systém existuje ešte jeden, oveľa znepokojujúcejší účinok, ktorý sa zdá byť mimo nášho bežného chápania. Ale keďže táto skutočnosť je čoraz zjavnejšia, myslím si, že je dôležité o nej vedieť.

DVE REALITY? ĎALŠIE ÚČINKY SPASITEĽSKEJ „VAKCÍNY“

PRED ČÍM NÁS MÁ OČKOVANIE „ZACHRÁNIŤ“?

Zem sa postupne premieňa a s ňou aj všetko, čo je jej súčasťou. To, čo sa deje, je úplne prirodzené a je súčasťou našej evolúcie. A tento proces nemôže nikto zastaviť.

Bytosti, ktoré chcú ovládať druhých, sa vždy budú snažiť tento vývoj prerušiť alebo aspoň spomaliť. Ale ako by mohli zastaviť niečo také mocné?

Napriek tomu sa o to budú pokúšať do poslednej chvíle a niektorí z tých, ktorí si ešte nie sú plne vedomí toho, čo sa s nimi deje, im podľahnú a stratia tak možnosť prežiť toto výnimočné obdobie v plnom vedomí a využiť ho pre svoj ďalší vývoj.

MOŽNÉ VYSVETLENIE TOHO, ČÍM TERAZ PRECHÁDZAME

Je toľko rôznych bytostí, ktoré sa nám snažia ukázať, čím prechádzame. A ak sa ich naučíme počúvať a uvedomovať si ich prítomnosť, môže nám to uľahčiť cestu.

A hoci nemusíme so všetkým súhlasiť alebo sa nám niekedy ich slová môžu zdať príliš tvrdé či kruté, je dobré poznať pohľad druhej strany. Len tak môžeme byť pripravení na to, čo nás čaká v blízkej budúcnosti.

LÍŠIA SA NOVÉ VAKCÍNY SKUTOČNE OD OSTATNÝCH?

Aby ste získali určitú predstavu o tom, na čo je nová vakcína určená a aké sú jej účinky, je dobré pozrieť sa na iné bežne podávané vakcíny a porovnať ich účinky.

Po podaní povinnej vakcíny hexa, ktorá sa podáva deťom veľmi skoro po narodení v 3 dávkach, som si vytvorila energetický pohľad. Výsledok je pre mňa prekvapujúci – zdá sa, že táto vakcína nemá takmer žiadny vplyv na energetický organizmus dieťaťa.

To však znamená, že nová vakcína, ktorá sa nám tak vnucuje, je niečo úplne iné, ako sa na prvý pohľad zdá

Zdroj

Zdieľať článok

WHO mení definíciu pojmu „Stádová Imunita“ – doslova prepisuje stovky rokov vedeckého porozumenia, len aby podnietila vakcíny

WHO mení definíciu pojmu „Stádová Imunita“ – doslova prepisuje stovky rokov vedeckého porozumenia, len aby podnietila vakcíny


Svetová zdravotnícka organizácia zmenil definíciu „imunitu“, čo eliminuje pre-COVID konsenzus, že by mohlo byť dosiahnuté tým, že vírus šíriť cez populácie, a trval na tom, že stádo imunita pochádza výlučne z vakcín.

Zmena nastala v časti webovej stránky WHO s názvom „Koronavírusová choroba (COVID-19): sérológia, protilátky a imunita“.

Pôvodná definícia WHO (archivovaná tu ) hovorí, že imunita stáda „nastáva, keď je populácia imúnna buď očkovaním, alebo imunitou vyvolanou predchádzajúcou infekciou . To znamená, že aj ľudia, ktorí neboli infikovaní, alebo u ktorých infekcia nespustila imunitnú odpoveď sú chránení, pretože ľudia v ich okolí, ktorí sú imúnni, môžu pôsobiť ako nárazníky medzi nimi a infikovanou osobou. “

Pôvodná definícia neidentifikuje konsenzus pred COVID o tom, čo sa myslí pod „stádovou imunitou“, čo je situácia, keď sa populácia stane chránenou pred vírusom, pretože ním bol infikovaný dostatok ľudí na to, aby vytvoril imunitu komunity. Aktualizovaná verzia WHO je však ešte extrémnejšia a trvá na tom, že imunitu stáda je možné dosiahnuť iba pomocou programov hromadného očkovania.

„Stádová imunita“, tiež známa ako „populačná imunita“, je koncept používaný pri očkovaní, pri ktorom môže byť populácia chránená pred určitým vírusom, ak je dosiahnutá hranica očkovania,“ uvádza sa na webovej stránke WHO a dodáva: „Stádová imunita sa dosahuje ochranou ľudí pred vírusom, nie vystavením vírusu.“

„Stádová imunita“ existuje, keď je zaočkované vysoké percento populácie,“ uvádza sa na webovej stránke a úplne sa vynecháva pôvodný význam „stádovej imunity“, čo je stav, keď sa populácia stane imúnnou voči vírusu tým, že mu bude vystavená.

Viď tiež [Sťažnosť na Haagsky medzinárodný trestný súd: Šéf WHO by mal byť vyšetrovaný kvôli GENOCÍDE]

Zmenou definície „stádovej imunity“ WHO doslova prepisuje stovky rokov vedeckého poznávania toho, čo tento výraz v skutočnosti znamená, v zjavnej snahe umlčať akýkoľvek argument, že by stádová imunita bola lepším prístupom k boju proti COVID. -19 než obmedzenie a spoločenské dištancovanie [pozri, čo sa stalo vo Švédsku a Bielorusku , dvoch krajinách, kde neboli uvalené tvrdé obmedzenia a rúškové mandáty].

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 10000
  Imunologička prof. Dolores Cahill: Prečo ľudia očkovaní na COVID-19 zomrú mesiace po očkovaní mRNA vakcínouAktualizácia 14. decembra 2020 - Vo videu írska imunologička a molekulárna biologička prof. Dr. Dolores Chahill používa štúdiu „ Imunizácia pomocou vakcín proti koronavírusom SARS vedie k pľúcnej imunopatológii pri výzve vírusu SARS “, aby vysvetlila, prečo sú vakcíny mRNA spojené s extrémnymi rizikami . Keď očkovaní jedinci prídu do styku s divokým koronavírusom niekoľko mesiacov…
  Tags: a, v, ako, na, je, covid, sa, aby, zdravie
 • 10000
  Každý typ vakcíny COVID-19 má veľmi tajný a zlovestný účelTu je hlavný dôvod, prečo globalisti NWO je tak sústredená na ustanovenie globálneho očkovacieho programu COVID-19 s certifikátmi imunity. Nie, nemá to nič spoločné s imunitou vyvolanou vakcínami ako jediný spôsob kontroly tejto úplne vyrobenéj pandémie a umelú paniku vyvolanú ich bioinžinierovaným koronavírusom, ktorý sa nenápadne rozšíril v 5G-intenzívnych mestských…
  Tags: a, v, na, covid, ako, je, sa, zdravie
 • 10000
  Vakcína z nás robí otrokov s ovládanou mysľouPrítomné sú všetky potrebné prvky funkčného zariadenia na riadenie mysle používajúce vakcíny a sú otvorene opísané vo verejne dostupných vedeckých prácach. Dostaneme sa do „inteligentných miest“, kde bude náš mozog ovládaný 5G. "Nebolo by to nič presné a jemné, ako je implantovanie falošných spomienok alebo prinútenie zabudnúť na určité veci,…
  Tags: a, sa, na, sú, je, zo, sveta, zdravie, covid
Plány nového svetového poriadku

Plány nového svetového poriadku

Nazvaný: Plán [C] 19 / Rockefeller Lockstep 2021

Simulovali vyžadované kroky na globálnu pandémiu, rôzne fázy, celkové časové harmonogramy a očakávané výsledky. Toto bolo uverejnené v Rockefeller Lockstep 2010:

(Poznámka: Celý tento dokument je taký, ako bol napísaný v roku 2010, s výnimkou osobitných častí označených ako „Poznámky“. Preskúmal som pôvod tohto dokumentu a zistil som, že je autentický a pravý.)

Vytvorte veľmi nákazlivý vírus, ale s nízkou úmrtnosťou tak, aby vyhovoval potrebnému plánu a to pomocou SARS, HIV, hybridného výskumného kmeňa vytvoreného v laboratóriu Fort Dietrich triedy 4 od roku 2008 do roku 2013 ako súčasť výskumného projektu s cieľom zistiť, prečo sa koronoa vírusy šíria ako blesk u netopierov, ale je pre ne veľmi ťažké infikovať ľudí. Aby sa tomu zabránilo, pridali do vírusu 4 vložky HIV. Chýbajúcim kľúčom k infikovaniu človeka je eso-2-receptor.

Vytvorte záložnú verziu vírusu s oveľa vyššou úmrtnosťou. Pripravené na vydanie vo fáze 3, ale iba v prípade potreby. SARS, HIV, MERS kmeň pretvorený na zbraň bol vytvorený v laboratóriu Fort Dietrich triedy 4 v roku 2015.

Prepravte výskumný kmeň do iného laboratória triedy 4, Národného laboratória pre mikrobiológiu vo Winnipegu v Kanade, a nechajte ho „ukradnúť a prepašovať z Číny“ zámerne a previesť do jediného čínskeho laboratória triedy 4, ktorým je Wuhanský inštitút virológie v Číne. Pre väčšiu možnosť popierania a pre pomoc pri upevňovaní záložného scenára pre verejnosť ako niečoho, na čo sa v prípade potreby môžete odvolať. Primárny scenár je, že vírus je prirodzený. Záložný skript spočíva v tom, že ho Čína vytvorila a vypustila omylom.

Financujte všetkých hovorcov: Fauci, Birx, Tedros a agentúry ako Svetová zdravotnícka organizácia, NIAID, CDC a tiež OSN, ktoré by boli zapojené do pandemickej reakcie pred plánovaným vydaním výskumného kmeňa na kontrolu požadovaného scenára počas celej prevádzky.

Vytvorte a financujte plán rozvoja a zavádzania vakcinácie tak, aby sa dal zaviesť v globálnom meradle. Gates: Desaťročie vakcinácie a globálny akčný plán pre vakcíny na roky 2010 až 2020.

Vytvárajte a financujte protokoly vakcinácie, verifikácie a certifikácie, Digital ID, aby ste vykonali / potvrdili program vakcinácie po schválení povinného zavedenia. Gates: ID2020.

Simulujte hypotézu tesne pred plánovaným vydaním výskumného kmeňa vírusu pomocou cvičenia z reálneho sveta ako záverečnej hry na určenie očakávanej odozvy, časových harmonogramov a výsledkov. Udalosť 201 v októbri 2019.

Uvoľnite Výskumný kmeň v samotnom Virologickom inštitúte vo Wuhane a potom za jeho vydanie obviňujte obetného baránka „prirodzenosti“ ako primárneho scenára. Wuhan trhy, november 2019. Presne to isté ako v simulácii.

Znižujte dôležitosť prenosu z človeka na človeka tak dlho, ako je to možné, aby ste umožnili rozšírenie výskumného kmeňa v globálnom meradle skôr, ako ktorákoľvek krajina dokáže uzamknúť regióny, aby sa zabránilo počiatočnej infekcii.

Keď krajina zaznamená infekciu, zakážte cestovanie zvonku aj zvnútra. Prenos v rámci krajiny udržujte čo najdlhšie. Akonáhle je v krajine alebo oblasti nakazených dosť ľudí, vykonajte pre túto oblasť vynútené karantény / izoláciu a pomaly postupne rozširujte uzavreté oblasti.

Zdramatizujte mieru úmrtnosti doložením výskumného kmeňa k úmrtiam, ktoré nemajú so skutočným vírusom nič spoločné, aby ste udržali strach a dodržiavanie predpisov na maximum. Ak niekto z akéhokoľvek dôvodu zomrie a zistí sa, že má [C] 19, považujte to za [C] 19 smrť. A ak sa predpokladá, že niekto má príznaky [C] 19, predpokladajme, že má [C] 19, a považujte to za [C] 19 smrť.

Ponechajte čo najdlhšie verejné karantény, aby ste zničili ekonomiku regiónu, vytvorili občianske nepokoje, rozbili dodávateľský reťazec a spôsobili hromadný nedostatok potravín. Rovnako spôsobíte oslabenie imunitného systému ľudí z dôvodu nedostatočnej interakcie s baktériami iných ľudí, vonkajšieho sveta, alias vecí, vďaka ktorým je náš imunitný systém bdelý a aktívny.

Zľahčite a zaútočte na všetky potenciálne spôsoby liečby a pokračujte v prízvukovaní, že jediným dostupným liekom na boj proti tomuto vírusu je vakcína.

Pokračujte v predlžovaní karantény znovu a znovu v „dvojtýždňových intervaloch“ (Je tu opäť dvojtýždňové kúzlenie. Je to program CIA), čo vedie k tomu, že čoraz viac ľudí sa postaví a protestuje. Vzdorujte im.

(A tu je teraz kľúčová časť 🙂 Nakoniec ukončite fázu 1, akonáhle dosiahnete dostatočný odpor verejnosti, očakáva sa v júni 2020, a keďverejne vyhlásia, že si myslia, že je „príliš skoro na ukončenie izolácie, ale urobíme to aj tak“

Akonáhle sa verejnosť vráti do normálu, počkajte niekoľko týždňov a pokračujte v dramatizovaní miery úmrtnosti na výskumné kmene od augusta do septembra 2020 a kombinujte ju s nárastom úmrtí na ľudí, ktorí zomierajú na štandardné choroby vyššou mierou, ako je obvyklé v dôsledku vysoko oslabenej imunity po mesiacoch izolácie (čo podporuje to, čo som povedal: mali by ste sa vyhýbať ľuďom, ktorí pravidelne nosia masky. Mali by ste im to povedať. Majú veľmi oslabený imunitný systém), aby ste im pomohli ďalej podporovať čísla úmrtnosti a tiež pripraviť nadchádzajúcu fázu 2.

Nakoniec zavedte karantény fázy 2, október až november 2020 na ešte extrémnejšej úrovni a obviňujte protestujúcich, väčšinou ľudí, ktorí už neveria svojim vládam, ako príčinu najväčšej druhej vlny, v ktorej médiá povedia „povedal som vám “Bolo príliš skoro. Je to všetko vaša vlastná chyba, pretože ste si potrebovali ostrihať vlasy. Vaše slobody majú následky! (Ak by sa to všetko malo vyvíjať týmto spôsobom, americké voľby budú zrušené, odložené, alebo pozastavené. Môj názor. Ako môžete hlasovať v karanténach 2. fázy? Nemôžete?)

Presadzujte karantény Fázy 2 na oveľa extrémnejšej úrovni a zvyšujte trest za vzdor. Nahraďte pokuty časom väzenia. Považujte všetky cesty za nepodstatné, zvýšte počet kontrolných bodov vrátane vojenskej pomoci. Zvýšte sledovanie populácie pomocou povinnej aplikácie. Prevezmite kontrolu nad potravinami, plynom a vytvorte veľký nedostatok, aby ľudia mohli získať prístup k základným produktom alebo službám iba vtedy, ak dostanú prvé povolenie.

Udržujte lockdowny fázy 2 oveľa dlhšie ako lockdowny fázy 1, čím budete naďalej ničiť globálnu ekonomiku. Ďalej degradujte dodávateľský reťazec a ďalej zvyšujte nedostatok potravín a podobne. Potlačte akékoľvek verejné pohoršenie pomocou extrémnych akcií, alebo sily a každého, kto sa vzoprie, označujte ako verejného nepriateľa č. 1 pre tých, ktorí sa chcú podrobiť.

Po pomerne dlhom lockdowne fázy 2 na 6 mesiacov a viac spustite program vakcinácie a certifikáciu vakcín a urobte to povinné pre všetkých. Prednostný prístup budete mať k tým, ktorí sa prihlásili od začiatku a aby tí, ktorí sú za to, útočili na tých, ktorí sú proti. Hovorte „sú hrozbou a príčinou všetkých problémov“ pomocou slov ako „Nemôžeme sa vrátiť do normálu, kým všetci nebudú zaočkovaní.“ A ľudia, ktorí sa im bránia, „poškodzujú náš spôsob života, a preto sú nepriateľom.“ (Inými slovami, obrátita ľudí proti sebe.)

Väčšina ľudí sa riadi agendou, potom nechá týchto ľudí vstúpiť do nového systému, nového normálu a zároveň obmedziť menšinu, ktorá poprela schopnosť agendy pracovať, cestovať a žiť. Ak väčšina ľudí pôjde proti agende, potom ako operáciu fázy 3 uvoľnite kmeň Tribit SARS / HIV / MERS. Vírus s 30+% úmrtnosťou ako posledné vystrašenie, ktoré potrestá menšinu, aby sa rýchlo stala väčšinou a dala konečné „povedali sme vám to“ tým, ktorí nepočúvali.

Prijať nový model ekonomiky. Systém kryptomien Microsoft Patent 060606 využívajúci údaje o činnosti tela, ktorý je založený na ľudskom správaní a ochote podrobiť sa. Je to vylepšená verzia programu 15 miliónov čiernych zrkadiel, v ktorom sa ako zbraň na presadzovanie nového ekonomického systému využíva jedlo, voda, prístrešie a ďalšie náležitosti. V zásade robte to, čo chceme, a získajte odmenu. Získajte skóre kreditov a získajte lepší prístup k veciam, ktoré potrebujete na prežitie. Alebo choďte proti tomu, čo chceme, a dostanete pokutu. Stratíte kredity a stratíte prístup k veciam, ktoré potrebujete na prežitie.

A to je váš Nový svetový poriadok: technológia na steroidoch, kde nemáte inú možnosť, ako vyhovieť. A ak si niekto myslí, že to nie je pravda, potom choďte skontrolovať niektoré časti Číny, pretože už v niektorých oblastiach zaviedli systém kryptomien.

Toto je dokument Rockefeller nadácie, kde sa síce od strany 19 píše o simulovanej pandémii, no nenachádza sa tam takýto postup, čiže je to iba „konšpirácia.“ Vieme ako všetky konšpirácie končia a preto si názor urobte sami. Pozrite tiež článok Unikol covid-plán o tom, čo pre nás chystajú na najbližšie mesiace

Patent na testovanie na covid-19 mal prvú zmienku už v roku 2015 Odkaz

Zdroj

Zdieľať článok

Vakcína Pfizer v Izraeli: Odborníci hovoria o „novom holokauste“

Vakcína Pfizer v Izraeli: Odborníci hovoria o „novom holokauste“

Štúdia francúzskej univerzity zistila „desaťkrát až stokrát vyššiu úmrtnosť spôsobenú vakcínou Pfizer“, odborníci hovoria o „novom holokauste“

Odborníci na infekčné choroby na univerzite v Marseille hovoria o „novom holokauste“ založenom na oficiálnych údajoch vlády v Izraeli – Takmer polovica všetkých oficiálnych úmrtí na covid nastala po očkovaní, počnúc polovicou decembra 2020 – Väčšina vážnych pacientov v nemocniciach boli očkovaní raz alebo dvakrát.

Dr. Hervé Seligmann, expert na infekčné choroby na univerzite v Aix-Marseille, sa spolu s inžinierom Haimom Yativom podrobne oboznámili s oficiálnymi údajmi a štatistikami Izraela, ktorý je doposiaľ zďaleka najviac očkovanou krajinou proti covidu na svete. , aby sme zistili, či je skutočne pravda, že vakcína Pfizer tak výrazne znižuje počet prípadov a úmrtí na covid, ako tvrdí väčšina bežných médií. Niekoľko novín, vrátane spoločností France Soir a Arutz Sheva, teraz uvádza, že Seligmann a Yativ prišli k prekvapivému záveru, že „v rovnakom období zomiera na vakcínu stokrát viac mladých ľudí a stokrát viac starších ľudí ako na covid. Dokonca hovoria o „novom holokauste“ .

V Izraeli už bolo zaočkovaných 53% populácie. Na porovnanie: Vo Veľkej Británii, ktorá je na druhom mieste, je to 26,9%, v USA 13,5%, v Nemecku 4,1% a v Austrálii iba 0,1%.

Dr. Seligmann pracuje na Katedre výskumu infekcií a tropických chorôb Lekárskej fakulty Univerzity v Aix-Marseille a má na svojom konte viac ako 100 vedeckých publikácií.

„Stokrát vyššia úmrtnosť u mladých ľudí a desaťkrát vyššia úmrtnosť u starších ľudí“

Spolu s inžinierom Haimom Yativom požiadal prostredníctvom žiadosti WOB o oficiálne údaje izraelskej vlády a dospel k záveru, že vakcína Pfizer spôsobuje u mladých ľudí stokrát vyššiu úmrtnosť ako koronavírus bez vakcíny a úmrtnosť desať krát vyššiu u starších ľudí, najmä ak sa vezme do úvahy mnoho starších ľudí, ktorí – rovnako ako v Holandsku – zomrú krátko po podaní vakcíny na krvácanie do mozgu, srdcový infarkt alebo iný stav.

Autori štúdie vyhlásili, že nedochádza ku konfliktu záujmov, okrem toho, že majú deti žijúce v Izraeli.

„Nový holokaust“

Ich závery sú bod po bode:

* Existuje nesúlad medzi zverejnenými údajmi orgánov a realitou v praxi;

* V januári 2021 bolo hlásených 3 000 protireakcií vakcín, z ktorých 2 900 bolo spôsobených vakcínami mRNA;

* Úmrtnosť je v porovnaní s inými rokmi 40-krát vyššia ;

* Autori odhalili článok z Ynetu o „úspechu“ očkovania na základe rovnakých čísel a informácií. „Analýzou týchto údajov sme dospeli k ohromujúcim číslam, ktoré významne prispievajú k úmrtnosti na vakcíny.“

* Autori tvrdia, že „očkovanie spôsobilo viac úmrtí, ako by spôsobil koronavírus v rovnakom časovom období;“

* Medzi polovicou decembra, začiatkom očkovania a polovicou februára, došlo k 2337 z 5351 oficiálnych úmrtí izraelských koronavírusov. Takže za dva mesiace bolo takmer toľko obetí ako za 10 mesiacov predtým. Okrem toho sa počet úmrtí v týchto dvoch mesiacoch zvýšil úmerne rýchlo s počtom očkovaní. O náhode preto nemôže byť ani reči;

* To isté platí o počte závažných prípadov v nemocniciach. Väčšina ľudí, ktorí boli hospitalizovaní 10. februára alebo približne 10. februára, už bola očkovaná prvou dávkou alebo len dostali druhú dávku do 2 týždňov pred ich prijatím;

* Aj pre populáciu do 65 rokov štatistické údaje ministerstva zdravotníctva ukazujú, že „väčšina úmrtí na Covid-19 v tomto období boli očkovaní ľudia “; „Počas tohto 5-týždňového obdobia očkovania sa úmrtnosť tejto vekovej skupiny zvýšila o 260 . Najprv zomrelo 0,19 človeka zo 100 000; po začiatku očkovania to stúplo na 50 zo 100 000 ;

* S poklesom počtu očkovaní a priemerného veku očkovaných osôb dôjde v blízkej budúcnosti k dočasnému poklesu počtu závažných prípadov a úmrtí. O niekoľko mesiacov však Seligmann a Yativ očakávajú obrovský nárast, pretože potom zasiahnu strednodobé a dlhodobé účinky vakcín (vrátane ADE, a teda oveľa vyššej zraniteľnosti voči vírusu a jeho rôznym mutáciám). „K tomu však dôjde až po nadchádzajúcich voľbách, čo ponechá (prežívajúcim) voličom inú možnosť vyjadriť sklamanie v volebnom boxe.“ “

* Čiastočne preto, že izraelské úrady vyvíjajú na obyvateľov veľký tlak na očkovanie, experti dospeli k záveru, že sa hovorí o „novom holokauste“. Ďalej uviedli, že ľutujú, že izraelské ministerstvo zdravotníctva nechcelo reagovať .

Obrátená Dávidova hviezda: Zelený pas

Rozhlasový producent Mordechai Sones začal pred niekoľkými týždňami nahlas prečítaním 28 mien ľudí, ktorí zomreli po obdržaní experimentálnej „nano“ vakcíny Pfizer mRNA. Patrili k nim starší rabíni, ale aj mladší, zdraví ľudia, napríklad 25-ročná žena.

Izrael medzitým plánuje zhromaždiť ďalších 36 miliónov vakcín a teraz zaviedol „reverznú“ verziu Dávidovej hviezdy „Zelený pas“, ktorá umožňuje očkovaným osobám získať späť prístup do reštaurácií, zábavných podnikov, k aktivitám a udalostiam.

Potenciálne najväčší zločin proti ľudskosti, ktorý kedy vstúpil do platnosti

Ako píšeme už mesiace, toto sú prvé dôkazy o tom, že skutočne máme do činenia s najväčším porušovaním ľudských práv na svete vôbec, ktoré hrozí, že sa zmení na najväčší zločin proti ľudskosti vôbec. Politici a ďalší tvorcovia politiky, ktorí sú za to vinní, to s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy neuznajú a falošne pripisujú všetky úmrtia vakcínami, bez ohľadu na to, koľko ich bude, covidu, mutácii, inému vírusu alebo „náhode“. A bude im to ďalej unikať, pokiaľ im drvivá väčšina populácie bude naďalej slepo dôverovať.

Na záver teda musím uviesť niekoľko trefných citátov Marka Twaina, ktoré sa, bohužiaľ, týkajú mnohých našincov:

„Aké ľahké je presvedčiť ľudí, aby klamali, a aké ťažké je to napraviť!“

„Idiota nikdy nepresvedčí žiadne množstvo dôkazov.“

„Každá civilizácia nesie zárodky svojej vlastnej deštrukcie a je možné ju vidieť v rovnakom cykle … Ľudia si vymýšľajú svojich vlastných utláčateľov a tí, ktorí ich utláčajú, plnia funkciu, pre ktorú boli vymyslení.“

A ak ide skutočne o nový holokaust v bezprecedentnom rozsahu, potom – vzhľadom na volebné prieskumy 17. marca – budeme musieť za väčšinu z nich poďakovať. Napísal som to už mnohokrát a píšem to znova: tí, ktorí sa odmietajú učiť z histórie, sú odsúdení to zopakovať a tí, ktorí sa vzdajú svojej nezávislosti a schopností kritického myslenia politikom, médiám a bezduchej zábave, sa týmto podpisujú na vlastný zánik.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 85
  5G a koronavírusDr. Albert Schweitzer odišiel v roku 1913 do francúzskej Rovníkovej Afriky založiť nemocnicu a sedemnásť rokov do jeho nemocnice neprišiel ani jeden pacient s rakovinou, pretože Afrika nebola sužovaná rakovinou, ale keď prišli západné spracované potraviny, miera rakoviny stúpla na európsku úroveň. Príčinou rakoviny bola teda karcinogénna strava a nie nejaký…
  Tags: a, sa, v, na, že, to, zo, sveta, zdravie, covid
 • 85
  Štúdia: CDC masívne nafukuje prípady a úmrtia na koronavírus v rozpore s federálnym zákonomod Ethana Huffa Nová štúdia zistila, že CDC masívne nafukovala jeho "prípady" a počty úmrtí na Covid 19, aby sa "pandémia" javila oveľa horšia, než v skutočnosti je. Dokument s názvom „Zber dát, komorbidita a federálne právo: Historická retrospektíva COVID-19“ odhaduje, že oficiálny počet úmrtí na čínsky vírus je minimálne 1 600…
  Tags: a, v, covid, o, že, na, sa, zo, sveta, zdravie
 • 84
  Medzinárodná súťaž v pokuse o izoláciu vírusu SARS-CoV-2 - Weis & PartnersV internetovej TV Slovan dňa 4.3.2021 JUDr. Peter Weis oznámil, že doteraz nemá vedomosť o izolácii vírusu (resp. patogénu), ktorý má spôsobovať chorobu Covid-19. Na FB stránke TV Slovan došlo k pomerne chabým pokusom o kvázivedecké vysvetlenie, že k izolácii došlo. Bohužiaľ tieto vysvetlenia sú stále v rovine tvrdení, že káva s…
  Tags: že, o, a, sa, covid, k, v, na, zo, sveta
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK