Technológia Avatar (1)

22/05/2021

Predstavte si, že môžete brázdiť cudzie svety s nepriateľskými obyvateľmi a drsným prostredím a nestretnúť sa so žiadnymi hrozbami pre vás ani pre vaše blaho.

Randy Cramer hovorí o technológii avatarov, ktorá prenáša vedomie operátora do synteticky vytvoreného tela, ktoré je ideálne na to, aby sa v nich darilo žiť v takomto prostredí. Randy, viac ako ľudské skúmanie iných svetov odhaľuje, že mimozemské bytosti používajú túto technológiu na to, aby medzi nami žili neodhalení po celé storočia.

Emery Smith: Dnes sme pri zverejnení informácií o vesmíre spolu s Randym Cramerom, ktorý tvrdí, že sa zúčastnil tajného vesmírneho programu s názvom Earth Defense Force. Randy, vitaj v šou.

Randy Cramer: Ďakujem, že si ma pozval, Emery.

Emery: Čo sú avatary a ako si im bol vystavený na základe tvojich skúseností s obrannými silami Zeme?

Randy: Takže v podstate je avatar ako vo filme. Je to „diaľkovo ovládaný“ dron.

Ak by som to teda mal veľmi jednoducho rozobrať, ak idem do obchodu a kúpim si dron, mám riadiaci mechanizmus a mám dron, ktorý ovládam na diaľku. Takže v tomto prípade hovoríme o drone, ktorý je biologickou škrupinou s riadiacim mechanizmom v mozgu, ktorý v podstate vysiela rovnaké signály z môjho mozgu do tohto mozgu, takže riadiaci mechanizmus, diaľkové ovládanie je môj mozog v teleoperačnej posteli, prenášajúci tento signál do mozgového rozhrania počítača, ktorý potom riadi biologický dron úplne rovnakým spôsobom, ako by som ovládal svoje vlastné telo.

Emery: Ako dlho trvá rast týchto dronov?

Randy: Závisí to od mnoho vecí, ale podľa toho, čo chápem sa väčšina organických klonov, alebo dronov dá vyprodukovať procesom rýchlej akcelerácie, ktorý podľa mojich vedomostí môže trvať menej ako 72 hodín.

Emery: Tiež pociťuješ činy avatara? Napríklad, ak si avatar zlomil nohu, cítiš tú bolesť?

Randy: Áno, je to obojsmerný zmyslový zážitok. Znamená to, že cítim zmyslový zážitok z dronu. Ak je dron bodnutý, spálený, cítim toho zápach. Ak zlomí kosť, cítim to tiež. Teraz sa s mojim fyzickým telom v skutočnosti nič nedeje, ale cítite ten zážitok. Stále to bolí, áno.

Emery: Teraz, z toho, čo som zhromaždil v projektoch, ma informovali, že to nie je priama frekvencia videnia. Je to svojím spôsobom hotové s infra-priestorom, kde sú správy a spojenie … Takže presnejšie, je to vedomé spojenie, alebo skôr elektrické spojenie?

Randy: Je to technologické. Rozhranie mozgu je hmotný prvok . Rozumiem tomu tak, že používa sub-EMF frekvenciu alebo to, čo sa často nazýva subpriestorová frekvencia. Takže nepoužíva to, čo považujeme za normálne elektromagnetické spektrum, ale používa signál, ktorý môže vysielať stovky, alebo dokonca tisíce kilometrov. Aby ste mohli byť na palube lode na obežnej dráhe a teleoperovať biologickým dronom na povrch planéty, ktorú máte pod nohami.

Emery: Mohol by si operovať viac ako jeden súčasne?

Randy: Nie pre mňa. Ale chápem to tak, že existujú mimozemšťania, ktorí používajú tú istú technológiu a majú schopnosť a mozgovú silu ovládať viac dronov súčasne. Rovnako ako technológia, ktorú sme pôvodne videli na Zetase, ktorý ju používa. Často, keď prídu niekoho navštíviť, prevziať alebo „uniesť“, nie sú fyzicky prítomní. Teleoperujú dronom a v niektorých prípadoch sú schopní ovládať päť ,alebo šesť dronov súčasne.

Emery: Majú tieto avatarské drony centrálny nervový systém? Majú tráviaci systém? Mali by ste jesť, keď ste v týchto avataroch? Aká je životnosť tela?

Randy: Sú v podstate klonom, takže majú všetky biologické a neurobiologické funkcie, ktoré by mal normálny živý organizmus tohto druhu. Takže áno, centrálny nervový systém, orgány, tráviaci systém. Musíte zostať hydratovaní. Možno budete musieť konzumovať bielkoviny, alebo jedlo v závislosti od dĺžky vašej neprítomnosti a dĺžky misie. Takže áno, je to ako telo, ktoré si treba udržiavať.

Emery: Tiež som počul, že niekedy, keď je dron zabitý a ty si späť v tele, niekedy máš výpadok pamäte, kde si pamätáš iba 20%, alebo 30% toho, čo sa deje. Alebo si niekedy nepamätáš misiu. Je to pravda ?

Randy: Existuje vyrovnávacia pamäť. Je zaujímavé, že o tom hovoríte. V mozgovom rozhraní je medzi-pamäť, takže všetko, čo sa v tomto mozgu deje, je lokálne uložené v drone a to sa potom prenáša spätne do vášho tela, pretože dátový tok má povolenú šírku pásma. Je preto možné, že je telo poškodené a vy skončíte vo vlastnom tele skôr, ako sa pamäť stiahne do vášho tela.

A tak by vám mohlo chýbať niekoľko vecí, napríklad „Čo sa stalo?“ Niečo si pamätám, ale ..odpálil som si ruku, ale kde som bol? Áno, môže to byť trochu mätúce, ak máte náhly rozchod s dronom. Možno sa vrátite a budete trochu zmätení. 

Emery: Môže to spôsobiť posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD)?

Randy: Samozrejme. Samozrejme áno.

Emery: Pretože je to skúsenosť, ktorú si skutočne mal.

Randy: Ach, áno, to sa kvalifikuje ako skutočná skutočná skúsenosť pre váš vlastný mozog vo vašom vlastnom tele, pretože zažijete celý rad spomienok a zmyslových vstupov, ktoré sú skutočné a legitímne a sú prenesené do vášho mozgu. Ak sa neprenášajú do vášho mozgu, potom môže existovať pamäťový šok a problémy s PTSD spojené s neschopnosťou plne si spomenúť na traumatizujúcu udalosť, čo je jeden z dôvodov, prečo dostávame PTSD, pretože potlačujeme spomienky. Neschopnosť spomenúť si, je aj súčasťou toho, čo ľudí traumatizuje.

Emery: Tiež som počul, že sa môžete preniesť aj na opačné pohlavie človeka. Je to pravda ?

Randy: Áno, nezáleží na tom, aké pohlavie má biologický dron. Na tomto drone môžete stále teleoperovať. Takže áno, pohlavnie nie je problém.

Emery: A čo iné druhy?

Randy: Áno, to je jeden z hlavných dôvodov, prečo používame túto technológiu, keď potrebujeme komunikovať so systémom, kde je atmosféra, alebo gravitácia nepriateľskejšia, ako sa považuje za vhodné. Takže najmä v systémoch s vyššou gravitáciou, alebo planetárnych systémoch so skutočne toxickými plynmi, alebo mrakmi kyslých pár, ktoré sú dokonale priedušnými a obývateľnými vecami pre druhy, ktoré sa tam nachádzajú, ale sú nepriateľské voči nám a nášmu zariadeniu, teleoperujete sa do biologicky mimozemského tela, aby ste mohli interagovať s gravitáciou a prostredím, s ktorým je táto biológia navrhnutá ineragovať.

Takže vás už netrápia problémy s gravitáciou, ktoré môžu brzdiť technológiu, alebo stroje a netrápia vás ani zásadité, kyslé a plynné interakcie s materiálmi, ktoré sú pri niektorých technologických veciach tiež problematickejšie. 

Emery: Koľko rozhraní ste vykonali počas tohto avatarového programu?

Randy: Och, asi viac ako tucet.

Emery: A čo to bolo za druh?

Randy: Mnoho rôznych typov. Niektoré, ktoré by som opísal ako čudnejšie ako čokoľvek, čo som dovtedy zažil.

Emery: Povedal by si, že prevziať kontrolu nad telami rôznych druhov, je ako učiť sa riadiť nové auto? Pretože si uvedomujem, že telá nie sú rovnaké, pokiaľ ide o prsty, ruky, pohyby kĺbov, môžete mať ďalšie veci, chvost. Vysvetli to. Je ťažké sa to hneď naučiť?

Randy: Je to zložité. Určite existuje tréningové obdobie, ktoré budete musieť absolvovať, ak využívate túto formu biologického dronu prvýkrát. Máme preto možnosť vytvoriť prekážkovú dráhu, ktorá môže zmeniť gravitáciu, zmeniť priedušné prostredie tak, aby zodpovedala všetkému, čo je potrebné pre každú biologickú bytosť.

Takže na teleoperáciu niečoho, čo pochádza z gravitácie, planéty, ktorá má 2,5 G a dýcha sa tam metán si môžete nastaviť prekážkovú dráhu tak, aby gravitačná platňa vystreľovala na 2,5 G a miešala plynné prostredie tak, aby bolo priedušné. Potom prechádzate prekážkovú dráhu toľkokrát, kým ju neprejdete celú, v závislosti od tela, ktoré používate.

Takže áno, musíte sa znovu naučiť, ako chodiť, ako stabilizovať svoju gravitáciu, ako stabilizovať hornú časť tela, ako ju znížiť, ako sa pohybovať. Podľa toho, koľko máte prstov na rukách a nohách, to ovplyvní spôsob, akým veci uchopíte aj spôsob chôdze. Gravitácia je opäť zaujímavá vec, takže aj v tele určenom na pohyb v 2,5G je stále čudné pohybovať sa v 2,5G. Cítite sa teda ťažšie, ale tiež sa cítite ako v silnejšom tele, ale necítite sa rovnako ako v tomto tele pri 1G.

V tomto tele je teda iný zmyslový zážitok a vyžaduje to trochu tréningu, kým budete pripravení na nasadenie na misiu. Pred nasadením do novej formy biologického dronu sme teda zvyčajne strávili najmenej 50, alebo 60 hodín tréningom. Keby to bolo niečo, čo sme dobre poznali, stále by sme strávili nejaký čas cvičením, aby sme sa uistili, že dostaneme preukaz, aby sme mohli začiarknuť políčko go / no-go predtým, ako budeme pripravení na nasadenie. Ale áno, je to dosť zvláštna skúsenosť a to hovorím ako niekto, kto už zažil veľa zvláštnych zážitkov.

Emery: Je to tak. Povedz mi trochu o lingvistike, pretože hlasivky sú odlišné a tiež som počul, že očami vidíte možno oveľa viac rôznych spektier, ako bežne. Počul som, že aby ste to dosiahli, musíte prejsť špeciálnym testovaním a školením. Alebo majú nejaké hlasové zariadenie, ktoré vám umožní hovoriť a rozumieť inému jazyku?

Randy: Takže tu má mozgové rozhranie – pretože je spojené s fyzickým telom dronu takým spôsobom, že je navrhnutý na jeho interakciu – tlmočníka. V podstate berie všetky informácie z môjho mozgu do mozgového rozhrania a potom ich preloží, takže je tam skutočne dobrý prekladač jazykov.

Takže som mohol myslieť iba po anglicky a biologické telo bude hovoriť jazykom, ku ktorému je fyzické telo tohto druhu náchylné, pretože rozhranie mozgu má schopnosť automaticky ho preložiť. To isté so zvukom. Budem teda počuť, ako niekto hovorí niečo v určitom jazyku, a to je okamžite preložené do angličtiny v tom, čo počujem vo svojom mozgu.

A pokiaľ ide o zmysly, áno, môžete mať oči, ktoré vidia inak v elektromagnetickom spektre. Existuje teda určitý čas na prispôsobenie sa čuchu, zraku a sluchu. Môžete počuť vo vyšších a nižších registroch. Môžete mať dlhšie a hlbšie videnie. Podľa toho, ako tieto oči pracujú, môžete vidieť infračervené, ultrafialové a röntgenové kozmické žiarenie. A tak sa tomu musíte prispôsobiť.

Neviem, ako to inak povedať, ale môže to byť trochu čudné, keď zrazu počujem a vidím všetky tieto ďalšie zvuky a veci, ktoré by som bežne nepočul ušami, alebo nevidel očami, pretože biologický dron tohto konkrétneho druhu môže mať opäť zorné pole širšie ako elektromagnetické spektrum. S tým teda treba urobiť nejaké úpravy, ale môže to byť veľmi zaujímavé.

Emery: Tiež som počul, že musíš trénovať so špeciálnymi zbraňami pre ten somatický typ tela, ktorý je vhodný pre dané telo. Dokonca som počul, že sú nejako fyzicky zarovnané s telom, akoby boli implantované do tela. Je to pravda?

Randy: Niekedy. Zvyčajne, ak sa prezentujete ako odlišné biologické telo, budete pravdepodobne chcieť použiť zbraň, ktorá by bola viditeľná v ruke toho tvora. Takže ak ste na inej planéte, pravdepodobne budete chcieť mať zbraň, ktorá sa používa v tomto planetárnom systéme, namiesto toho, aby ste mali dýku a zbraň v tele mimozemského drona, vďaka ktorým by bolo zrejmé, že niečo tu nepatrí. Budete chcieť, aby to bolo rovnaké ako ich kultúra.

Ale kvôli problémom s koordináciou ruka-oko áno, niekedy existujú pevne zapojené implantáty a veci, ktoré sa spájajú, takže získate lepšie zameranie, lepší výstrel, pretože ani pri toľkých hodinách trénovania streľby to nebude rovnaké ako počet tisíc hodín, ktoré som precvičil s railgun, alebo s plazmovou pištoľou. Vloží to zbraň do mojej ruky, ale nemal by som rovnaký počet hodín skúseností a nebudem mať takú presnosť ako obvykle. Implementácia vylepšeného technologického rozhrania na dosiahnutie väčšej presnosti je teda úplne potrebná vec.

2. časť

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 91
  Randy Cramer: Hybridný vojak pre tajný vesmírny program - (1)Emery Smith sa chce podeliť o svoje skúsenosti z programu 20 rokov a späť ako geneticky a technologicky vylepšený vojak. Počas svojich 20 rokov služby bojoval s domorodými insektoidmi na Marse, hliadkoval v slnečnej sústave, aby bránil Zem pred potenciálnymi útočníkmi a bol vyslaný na misie do iných svetov. Počas všetkých jeho…
  Tags: a, som, sa, v, to, na, že, randy, je, emery
 • 89
  Randy Cramer: Hybridný vojak pre tajný vesmírny program - (2)2. ČASŤ Emery: Mal si niekedy v živote v pamäti udalosť, na ktorú si úplne zabudol? Randy: Áno. Emery: Hovorme o tom. Randy: Uh, páni. Dobre ... Emery: Viem, že to môže byť trochu citlivé. Bol som tam ! Randy: Samozrejme, že áno. Myslím tým, že by sme s tým mohli ísť mnohými…
  Tags: a, to, som, si, na, sa, je, že, randy, emery
 • 88
  Technológia Avatar (2)2. ČASŤ Emery: A kto používa tento druh technológie? Randy: Najvyspelejšie vojenské jednotky v skrytých činnostiach vojenského vesmírneho programu. Nešlo o technológiu, ku ktorej som sa priblížil, kým som nebol v jednotke špeciálnych síl na palube Farragutu, čo je vozidlo na nasadenie operácií špeciálnych síl, ktoré má jedny z najpokročilejších technológií,…
  Tags: to, a, sa, v, že, je, ako, na, alebo, randy
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK