Úrovne existencie (od metafyziky po politiku)

11/05/2021

Chcel by som povedať niečo o leveloch existencie týkajúcich sa dianí v spoločnosti ku ktorým sa dostanem skrz iné veci, o ktorých je dobré vedieť. Existujú určité všeobecné zákony, dalo by sa povedať že kozmické, pretože fungujú univerzálne vo všetkých oblastiach a všetkých úrovniach. Zákony makrokozmu sa nápadne podobajú časticiam hmoty mikrokozmu. Niečo medzi tým je človek a človek sa podobá planéte Zem. Človek má fyzické telo, energetické telo, emočné, mentálne , sociálne a spirituálne. Alebo inak sa dá povedať, že naše JA existuje súčasne na viacerých úrovniach existencie. A toto už zase nápadne vonia ako teórie paralelných vesmírov. Chcem ale hovoriť o úrovniach reality v ktorých žijeme na planéte Zem. Začnem od človeka. Spomenul som 5 vyšších tiel ako je fyzické. Na každej z týchto úrovní môže človek ochorieť. Väčšinou choroba z energetických úrovní znižuje svoju frekvenciu až sa „zhmotní“ vo fyzickom tele a človek ochorie fyzicky. Na úrovni fyzického tela prebieha ďalšia zaujímavá reťaz súvislostí. Príčinám chorôb sa zaoberalo viacero zaujímavých ľudí. Tá pôvodná bola už v starých východných učeniach, ktorá hovorila o duševných a duchovných príčinách. V súčasnosti sa hľadanie duševných príčin chorôb tiež nazýva etikoterapia.

Ďalšia úplne iná oblasť vidí príčiny chorôb v patogénoch ako sú mikroorganizmy (vírusy, baktérie, parazity, plesne). V skutočnosti sú všetky patogénne mikroorganizmy v tele paraziti, len forma sa líši. Tejto štúdie celý život (50 rokov) venoval génius Royal Raymond Rife narodený v r. 1888. Ten prišiel na to, že za každou chorobou je vždy nejaký mikroorganizmus a keď sa zlikviduje, choroba sa stratí. Prišiel na to, že každý živý organizmus má svoju presnú rezonanciu a keď sa na ňu naladí a pustí ju v podobe elektrických frekvencií, alebo impulzov a to isté s magnetickým poľom, výsledok je ten istý – mikroorganizmus napr. baktéria praskne a vyleje sa z nej vnútro. Dokonca aj neživé veci majú svoju rezonanciu, ktorá ich dokáže zničiť – sklenené poháre, alebo aj most keď po ňom pochodujú vojaci. Rifové frekvencie neškodili ľudským bunkám, pretože rezonancia človeka je na podstatne vyšších frekvenciách ako tie najnižšie životné formy. Ak vám to tak trochu pripomína problematiku 5G sietí, tak ste v strede terča. Spomeňte si na správy kedy v Holandsku a takisto neskôr na druhom konci sveta v Amerike na jednom mieste naraz padli stovky vtákov, v ktorých nenašli prítomnosť žiadnej infekcie, ale vnútorné krvácanie orgánov! Podobnosť s Rifovými objavmi zrejme čisto náhodná. Rife dokázal vyliečiť ťažko chorých pacientov, ktorí už čakali len na smrť. Na internete dokonca existuje fotka z oslavy lekárov, ktorí oslavovali koniec všetkých chorôb sveta. Táto fotka je čiernobiela. Farebný film ešte zrejme nebol objavený. Celoživotnú prácu tohto génia zhabala polícia riadená farmaceutickou mafiou a doktori na fotke z oslavy sa potom tvárili, že Rifa ani nepoznajú. Ťažko povedať či dnes vieme všetko to na čo prišiel Rife. R. R. Rife sa upil na smrť. Akýkoľvek vírus, baktériu, parazita je možné zničiť presnou frekvenciou – jediným číslom/informáciou…

Ešte jedna dôležitú vec, na ktorú chcem nadviazať pri Rifovi je, že prišiel na to, že chemické prostredie viac než významne ovplyvňuje prítomnosť baktérií a vírusov. Doslova dokázal zmenou chemického prostredia meniť baktérie na iné druhy. A nie len to. Dokonca „rozbil“ baktériu pomocou chemického prostredia na vírusy. Baktériu uväznenú pred mikro mriežkou zmenil na vírus, ktorý prešiel cez póry a zmenou prostredia do pôvodného stavu sa vírus opäť zjednotil a vytvoril pôvodnú baktériu! Zrejme vesmír podlieha zákonom, o ktorých vieme veľmi málo, ale na školách sa učí to čo potrebuje niekto iný aby sme „vedeli“.

Ďalší zaujímavý lekár, tento bol aj navrhnutý na nobelovú cenu, Dr. Joe Wallach MVDr, v článku ktorý nájdete pod názvom „mrtví lékaři nelžou“ hovorí predovšetkým o mineráloch a potom vitamínoch a ostatných nutričných zložkách. Pitval stovky ľudí a robil chemický rozbor pitiev. V našom tele by sa malo vyskytovať okolo 60 dôležitých minerálov. Prišiel na to, že pri každom mŕtvom zistil akútny nedostatok nejakého minerálu. Na základe toho prišli aj na spôsoby liečenia chorôb. Viem, že cukrovku liečili pomocou pridávaním koloidnej formy minerálov Chrómu a Vanádu. Problém dnešnej stravy je aj problémom súčasného poľnohospodárstva a ten je v tom, že pôda je tak extrémne vyčerpávaná, že pôvodný obsah minerálov v pôde by sme museli hľadať až 200 rokov dozadu! Na to aby človek dostal zo súčasnej stravy potrebné množstvo minerálov musel by skonzumovať denne niekoľko kilogramov zeleniny a ovocia a to 15-20 druhov!
Takže teraz to máte krásne rozsypané na kopu a prichádza otázka, čo je teda skutočná príčina chorôb? Ak berieme každú informáciu oddelene, na nič neprídeme. Skôr prestaneme veriť všetkým novým informáciám a máme z toho zmätok. Skúsme teda ísť postupne od najvyšších vibrácií – od duše človeka. Je známe, že napríklad pri strese telo spotrebuje väčšie množstvo minerálov a iných látok. Čo sa asi deje ďalej? Znížením množstva minerálov, alebo iných látok v tele sa predsa mení chemické prostredie v tele ;). Neexistuje živý organizmus bez života prirodzených mikroorganizmov vo vlastnom tele, takže je dosť pravdepodobné, že vhodné chem. prostredie nemusí len pritiahnuť patogénne mikroorganizmy, ale ich doslova vytvoriť z iných už existujúcich. A takto to pokračuje až k disharmónii fungovania niektorých veľkých orgánov a biologických systémov v tele a fyzických ochorení.

A teraz planéta Zem. Poznáme niekoľko sfér Zeme končiac Ionosférou, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie života na nej. Život na Zemi, podobne ako ľudské telo tvorí jeden systém zložený z veľkého množstva buniek – živých tvorov a rastlín. Takisto systémov prúdenia tekutín (morské prúdy) a vzduchu. A nedá sa vylúčiť dokonca ani to, že existuje forma vedomia našej planéty, keďže aj tá má svoje magnetické, elektromagnetické ale aj jemnohmotné energetické vyžarovanie a rezonancie.

Existujú zákony vesmíru, ktoré by sme mali poznať, aby sme si uvedomili prepojenosť a jednotu všetkého. Poznáme niektoré zákony fyziky, ale nepoznáme univerzálne zákony, ktoré sú nad nimi, pretože ich môžeme vidieť nie len vo fyzike, ale napr. aj v psychológii. Tu je dobré spomenúť kozmický princíp duality, ktorý staré čínske učenie nazýva Jin-Jang. Je to základný princíp duality, ktorý vo svojom symbole znázorňuje neoddeliteľnosť a jednotu protikladov. Tak napríklad ľudské poznanie žije v dualite, kde veci rozdeľuje a škatuľkuje. Máme vedný odbor, fyzika, chémia, biológia, psychológia a máme aj náboženstvá. Máme také náboženstvo, takú filozofiu a rôzne učenia. V skutočnosti ide o jedno a to isté učenie. Aká fyzika a chémia? Veď ide o tie isté zákony. Fyzika učí o silových poliach atómov a na tomto celom je založená chémia. Tá už iba skladá nekonečné kombinácie atómov do molekúl. A biológia sú ešte zložitejšie reťazce molekúl. A ako je spojená psychológia a vedomie s fyzikou? Je to na dlhé lakte, ale v skratke sa dá povedať, že práve kvantová fyzika prišla na to, že vedomie ovplyvňuje výsledky určitých fyzikálnych pokusov. Dokonca kvantová fyzika berie do úvahy aj existenciu Boha. Na prvý pohľad to asi pripadá niekomu prehnané, ale pokiaľ má skutočne fungovať zákon jednoty vesmíru, nemôžu existovať veci oddelene. Kvantová fyzika nie je jediná. Nukleárny fyzik Mehran Tavakoli Keshe pracuje s novou energiou, ktorú nazýva plazma a toto je otvorenie pandorinej skrinky vo fyzike. Ten skok objavu je tak „kvantový“, akoby sme poznali len oheň ako nástroj na pretavovanie rudy a naraz niekto vynájde elektrický prúd, ktorý skrz polovodičové prvky dokáže oživiť počítač a obraz na displeji. Zdá sa, že je to posledná zložka mikrokozmu a základ všetkého čo je vo vesmíre. Táto plazma dokáže tvoriť úplne iné prostredie ako je v našom vesmíre pre vznik úplne iného vesmíru, kde platia úplne iné fyzikálne zákony. Toto sa už zrejme bude týkať aj tých paralelných vesmírov. Pri tomto géniovi, ktorý je niečo ako súčasný upgrade Nicoly Teslu by bola potrebná samostatná stať. Takže plazma je subatomárna energia, ktorá tvorí základné častice a táto energia dokáže komunikovať s vedomím a prakticky ona sama je všadeprítomným vedomím. Takže v skratke, všadeprítomné vedomie, z ktorého vznikol celý vesmír je fyzika. Tým som chcel povedať to, do akej miery je vesmír prepojený.

Teraz sa zameriam na reťaz kontroly jednotlivých mocností a vnímanie reality týchto vrstiev. Kvantitatívne je najväčšia vrstva bežných ľudí. To je tá najspodnejšia vrstva v rebríčku hierarchie systému. Tou druhou skupinou sú finančný magnáti riadiaci médiá a handrové bábky – politikov v jednotlivých krajinách. Politici taktiež patria do tejto skupiny, pretože sú jej nevyhnutnou súčasťou a poznajú zákulisie divadla toho o čom väčšina bežných ľudí nemôže tušiť. Nedávno sa riešil obrovský nákup zbytočných antigénových testov za vyše 40 miliónov € atď. Ľudia sú následne manipulovaní vyhrážaním na jednej strane, podplácaním na druhej strane, ale hlavne všetka manipulácia je riadená peniazmi – polícia, vojaci, zdravotníci a bohvie kto ešte. Čo vidí bežný človek z pozície svojho sveta v ktorom žije na testoch za 43 mil €? Na tej najslepejšej úrovni vnímania šlo zrejme o ochranu nášho zdravia. Väčšina ľudí v tom vidí peniaze a podvod kvôli peniazom… No ale tu prichádzame k 3. vrstve mocnosti a tou je svetovláda. Svetovláda má takisto svoje záujmy ako zdanlivo majú politici jednotlivých krajín. A to isté čo sa deje na úrovni štátu s manipuláciou policajtov, vojakov a zdravotníkov prostredníctvom peňazí, presne to isté sa deje o level vyššie. Takže v konečnom dôsledku väčšina, ak nie úplne všetky kroky kúpených politikov sú objednávkami vyššej moci svetovlády, takže skutočný účel s antigénovými testami vôbec nebol biznis. Je to akoby ste v reštaurácii dojedli večeru a na záver odvinuli papierový zvitok vedľa taniera s nejakou myšlienkou a tam by stálo „nebylo to kuře“. Ak by si toto ľudia uvedomili, možno by nešli na tie testy ani nasilu. Takže teraz do hry vstúpila existencia svetovlády a jej hrozné plány zotročenia ľudstva a novým svetovým poriadkom. Na tejto úrovni je už ťažko pochopiteľné prečo by potrebovali tak bohatí ľudia otrokov a absolútnu kontrolu nad nimi. Pre svoje osobné šťastie vytvárať utrpenie vo svete a navyše likvidovať zdravú prírodu a prostredie v ktorom oni sami žijú. Vyzerá to ako totálne zúfalstvo hľadania šťastia, v ktorom si z planéty Zem spravili niečo ako počítačovú hru pre zábavu ako psychopati sociopati. A nikomu nepríde divné, že toľko strašných a nepochopiteľných vecí sa musí diať len kvôli peniazom a moci? Áno, ľudia tomu veria pretože ich nenapadne ešte jedna príčina a motivácia… a tou je ešte vyšší level moci! Svetovláda a jej služobníci v podobe celebrít a finančných magnátov, nazývaní tiež ilumináti, majú svoje určité znaky, gestá a symboly. Svetovláda má na svojej mene symbol oka v trojuholníku a tento znak sa používa nielen na peniazoch. No a teraz sa pre zmenu pozrime lepšie čo všetko uvidíme napríklad na jednodolárovke. Tam je dokonca zo symbolov Ameriky vyskladaná podobizeň mimozemšťana s veľkou lebkou. Peter Staněk by ironicky povedal „ak vám to niečo pripomína, podobnosť je čiste náhodná“. Z pohľadu týchto bytostí vyzerá realita a svet v ktorom žijeme zase trošku inak ako sa zdá nám. Je dosť ťažko približovať toľko informácii naraz niekomu, kto o nich vie málo. Nejde ani tak o kvantitu informácií ako o podstatu, ktorú treba zachytiť a potom mnohé veci začnú byť možné. Pozrime sa na príklad mravca a jeho pohľad na svet. Jeho schopnosť uvedomenia je na takej úrovni, že si pravdepodobne neuvedomuje ani svoju vlastnú existenciu a nevie nič o svetoch vyšších živočíchov. Nie som biológ, ale pochybujem že je schopný vidieť do väčšej vzdialenosti a vnímať svet v ktorom žijeme my. Pre mravca je to iný svet a iná dimenzia existencie. My si myslíme že sme rozvinuté inteligentné bytosti a dokážeme racionálne posudzovať realitu. To čo nám absolútne nedáva zmysel je totálny nezmysel. Pre homosapiens, bytosť na najvyššej úrovni, pána tvorstva mám jednu primitívnu otázku.. a to je čas. Definujte mi niekto čas. Kedy sa začal? Mohol sa čas niekedy začať? Ak áno, musel by existovať stav bezčasovosti, ktorý nikdy neexistival, pretože na svoju existenciu nemal čas. Ak sa nikdy nezačal, kde potom až siaha minulosť? Ak by minulosť nemala hranice, vesmír by sa nemusel zaťažovať nejakým vznikom a bol by prakticky bez pôvodu a bez dôvodu, pretože všetko by tu vždy bolo a iba menilo svoju podobu. Nič by nemalo základ a otázka o začiatku by bola nezmysel, pretože začiatok by neexistoval. Dokážeme si vôbec niečo také predstaviť? Nedokážeme svojou úrovňou uvedomenia prijať minulosť bez pôvodu a rovnako nedokážeme pochopiť svet v ktorom neexistuje čas. Ale možno sa čas rozvetvuje a prebieha v alternatívnych realitách, možno existuje aj anti-čas, alebo je nejako zakrútený do slučky. Týmto som nás všetkých usvedčil, že žijeme v totálnom nezmysle 🙂 . Dokedy si chceme nahovárať, že žijeme v realite, keď o nej nemáme páru? V tomto smere si môžeme s mravcom podať ruky 🙂 . Takže zahoďme predsudky, ktorými hodnotíme teórie slovom ako konšpiračné a s pokorou otvorme a prijmime nekonečné možnosti existencie.

Tu som musel na chvíľu odbehnúť na druhý koniec vesmíru, aby som si otvoril bránku k písaniu o mimozemšťanoch a o ešte vyššej moci ako je svetovláda. Cez ľudí médiá a tzv. channelerov sa k nám dostávajú informácie aj z tejto oblasti a ľudia s citlivejším vnímaním tiež občas zachytia informácie o svete, ktorý je niekde nad nami a mimo nás. To je spôsob akým cudzie civilizácie najčastejšie, ale nie výlučne komunikujú. Zasvätení, ktorým sa dostali tieto informácie veľmi konkrétne tvrdia, že sú rasy mimozemských civilizácií, ktoré doslova parazitujú na energii iných bytostí. Utrpením ľudí vraj získavajú časť našej energie, ktorú utrpením strácame. Takže sú na nás tak trochu drogovo závislí. Keď si niekedy uvedomím aké nezmyselné utrpenia a absurdity sa v tomto svete dejú, tak táto možnosť o parazitovaní mi už nepríde tak absurdná. Pri tomto sa zase vrátim k paralele človek a Zem. Človek je chorý a príčina choroby je neznámy parazit. Planéta – civilizácia je chorá a príčinou je neznámy parazit. Takže parazitovanie by sa logicky mohlo diať aj v planetárnom rozmere, ale treba si pamätať, že skutočná príčina nie je parazit, ale podmienky ktoré sme mu vytvorili a ktoré udržiavame. Tie podmienky vznikli v chorej mysli. Vlastnou negativitou sme pritiahli negatívne entity. Ak by sme neboli tak materiálne posadnutý po peniazoch a vážili si viacej seba samého/samú ako peniaze a zvýšili svoju vnútornú rezonanciu na vyššiu úroveň a presunuli svoje vnímanie a zameranie od spodných čakier a spodných orgánov smerom k srdcu do svojho stredu a do svojej podstaty, tak by dávno nebolo možné s ľuďmi manipulovať. Parazit by sa otočil a šiel hľadať iného hostiteľa. Lenže naša spoločnosť je tak zapredaná = nízka, že sama sa z prúseru nedostane. Očista musí prebiehať preto na všetkých úrovniach. Ak máte z tohto mierne depresie, je to len preto, že som s úrovňami kontroly jednotlivých vrstiev ešte neskončil. Títo paraziti konajú to čo konajú vďaka svojim technológiám a stupňu poznania vesmíru. A teraz otázka na zamyslenie. Kto vo vesmíre môže disponovať najvyspelejšou a tým pádom najmocnejšou technológiou? … jedine civilizácia, ktorá žije celý čas v dokonalom mieri! Najväčšou brzdou vedeckého pokroku je egoizmus, chamtivosť, túžba po peniazoch, moci a kontrole. Tá v konečnom dôsledku všetku novú technológiu použije ako vojenskú prestíž a nakoniec sa ňou sama zlikviduje. Čím vyspelejšie technológie, tým nestabilnejší je svet, v ktorom sa môže všetko zvrtnúť behom sekundy. To by samozrejme nemuselo byť, keby bolo uvedomenie. Je to to isté ako keď sedíte za volantom v rozbehnutom aute a máte nejazdených státisíce kilometrov a stačil by zlomok sekundy výpadku vedomia a jazdu ste navždy skončili. Podľa informácií o tom čo sa teraz vo svete deje to nakoniec vyzerá tak, že parazit je už odstránený. A celý náš boj o slobodu a lepší život je jedna dlhá multilevelová hra, v ktorej si každý level myslí, že vie na čom je a ten vyšší sa vždy chechtal nad tými nižšími akí sú to hlupáci a videl sa ako sa mu naplnia jeho mocenské plány a často krát ani netušil, že jeho samého niekto rovnako kontroluje 😉 Ale urýchliť to nebolo možné, pretože existujú určité vývojové cykly, ktorými treba prejsť, aby sme to v konečnom dôsledku zvládli. Alebo aby sa jednoducho ukončil určitý proces spoločného vývoja po ktorom nastanú iné podmienky pre ďalší vývoj ako keď sa dokončí základná škola a žiaci sa rozdelia na rôzne náročné školy podľa ich schopností…

Príspevok od čitateľa

Zdieľať článok

Podobné články

 • 97
  HybridyViete, že prostredníctvom opeľovania medzi kvetmi dvoch rôznych druhov sa dá vytvoriť tretí druh. Bude mať potom časť genetiky jedného aj druhého ako prídavok k svojej vlastnej, ktorá ho odlišuje od nich. Prostredníctvom hybridizmu môžu rastliny aj zvieratá generovať nové druhy a plemená. Vo vzťahu k človeku to nie je…
  Tags: a, sa, je, to, v, na, zaujímavosti
 • 97
  Bývalý slobodomurár odhaľuje satanistické tajomstvá medzinárodného kultuJediným problémom je, keď sa raz dostanete na 32. a 33. stupeň, zistíte, že „vyššia moc“ nie je vôbec Jahve, ale v skutočnosti je to Lucifer. Dnes mám video s dvoma bývalými slobodomurármi, ktorí boli obaja veľmi vysoko, a ktorí, úprimne povedané, riskujú svoje životy tým, že idú pred kameru…
  Tags: a, je, to, v, sa, na, zaujímavosti
 • 96
  Zlovestné miesta: Georgia GuidestonesGeorgia Guidestones je záhadná žulová pamiatka v okrese Elbert v štáte Georgia. Gigantická stavba, známa tiež ako americký Stonehenge, je vysoká takmer 20 stôp a je vyrobená zo šiestich žulových dosiek s celkovou hmotnosťou 240 000 libier. Najúžasnejším detailom pamätníka však nie je jeho veľkosť, ale správa na ňom vyrytá:…
  Tags: a, na, v, je, sa, zaujímavosti
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK