Úrovně a skupiny a struktura globálního měnového resetu. Fondy prosperity

QFS
04/04/2021

RESETUJÍCÍ SKUPINY ODSHORA DOLŮ

aneb

Tier 1, 2, 3, 4 a 5

Carden

(p.př.: Tier = úroveň, ale také skupina)

Zajímá vás, jak se tyto úrovně rozvíjejí směrem dolů? Zeptal jsem se několika vědátorů a dal jsem to, co jsem se od nich naučil, spolu s tím, co vím já sám, že je pravdivé dohromady a přišel jsem s pracovní hypotézou.

Tier 1 je globální autorita: americké ministerstvo financí, Evropská unie, monarchie neb „Velmi staré peníze“ panovníků – vládců

Tier 2 jsou světové vlády, subjekty vedené jakýmkoli řídícím orgánem, kterému je přidělen úkol vyjednávat a koordinovat vypořádání a získávání dluhů, vydávání a správu dluhopisů, včetně BIS, MMF, WBO; Na této úrovni jsou také členové „rodiny“, kteří jsou hlavními vlastníky světového bohatství. Tito lidé přidělili své zlato, drahokamy, exotické minerály atd. UST / Centrálním Bankám a nyní konečně mohou mít restituci. Ale všimněte si, že jsou stále pod autoritou úrovně 1.

Tier 3 jsou „Autoři Plánu“, ty stateční duše, které měly vizi obnovit sílu samotných financí ve světě propleteném dluhy a osvobodit všechny otroky dluhu (tebe i mě). Tato úroveň zahrnuje veškerá „předběžná ujednání“ poskytovaná a ve spolupráci s úrovněmi 1 a 2, včetně: ředitelů, správců, skupin a podskupin, všech schválených členů.

V této Tier 3 se také nacházejí „elity“. Mohou to být také lidé pracující ve zpravodajských službách, ve vojenském nebo finančním nebo vládním sektoru, nebo znát někoho, kdo pracuje na Velkém finančním resetu. Mohlo by to zahrnovat i to, že bankéři pracující na této transakci dostanou včasné výhody.

Bylo nám řečeno, že tato úroveň Tier 3 má sjednané sazby mnohem nižší, než jaké budou mít úrovně Tier 4.

Tier 4 je „internetová skupina“. Ty, které mají znalosti o RV GCR a jeho možnostech. Jedná se o skupinu buď nezávislých, kteří se nikdy nepřipojili ke skupině, nebo těch, kteří se připojili ke skupině a buď koupili více, nebo drželi měnu stranou, aby zajistili své sázky, a protože Plan B, C a D. Tier 4 tvoří tedy individualisté a věřící.

Tier považují banky rovněž za:

Ty, kterým je třeba pomáhat činit moudrá rozhodnutí. Jsou si trochu vědomi toho, co se děje. Jsou tvární a budou se řídit pokyny. Jsou také skupinou, kterou lze použít k podpoře naší agendy kontroly světového bohatství a ukončení korupce a praním peněz.

Na našich bedrech je toho naloženo hodně … Dostáváme zde neuvěřitelnou příležitost. Musíme jen pochopit, jak bezpečně manévrovat prostřednictvím procesu výměny a dostat se na druhou stranu.

Tier 5 je nevědomé publikum (India Eco a Lima Delta tento Tier ani neuznávají, ignorují ho), „šuplíky na ponožky“ .. pitomci. Mohli mít taky dobře zhodnocenou měnu, ale protože tento proces aktivně nesledují, nebude z toho NIC. Jakmile začneme s výměnou, budou pravděpodobně informováni ústně. Tier 5, jak nám bylo řečeno, dostanou své penny, zlomek nepatrnou částku oproti dobře informovaným úrovním Tier 4.

Možná se divíte, jak byla navržena tato pětistupňová struktura – jaká šablona byla použita k teoretizaci a nakonec k dosažení našeho konečného cíle? Toto je jeden příklad a jen můj odhad. Ve světě obchodu na globálním trhu dluhopisů,

Tier 2, nakupuje a prodává národní dluhové nástroje kryté zlatem / tvrdými aktivy nabízenými entitou Tier 1Tier 3 jsou kupující při odchodu poté, co různé subjekty v rámci Tier 2 koupili a prodali nástroj, přičemž si vybrali svůj výseč a zaplatili poplatky a provize a (velkou) část požadovanou Tier 1; 1) umožnění pokračování obchodu a 2) zajištění jeho tvrdých aktiv.

Obvykle po 3 – 5 průchodech zaplatí kupující při odchodu 94 až 97% na dluhopisovém nástroji platícím kupony původně sníženém bankou na 70 – 80% hodnoty (například) a listina je hotová za 24 až 48 hodin. To vše a obrovské množství provozního kapitálu bylo vytvořeno vytvořením těchto dluhových nástrojů. Je to skvělý plán, kromě skutečnosti, že každá národní vláda na světě je tak vlastně banánovou republikou. Všichni vůdci dávají své ruce od toho pryč. Projekty infrastruktury jsou zkratovány a výsledky jsou dány. Tady vstupujeme do hry MY. Jsme divoká karta.

V politické vědě pojem banánová republika popisuje politicky nestabilní zemi s ekonomikou závislou na vývozu produktu s omezenými zdroji, např. banány, minerály atd., což je v našem / americkém případě vytvoření / poskytnutí těchto papírových dluhopisů a fiat peněz.

Zpět ke kmenu Tier 4. úrovně, protože jsme vlastně obrovský (lidský) kmen. Už jsme tu byli v historii a tentokrát dostáváme příležitost to udělat správně. Hledali jsme knihu s názvem RV GCR PRO ZAČÁTEČNÍKY. Bohužel to zatím nikdo nezveřejnil, takže se můžeme uchýlit pouze k tomu, abychom se podívali na zdroje, které jsou k dispozici a jsou nabízeny údajně znalým zdrojem. Jako v jídelně si vezmeme trochu z toho, a trochu z onoho. Zvažte prosím laskavě mou nabídku určenou pro vaši potřebu. Jsem jen další z vašeho kmene a žádný právník ani finanční poradce. To je prostě to, co mám v úmyslu udělat – vzhledem k tomu, co jsem dosud slyšel:

Získejte odvolatelnou důvěru, kterou vás jmenují Správci a Správci / Poskytovateli.

Řídíte, jak jsou utráceny peníze, a dodáváte utracené peníze. Žádný prostředník neexistuje. To je dnes nejdůležitější věc, kterou musíte udělat, abyste byli připraveni na výměnu, protože základní struktura-skeleton důvěryhodnosti dává bance Důvěryhodnost jako orgánu. Bylo nám řečeno, že musíme mít tuto důvěru (p.př.: dokument, potvrzení identifikace) na jakoukoliv částku či majetek ..aj., co přesahuje 1 milion dolarů.

Nikdy jsem nedal kontrolu nad svými aktivy jiné entitě a nikdy jsem to ani neplánoval. Vlastnil jsem několik podniků a držel aktiva v celkové výši 7 místného čísla, takže jsem vědomý investor. Vzhledem k této mimořádné době a této mimořádné události a jejímu vzniku jsem otevřen zvažování možnosti spolupráce se společností spravující tuto důvěru. Je toho hodně co se musíme naučit. Všichni se učíme za pochodu. Úrovně Tier 1, 2, 3, 4 a 5 se budou učit v práci. Bude zapotřebí týmového úsilí, aby bylo možné spravovat toto bohatství patřící celému světu.

Během výměny s centry pro výměnu / vykoupení přidám toto upozornění ke smlouvám po svém podpisu: přijato a podepsáno ______,

A PODLÉHAJÍ PŘEZKUMU A PŘIJETÍ MÝM PRÁVNÍM / DŮVĚRYHODNÝM

ŘÍDÍCÍM TÝMEM S VZÁJEMNOU DOHODOU A SCHOPNOSTÍ MÍT DALŠÍ JEDNÁNÍ

S podpisem přijetí / potvrzení osobou vyjednávající se mnou.

Slyšeli jsme tolik protichůdných příběhů, že nás zajímá, jestli můžeme věřit bankám? Můžeme věřit orgánům odpovědným za tento proces? Pro mnohé, včetně mě, je to těžká situace. Tento dodatek mi dává otevřené dveře, abych získal rady moudrých lidí při spolupráci s milým hostitelem výměnné párty. Nevím, jestli to přijmou nebo ne. Na oplátku požádám a očekávám spolupráci.

S touto myšlenkou skončím a psal jsem o tom už dříve. Tuto velkou událost vytváříme společně s různými entitami. Ke každému článku přispíváme. Každou konverzací přispíváme. O tomto procesu výměny je stále příliš mnoho zmatku a kouře a křivých zrcadel. Žádáme a dostáváme absolutní čestnost pro naše závazky, pro naši integritu služeb. Vyžadujeme TRANSPARENTNOST pro snadný přechod této skupiny Internet Group / Lidu Tier 4 z prosté dělnické třídy na globální ultramoderní spasitele. JSME NA TAHU..

Posláno s vřelým objetím a napsáno, protože mám vašI záštitu. A Vy máte zase moji.

Carden

Odpověd na článek Cardena o úrovních Tier 1, 2, 3, 4 a 5.

Ron Giles

Chtěl bych poděkovat Cardenovi za jeho vynikající otevření významů různých úrovní Resetu/Revalvace. Věřím, že jsou věcné a pravdivé.

Chtěl bych přidat několik myšlenek a nápadů, které mohou zlepšit a dále objasnit toto porozumění.

Všechny peníze, které obdrží jakákoli z těchto burz s úrovní, budou v měnách krytých zlatem v zemi, ve které k výměně dochází. Na požádání může být v jiných měnách. Všechny „staré peníze“ držené královskými rodinami, vládami, Vatikánskou bankou atd. budou sladěny s novým kvantovým finančním systémem (QFS) se všemi příslušnými přiřazeními digitálních certifikátů, stejně jako s novými měnami. Jejich výměny budou zpracovány filtry VyčistitČistý a Ne-teroristický. Peníze přijaté za obchodování s drogami, obchodování s dětmi, sexuálními intrikami atd. budou zamítnuty a v novém systému nebudou povoleny. Aliance označila tyto peníze za stejně zločinné jako zločinci, kteří jej obdrželi, a tyto zločinecké ososby budou ve svých pokusech o výměnu velmi zklamány. Jejich peníze budou přijaty k výměně, poté zabaveny a peníze zmrazeny na jejich bankovních účtech. Mohou být také při výměně zatčeni a odvezeni do vězení, aby čekali na své vojenské soudy. Existuje Plán, který se bude rozvíjet pro dobré, špatné i pro stvůry-zrůdy.

Stejně jako na úrovni Tier 4, úrovně Tier 1, 2 a 3 se budou vyměňovat a / nebo vykupovat podle svého záměru vykonávat humanitární práci, stejně jako kdokoli jiný. Čím větší je záměr vykonávat humanitární práci, tím vyšší budou jejich směnné / odkupní sazby, a to až do výše 500 000 USD / Zim. Subjekty na úrovních 1, 2 a 3, které mají skryté technologie, které chtějí dostat do oběhu a aplikovat venku, obdrží přiměřené sazby.

Sestupy mají důsledky.

Byl by to skutečný nedostatek představivosti že ti, kteří způsobili „škodu“ čtenářům IDC nebo jejich konferenčním volajícím, když s nějakou zavádějící informací nebo úmyslnou dezinformací mysleli, že to nebude mít důsledky za škodu, kterou způsobili. Klíčovým slovem je ZÁMĚR. Budou mít ve svém životě důsledky, tak či onak. Tomu můžete věřit.

Ti, kterým tito lidé ublížili, se budou muset obrátit na další, jejichž výměna / vykup byla úspěšná, o pomoc v humanitárních projektech, které chtějí dělat. Rozhodnutí mají důsledky a ti, kteří nevyužili dobré rozlišovací schopnosti a učinili nesprávná rozhodnutí, mohou být ponecháni s nosem nai okně, sledujíce výměnu / vykup ostatních, kteří využili své dobré rozlišovací schopnosti a udělali správná rozhodnutí a budou mít spoustu sdílet s rodinou a přáteli při provádění jejich humanitárních projektů. A právě o tom je koncept „Chalking“. O tom je rozlišování. Pokud tomu teď nevěříte, budete, když se pokusíte provést výměnu / vykup.

Závěrem je toto:

Aliance ví, kdo jste, stejně jako záměr vašeho srdce.

Toto vše nejvíce ovlivní kurzy vaší směny / odkupu. Může být čas na změnu, ale rychle to ubíhá, takže se rozhodněte, pokud se cítíte nepříjemně tam, kde jste. To je jen způsob života.

Další poznámka: důsledky jsou způsob, jakým příroda vede k vašemu účelu v životě. Kontrastní zkušenosti vám poskytnou znalosti o tom, co se vám nelíbí ve srovnání s tím, co chcete. Oba se sešli. Jak se člověk pohybuje po časové ose Země, jsou přijímána rozhodnutí, která vám pomohou jít tam, kam chcete. Život vždy dá novou šanci udělat lepší rozhodnutí. Vždy bude na vás, jaký zážitek si, možná, budete přát VY sami. Jste Láska, Milovaní a Milující, a Bůh je vždy k dispozici, aby vám pomohl, když o pomoc požádáte.

To je moje zkušenost.

Cardenovi, děkuji za objasnění těchto informací. Bylo to velmi užitečné. Výměny / vykupyse blíží a je mou nadějí a modlitbou, že se každý dostavíme ke svému jmenování s naleštěnými polobotkami, rovnými motýlky nebo vlasy správně nastříkanými as důvěrou vyzářující radostí, že můžeme sloužit našim bratrům a sestrám ať jsou kdekoli.

Požehnání a lásku všem

Zdieľať článok

Podobné články

 • 80
  Správy 05.06.2021Nasledujúce príspevky zverejnila Romana Didulo v stredu popoludní. Neprekvapilo by ma to. Pokiaľ ide o tých, ktorí škodia deťom, Biele klobúky sa nebudú s nimi maznať. Pre tých, ktorí sa živia deťmi, neexistuje žiadny vhodný trest, iba ak by sme ich vytrhli spomedzi nás - natrvalo. Skutočný pápež František + 31 kardinálov, všetci…
  Tags: a, na, je, správy
 • 78
  Gene Decode o utajovanej minulosti, časových osiach, ľudských zmiznutiach, satanských rituáloch, snahe priviezť satana do ľudského tela a mnoho ďalšom..Na začátku jsou shrnuty aktuální informace. Gene popisuje, že WH mají kontrolu nad médii, aby - jako ve vojenské operaci roku 1964 – celosvětově spolupracovaly s různými zeměmi a zbavily se toho, co bychom nazvali rakovina. Žádná z bývalých starých mocenských struktur není nadále u moci, Vatikán je zavřený, dům…
  Tags: a, se, je, na, správy
 • 77
  Vysvetlenie NESARA / GESARA„Koniec chudoby, koniec dlhov, začiatok nového zlatého veku!“Žiadna chudoba, žiaden hlad, žiadne dlhy, iba globálna prosperita a mier pre VŠETKÝCH!NESARA sa zlúčila s GESARA Vyhlásenie GESARA teraz ovplyvní republiku spolu so zvyškom sveta, čo predstavuje celkovo 209 suverénnych národov. Medzinárodný menový fond vyhlási „globálny zlatý štandardný menový systém“, akonáhle bude…
  Tags: a, na, je, správy

2 komentáre

 1. Samuel

  Naozaj by ma zaujimalo kto tomuto rozumie😶🤔🤔

  Odpovedať
  • Jana

   Ja tiež nie, no verím že peniaze, ktoré mám na účte v banke, mi ostanú 😍

   Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.