Tajné prezidentské memorandum o odtajnení technológi

14/08/2021

Podľa informátora o tajných vesmírnych programoch Coreyho Gooda prezident Donald Trump krátko po svojej inaugurácii 20. januára vydal prísne utajované memorandum, v ktorom nariadil uvoľnenie skupiny utajovaných patentov týkajúcich sa technológií proti starnutiu a zdravia spolu s technológiami voľnej energie. Prísne tajné memorandum bolo zaslané ministerstvu obrany a spravodajskej komunite a vzhľadom na jeho status utajenia nebude prístupné hlavným médiám na informovanie.

Informácie, ktoré Goode získal, pochádzajú od vysokého úradníka z medziagentúrneho tajného vesmírneho programu pozostávajúceho z USAF, NRO, NSA, DIA, ktorý opisuje ako tajný vesmírny program vojensko-priemyselného komplexu (MIC-SSP). Tento úradník, ktorého nazýva „Sigmund“, vyšetruje Goodeho tvrdenia a v rámci tohto procesu uskutočňuje s Goodem „výmenu informácií“.

Dňa 16. marca ma Goode informoval o prebiehajúcich stretnutiach so Sigmundom a/alebo jeho dvoma podriadenými. Informácie, ktoré Goode poskytol, boli pôvodne určené na zverejnenie v článku „Endgame III“ ako pokračovanie populárneho článku a videa Endgame II. Avšak vzhľadom na naliehavosť bezodkladného zverejnenia týchto informácií mi boli odovzdané, aby som ich zverejnil teraz.

Na jednom zo „stretnutí“ so Sigmundom (a/alebo jeho podriadenými) koncom januára sa Goode dozvedel o tom, že Trump vydal prezidentské memorandum o odtajnení viac ako 1 000 patentov z celkového počtu viac ako 5 000. Väčšina z týchto 1000 patentov sa týka technológií proti starnutiu a zdravotníctva, niektoré sa však zaoberajú materiálovou vedou a biochémiou a niekoľko sa týka vynálezov v oblasti voľnej energie.

Tieto technológie sa vo veľkej miere využívajú v mnohých tajných vesmírnych programoch a patenty, ktoré sa nimi zaoberajú, boli na základe príkazov národnej bezpečnosti utajené. USPTO vydal federálne predpisy, ktoré upravujú prípady, keď sú patenty utajované z dôvodu národnej bezpečnosti a následne zadržiavané pre širokú verejnosť:

Kedykoľvek je zverejnenie vynálezu zverejnením patentovej prihlášky, alebo udelením patentu podľa názoru vedúceho zainteresovanej vládnej agentúry považované za škodlivé pre národnú bezpečnosť, komisár pre patenty Patentového a známkového úradu Spojených štátov (USPTO) musí vydať príkaz na utajenie a zadržať udelenie patentu na také obdobie, aké si vyžaduje národný záujem. Patent sa na základe prihlášky nevydá, kým je v platnosti príkaz na utajenie. Ak sa na medzinárodnú prihlášku uplatní príkaz na utajenie, prihláška nebude postúpená Medzinárodnému úradu, kým bude príkaz na utajenie v platnosti.

Ak subjekt ministerstva obrany, alebo člen spravodajskej služby považuje patent za hrozbu pre národnú bezpečnosť, patentový komisár vydá príkaz na utajenie, ktorý zabráni zverejneniu patentu.

Súčasný počet patentov, ktoré boli utajené, je podľa amerického úradu pre patenty a ochranné známky (USPTO) približne 5700, čo sa zhoduje s informáciami, ktoré Goodeovi poskytol Sigmund.

Ako vyplýva z uvedenej tabuľky, počet tajných patentov, ktoré sú každoročne odtajnené, predstavuje v priemere približne 0,5 % ročne.

Goode sa dozvedel, že Pentagón a spravodajské služby Trumpovi povedali, že ich zverejnenie potrvá 10 rokov, ale Trump im povedal, aby to urobili do dvoch až troch rokov.

Dôkazy o tom, že Trump urobil odvážny krok a odtajnil tajné patenty čo najrýchlejšie, možno nájsť v jeho inauguračnom prejave. Ku koncu svojho prejavu Trump vyslovil jednu vetu, ktorá obsahovala jeho najrozvinutejšiu víziu budúcnosti Ameriky a jej občanov, ktorá by vyplynula z takého odtajnenia, o akom hovorilo memorandum Goodeho. Trump povedal:

Stojíme pri zrode nového tisícročia, pripravení odhaliť tajomstvá vesmíru, oslobodiť Zem od utrpenia chorôb a využiť energiu, priemysel a technológie zajtrajška.

Ak sa Trumpovi podarí v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov odtajniť viac ako 1000 z nich, bude to predstavovať 20 % z celkového počtu. Išlo by o ohromujúci priemerný ročný nárast až o 2000 % oproti predchádzajúcim rokom.

Cieľom Trumpovho tajného memoranda adresovaného ministerstvu obrany a spravodajskej komunite je, aby komisár pre patenty, ktorým je v súčasnosti Drew Hirshfeld, v konečnom dôsledku zrušil príkazy na utajenie vydané jeho predchodcami v prípade 1000 patentov označených na odtajnenie.

Okrem toho monitorovanie záznamov USPTO o zrušených príkazoch na utajenie za rok 2017 ponúkne konkrétny prostriedok na overenie, či Trump takéto memorandum skutočne vydal.

Podľa Goodeho sa väčšina tajných patentov, ktorých odtajnenie bolo nariadené, týka problematiky boja proti starnutiu a zdravia. Konkrétne uviedol, že technológia telomér je v utajovaných projektoch veľmi pokročilá a môže umožniť reprodukciu zdravých buniek bez starnutia a chorôb.

To je v súlade s tvrdeniami leteckého inžiniera na dôchodku Williama Tompkinsa, ktorý tvrdí, že začiatkom roka 2016 mu predstavitelia námorníctva povedali, že technológie proti starnutiu budú zverejnené v priebehu dvoch rokov.

Tompkins sa podieľal na pôvodnom podnikovom vývoji technológií proti starnutiu počas svojho pôsobenia ako systémový inžinier v spoločnosti TRW v rokoch 1967 až 1971. Tieto technológie sa následne používali v tajných vesmírnych programoch, ktoré bežne využívajú personál pre programy „20 rokov a späť“, ktorým boli podľa Goodeho a ďalších informátorov vystavení.

Patenty na tieto technológie vyvinuté v spoločnosti TRW sú pravdepodobne súčasťou 1000 patentov označených na odtajnenie podľa Trumpovho memoranda. Okrem toho Tompkins označil sídlo výskumného ústavu Scripps Research Institute v San Diegu za silne zapojené do štúdia technológií proti starnutiu, ktoré bude hlavným aktérom pri zverejňovaní týchto utajovaných technológií.

Svedectvo Goodeho a Tompkinsa týkajúce sa utajovaných technológií proti starnutiu podporujú aj genetici, ktorí nedávno verejne identifikovali gény riadiace proces starnutia. V ohromujúcich experimentoch, ktorých výsledky boli zverejnené v odborných vedeckých časopisoch, genetici preukázali, že dokázali s rôznym úspechom zvrátiť proces starnutia.

Vedúcim genetikom vo verejne ohlásených štúdiách zvrátenia starnutia je Dr. David Sinclair, ktorý v rozhovore z novembra 2014 hovoril o výsledkoch svojich genetických experimentov, ktoré najprv vykonal na myšiach:

Objavili sme gény, ktoré kontrolujú, ako telo bojuje proti starnutiu, a tieto gény, ak ich zapnete správnym spôsobom, môžu mať veľmi silné účinky, dokonca zvrátiť starnutie – aspoň zatiaľ u myší… Podávali sme im molekulu, ktorá sa nazýva NMN, a tá úplne zvrátila starnutie už v priebehu týždňa liečby vo svaloch, a teraz sa snažíme zvrátiť všetky aspekty starnutia, ak je to možné.

Odtajnenie patentov proti starnutiu by znamenalo revolúciu v lekárskom a zdravotníckom priemysle, ktoré už urobili významný pokrok v pochopení a zvrátení procesu starnutia.

Ďalším odvetvím, ktoré by Trumpovo tajné memorandum revolučne zmenilo, je energetika. Odtajnenie voľných energetických vynálezov by spôsobilo revolúciu v automobilovom a leteckom priemysle a uľahčilo by súkromným priemyselným podnikom, ako je napríklad SpaceX, vývoj oveľa účinnejších a pokročilejších technológií vesmírneho pohonu.

A čo je najdôležitejšie, zverejnenie vynálezov v oblasti voľnej energie účinne ukončí moc a vplyv ropného priemyslu. Prekvapujúcou synchronicitou je, že 20. marca zomrel vo veku 101 rokov jeden z najväčších podporovateľov ropnej loby David Rockefeller. Rockefeller bol známy najmä svojou neochvejnou podporou zachovania status quo v oblasti utajovania.

Význam Trumpovho memoranda pre Pentagón a spravodajskú komunitu o odtajnení tajných patentov nemožno podceňovať vzhľadom na revolučné zmeny, ktoré by prinieslo. Odpor voči takýmto zmenám pomáha vysvetliť fámy, že Trumpovi nebude umožnené ujať sa prezidentského úradu napriek výsledku volieb v roku 2016.

Podľa informácií, ktoré dostal Goode od Sigmunda, mal byť Trump zavraždený pred alebo počas prezidentskej inaugurácie. Pentagón však v reakcii pohrozil, že v prípade atentátu na Trumpa uskutoční otvorený vojenský prevrat.

Najmä CIA, NSA a ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) boli varované, že budú obkľúčené americkými vojenskými príslušníkmi a že najvyšší predstavitelia CIA, NSA a DHS skončia zatknutí za napomáhanie atentátu.

Goode odhaduje, že približne 80 % personálu týchto civilných spravodajských agentúr je pod kontrolou cabaly (Deep State), zatiaľ čo približne 50 % FBI je pod kontrolou „bielych klobúkov“. Bolo mu povedané, že tieto agentúry odmietajú poskytovať rovnaké informácie ako prezidentovi Reaganovi (pozri časť 1) o MIC SSP a o hŕstke im známych mimozemských skupín.

Blížiace sa odtajnenie viac ako tisícky tajných patentov jednoznačne pomôže Trumpovi uspieť pri revitalizácii amerického výrobného priemyslu a zabezpečení miliónov pracovných miest. Zdá sa, že zverejnenie týchto patentov je načasované tak, aby sa zhodovalo s blížiacimi sa odhaleniami týkajúcimi sa objavov v Antarktíde, kde boli údajne objavené pokročilé technológie, ktoré budú mať tiež revolučný vplyv na viaceré významné priemyselné odvetvia.

© Michael E. Salla, Ph.D

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 91
  Devolúcia - séria dodatkov časť 2 - 2/2Späť k vláknu: Prezident Trump má tiež dva Obamove dekréty, ktoré by mohol použiť na ochranu národa. 1. Právomoc zabaviť všetky domáce zdroje a naverbovať občanov. 2. DHS môže prevziať kontrolu nad súkromnými komunikačnými sieťami 🔥 Výkonný príkaz 13603: Pripravenosť národných obranných zdrojov Nemyslím si, že EO 13603 je relevantný…
  Tags: na, a, sa, že, je, v, o, q/trump/aliancia
 • 90
  Devolúcia časť 8. - Ako a kedy 2/2Nepochybujem o tom, že vďaka technologickým možnostiam, ktoré využívajú vesmírne sily Spojených štátov, videli zahraničné zasahovanie už v jeho priebehu. Boli pripravené konať podľa potreby, ale čakali na priebeh ústavného procesu a dali šancu spravodajskej komunite, aby vykonala svoju prácu, ako sa to vyžaduje vo výkonnom nariadení č. 13848. Armáda…
  Tags: a, sa, v, že, na, je, q/trump/aliancia
 • 89
  Povedal Trumpovi jeho strýko o chýbajúcich dokumentoch Tesly a lietajúcich tanieroch?Strýko prezidenta Donalda Trumpa, John G. Trump, bol od roku 1936 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1973 profesorom elektrotechniky na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT). Je známe, že odtajnené dokumenty potvrdzujú, že v januári 1943 bol profesor Trump vyzvaný FBI, aby zhodnotil osobné dokumenty Nikolu Teslu len niečo…
  Tags: a, v, na, sa, že, o, ktoré, q/trump/aliancia
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
polarexplorer
polarexplorer
2 years ago

Ďakujem Ivy.

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK