Úžasné proroctvá Benjamína Parraviciniho

12/11/2021

Toto je príbeh nenápadného novodobého proroka Benjamína Solariho Parraviciniho (BSP), ktorý sa narodil v Buenos Aires v Argentíne v roku 1898 a zomrel v roku 1974 vo veku 76 rokov.
Bol maliarom a sochárom a pochádzal z tradičnej a bohatej rodiny. Zastával rôzne funkcie na mestskom oddelení umenia v Buenos Aires; v jeho spoločenskom a profesionálnom živote nebolo nič mimoriadne pozoruhodné ani výnimočné. Bol to tichý, rozvážny a láskavý človek. Viedol nenápadný život a svet by o ňom takmer vôbec nevedel, nebyť toho, že mal zvláštny dar vidieť do budúcnosti.

Benjamín Solari Parravicini – „Pelón“, ako ho nazývali jeho priatelia – sa časom stal všeobecne známym v rodnej Argentíne aj mimo nej vďaka „posolstvám“, ako ich nazýval, ktoré dostával od svojho „anjela strážneho“ o nadchádzajúcich udalostiach.

V rozpore s tým, čo by nám niektorí v Argentíne a inde chceli nahovoriť, BSP nikdy nepovedal, že mal „mystické vízie“ alebo že sa mu budúcnosť zjavila ako horiaci ker božskej inšpirácie. Nič také: náhle ho inšpiroval pocit a jeho anjel strážny mu poslal jedno z mnohých „posolstiev“, ktoré cítil potrebu nakresliť ceruzkou alebo uhlíkom v najjednoduchšej forme; väčšinou ako jednu súvislú čiaru vytvárajúcu často dosť naivný obraz, ku ktorému pridal svoje písomné „vysvetlenie“.

Týmto spôsobom BSP vytvoril viac ako 700 prorockých „posolstiev“, ktoré sa týkajú najmä transcendentálnych a dramatických udalostí ovplyvňujúcich svet v jeho dobe i mimo nej, pričom mnohé z nich sa sústreďujú na jeho rodnú Argentínu.

Väčšina týchto posolstiev mu bola zjavená v 40. a 50. rokoch 20. storočia, ale dostával ich až do svojej smrti v 70. rokoch 20. storočia.

Ako vo väčšine prorockých tradícií, aj tu sú obrazy a próza zväčša záhadné. To platí dovtedy, kým ich udalosti neurobia jasnejšími – často až krištáľovo jasnými.

Tak je to aj v prípade inej prorockej literatúry, ako sú Nostradamove kvadranty, pápežské proroctvá svätého Malachyho z Armaghu v Írsku a ďalších modernejších mudrcov od Edgara Caycea po Jeana Dixona.

Zaujímavé na BSP je, že každá správa nesie symbolický vizuálny náčrt, ktorý oslovuje predovšetkým naše emócie a intuíciu, zatiaľ čo písaná próza oslovuje skôr náš intelekt. Bezpochyby ide o dobrú kombináciu pre dnešné myslenie, keď je náš pohľad na realitu tak silne zameraný na intelektuálnu stránku. BSP nám poskytuje vyváženejšie hodnotenie týchto posolstiev z hľadiska ich nevedomého obsahu – možno posolstiev z kolektívneho nevedomia – aj z hľadiska toho, ako by sa podľa neho dali intelektuálne „zladiť“, aby dávali zmysel v dnešnom „reálnom svete“.

Tak sa časom ukázalo, že jeho „psychografie“ – ako tieto obrazy a texty nazýval – predpovedali mnohé z veľmi dramatických udalostí moderného sveta: pád Hitlera a Mussoliniho po druhej svetovej vojne, nástup Castra na Kube, satelitnú komunikáciu. Zničenie dvojičiek Svetového obchodného centra v New Yorku, umelá transplantácia srdca, atómová bomba…

Mnohé z posolstiev BSP sa týkajú Argentíny, ktorej v roku 1971 predpovedal národnú biedu a nešťastie; videl veľký pád a zašiel až tak ďaleko, že varoval, že Argentínu čaká vlastná krvavá „francúzska revolúcia“, ktorá ju môže uvrhnúť do vážnych problémov, ak Argentínčania neuznajú a neprijmú „Sivého muža“, ktorý, dúfajme, jedného dňa vráti Argentínu na správnu cestu, z ktorej tak ďaleko zišla.

Ak sa to nakoniec stane, potom si Argentínu a Južnú Ameriku všeobecne predstavuje ako „maják pre celý svet“ po nadchádzajúcich prírodných a človekom spôsobených katastrofách.

Veľa sa toho napísalo o tom, čo mal na mysli pod pojmom „Šedý muž“ – el Hombre Gris . Neznámy sociálny alebo politický reformátor? Metafora strednej triedy? Pracujúci muž a žena? Nikto nevie, ale v dnešnej dekadentnej Argentíne je jedno isté: tento politický reformátor sa ešte určite neprejavil!

Symbol kríža
Pokiaľ ide o zdroj jeho poznania, BSP hovoril o „vyšších bytostiach“, ktoré vyjadrili vážne obavy o budúcnosť ľudstva. Hovoril najmä o Josém de Aragón, mníchovi, ktorého považoval za svojho anjela strážneho, ktorý ho nabádal, aby kreslil a hovoril k budúcim generáciám.

Dokonca mu povedal, aby nakreslil symbol, ktorý by inšpiroval „nové ľudstvo“, ktoré sa práve rodí a ktoré privedie človeka na vyššiu úroveň vedomia, zdravého života a harmonického súladu s konštruktívnymi kozmickými silami. Tento symbol nazval „Cruz Orlada“, teda „Vyrezávaný kríž“, ktorého mystickú symboliku brat Aragón jednej noci nadiktoval BSP takto:

„Jednoducho povedané, môj drahý synu, pretože Boh je vesmír a vesmír je kruhový, takže Boh je kruh, takže Boh je univerzálny. Kríž v kruhu, ktorý môže byť jednoduchý alebo „ozdobený“ plameňmi, symbol Slnka a tiež Boha – teda Boha-Krista – bude Láska, Viera, Svetlo; nesie sa do srdca únie… Pošlite ho nášmu bratovi Sigurdovi (von Wurmb), ktorý ho bude môcť šíriť svojím perom v tlači tu i v zahraničí…. Povedzte mu, že nastal čas ozdobeného kríža.

Čo znamenajú psychológie?
Brysonová na svojej webovej stránke vyzýva všetkých, aby boli opatrní, pokiaľ ide o takzvané „významy“ a „interpretácie“ správ BSP. Poukazuje na jeden takýto prípad, ktorý koluje na internete a o ktorom sa niektorí domnievajú, že sa môže týkať katastrofickej udalosti, ku ktorej má dôjsť na blížiacich sa olympijských hrách v Londýne a na ktorú sa budeme odvolávať v tomto článku.

Ako správne zdôrazňujú Sigurd von Wurmb a pani Brysonová, „BSP sa nedostal do tranzu a akékoľvek interpretácie jeho kresieb sú výhradnou zodpovednosťou ľudí, ktorí ich vytvorili, a nemali by sa pripisovať samotnému BSP.“

Von Wurmb povedal, že BSP sa považoval za „posla, kanál vyšších hlasov“, ktorý má človeka varovať pred hroziacimi nebezpečenstvami a viesť ho nahor. „BSP by sa nemal nechať vtlačiť do kruhu senzáciechtivosti, najmä preto, že v jeho životnom diele sú seriózni a uznávaní výskumníci. „Medzi týchto výskumníkov patria okrem iných Ana María von Wurmb, Pedro Romaniuk a samotná pani Brysonová.

Jedným z najvýraznejších príkladov je „psychografia“, ktorá jasne odkazuje na útoky na Svetové obchodné centrum v roku 2001, a to tak z hľadiska obrázka, ako aj textu, ktorý sa na ňom nachádza:

„Svetlo slobody v Severnej Amerike stratí svoj lesk, jeho pochodeň nebude svietiť tak ako včera a pamätník bude napadnutý dvakrát. Táto psychografia pochádza z roku 1939, teda takmer tridsať rokov pred postavením Dvojičiek.

Iné z 30. rokov 20. storočia nesú texty oznamujúce blížiaci sa atómový vek:

„Atóm príde a bude vládnuť“ (1938) a ako to súvisí s narastajúcim chaosom po druhej svetovej vojne: „Atóm bude vládnuť svetu; svet bude atomizovaný a zaslepený. Budú búrky spôsobené ľudskými zásahmi do atmosféry, nové choroby, pohlavia budú zvrátené a zmätené; kolektívne šialenstvo, úplný chaos. Svet sa stane temným“ (1934).

O dnešnom zmätenom svete vtedy dodal:

„Muž-žena bude realitou a bude mať dve fázy, bisexuálne narodenie a predkovia…. Lekári budú operovať a úspešne, ale muž-žena bude až v roku 1970“ (1937).

a :

„Všetko dobro zmizne zo sveta. Krádeže a kriminalita prevezmú vládu. Čistota stvorení sa pokazí zlým príkladom v narušených domovoch. Manželstvá budú slabnúť, milenci budú stále obdivovaní. Muži prestanú zvádzať, ženy budú zvádzať“ (1934).

V nedatovanej správe z 30. rokov 20. storočia sa uvádza:

“ 666. SLEPÝ SVET. Svet zvedený zlom padne.

V politickej rovine,

„Nastane boj o moc medzi Amíkmi a Rusmi. Budú pretekať o vesmír a Zem. Možno sa to nezdá, ale Amerika zvíťazí“ (1941).

Ďalšia správa z roku 1938, ktorú mnohí interpretujú ako odkaz na pád Paríža Nemcom v júni 1940, znie:

„Srdce sveta padne v roku 1940 a bude nemecké až do roku 1944.

Jeden z nich z roku 1938, keď svet sledoval, ako Hitler a jeho spojenec Mussolini naberajú na sile, je ešte pikantnejší:

„Zobrazuje porazeného Mussoliniho priviazaného k Hitlerovmu chrbtu.

Potom je tu jeden z roku 1937, ktorý sa zrejme vzťahuje na kubánskeho Fidela Castra: „Bradatá hlava; bude vyzerať svätá, ale nebude a zapáli Západnú Indiu.

V súvislosti s úpadkom Katolíckej cirkvi vydal niekoľko varovaní pred zlými vecami, ktoré prídu:

„Cirkev sa bude mýliť vo svojich krokoch a jej vlastní vodcovia budú falšovať veci“ (koniec 30. rokov 20. storočia).

S odkazom na Druhý vatikánsky koncil BSP varovala:

„Pápežstvo bude mať nové normy. Čo bolo do včera zlé, prestane byť zlé. Omša bude protestantská, bez toho, aby to bolo výslovne povedané. Protestanti budú katolíkmi bez toho, aby to povedali.

V jasnom odkaze na posledných pápežov našich čias, najmä Jána Pavla II., BSP povedal:

„Pápež na svojich cestách opustí Vatikán a dostane sa do Ameriky, kým ľudstvo padne“ (1938).

Ďalšia správa z roku 1938 s odlišnou tematikou znie takto:

„Srdce bude v roku 1966 umelé. Čiastočne to časovo veľmi úzko súvisí s prvou úspešnou transplantáciou srdca v histórii, ktorú vykonal juhoafrický chirurg Dr. Christian Barnard.

Olympijské hry v Londýne 2012
Potom sú tu dva psychografy, ktoré podľa niektorých poukazujú na olympijské hry v roku 2012. Prvá obsahuje sériu obrázkov, ktoré sa nielenže vzťahujú na olympijské hry, ale po prekrytí sa podobajú aj na mapu hlavného olympijského dejiska v Londýne.

Táto správa z roku 1972 zobrazuje 114,5 metra vysokú špirálovú sochu navrhnutú indickým umelcom Anishom Kapoorom s názvom ArcelorMittal Orbit. Stojí v Olympijskom parku a podľa BBC je o 22 metrov vyššia ako Socha slobody v New Yorku.

Je tu aj 27-tonový olympijský zvon, ktorý je oveľa väčší ako Big Ben, a olympijská pochodeň. Znepokojujúce je, že zobrazuje kosu, ktorá je tradične saturnským symbolom Smrtky. Text spojený so správou znie:

„Oheň, hlad, mor, smrť sa blížia zvonom k svetu, ale svet to ešte nevidí ani nepočuje. Temnota draka, ktorý akoby spal, sa blíži. Hrôza z medveďa, ktorý sa vysmieval láske a bratstvu. Hodina pokorného demokrata, ktorý nikdy nebol pokorný, a s ním prichádza chudoba, bezdomovectvo a s nimi všetky výbuchy rozpadu. Prichádza tma a po nej svetlo juhu. A kríž!

Drak sa všeobecne používa ako symbol Anglicka a Walesu. Mohol by medveď odkazovať na Rusko a Slovanov? Pokrytectvo „demokratov“ je v súčasnosti celosvetovým fenoménom.

Ďalšia psychografia, ktorá by mohla poukazovať na olympijské hry v Londýne, vznikla v roku 1938 a pochádza zo súkromného archívu pani Brysonovej. Zobrazuje sériu symbolov a obrazov Londýna, Británie a olympijských hier a nesie zlovestný odkaz: „Prišla hodina veľkého súženia!

Zdá sa, že je na ňom zobrazený aj Big Ben, členitý obrys olympijského štadióna, britské vlajky (kríž) a dokonca aj jednooký olympijský maskot.

Ešte len príde?
Nižšie uvádzame malú ukážku ďalších nenaplnených proroctiev Benjamína Solariho Parraviciniho, ktoré, ak sa naplnia, budú mať na ľudstvo nebývalý vplyv…

„Škaredosť a deformácia, s akou sú „mimozemšťania“ zobrazovaní, je ľudskou fantáziou. Nič také neexistuje“ (1972).

(…)

„Obelisky na Mesiaci jedného dňa prehovoria a zničia hlas človeka“ (1972).

„Mesačný kráter so siedmimi kruhovými schodmi odhalí ľudstvu svoje tajomstvo“ (koniec 30. rokov 20. storočia).

(…)

„Medziplanetárne lode prichádzajú na Zem v MIERE“ (1960).

„Pozemská civilizácia zahŕňa stratenú civilizáciu, ktorá bola oveľa lepšia ako tie, ktoré nasledovali po nej…“ (1960).

(…)

„Medziplanetárne lode nám ukážu existenciu obývateľných kanálov vo vnútri Zeme. Ponoria sa na južnom póle, aby sa o niekoľko sekúnd objavili na severnom póle! (1960).

„Vzhľadom na početné návštevy mimozemských lodí bude veda najprv popierať, potom pochybovať a nakoniec povie: „Je to pravda!“ A naša múdrosť zostane pozadu. Pozorujú nás a uvažujú o nás už celé stáročia“ (1940).

Argentína
Mnohé predpovede sa vzťahujú na rodnú Argentínu BSP a doteraz sa ukázali ako desivo presné:

„RA. Argentínska republika musí byť pripravená trpieť. Budú mať banditov, ktorí krajinu zredukujú na komunizmus fašistického typu. Smrť bude chodiť po uliciach a cestách“ (1938).

Pre mnohých, vrátane autora, je odrazom dnešnej Argentíny pod vládou skorumpovanej Kirchnerovej a rastúceho násilia všetkého druhu, ktoré jej chybná politika rozpútala v celej krajine.

„Na jeho novej ústave, ktorá porušuje predchádzajúce normy, vznikne vysoká hora zlých postáv. Všetci budú zakrývať svoje plány skryté za imaginárnymi maskami“ (1940).

V roku 1994 Argentína schválila novú ústavu, ktorá mala katastrofálne výsledky, pretože poskytla skorumpovanému systému politických strán skutočný monopol na politickú moc.

Odvtedy sa jednotlivé vlády menili na horšie a horšie, počnúc skorumpovanou vládou Carlosa Menema (1994-1999), po ktorej nasledovala značne neúspešná vláda Fernanda De la Rúa, ktorá uvrhla krajinu do priepasti chaosu (1999-2001), ignorantská dočasná vláda Eduarda Duhaldeho (2002-2003) a nakoniec mimoriadne skorumpovaná a zvrátená vláda Néstora a Cristiny Kirchnerových (2003 až doteraz).

Vo všeobecnejšej rovine predpovedal, že „Argentína bude trpieť v malom rozsahu, ktorý neskôr zasiahne celý svet. Bude slúžiť ako príklad! (1938).

Na prvej časti tohto posolstva je veľa pravdy, pretože bezprecedentný finančný a sociálny kolaps, ktorý Argentína zažila na prelome rokov 2001 a 2004 a ktorý bol spôsobený nesplatením štátneho dlhu, poskytol globálnym bankovým majstrom peňazí praktickú príležitosť, ako makro-riadiť úplný kolaps a nielen sa z neho dostať, ale aj získať obrovský zisk.

Argentína bola použitá ako akýsi „skúšobný prípad“ a o desať rokov neskôr bankári uplatňujú skúsenosti získané z Argentíny v krajinách ako Grécko, Írsko, Island, Španielsko, Taliansko a ďalších.

V nepokojných časoch, aké sú dnes, by sme mali počúvať, čo hovorí tých niekoľko málo prorokov, ktorí ešte zostali. Ich posolstvá je síce ťažké rozlúštiť, ale obsahujú varovania a usmernenia, ktoré by sme určite mali brať do úvahy.

Určite sa oplatí počúvať Benjamína Solariho Parraviciniho, pretože mnohé z jeho stoviek prorockých posolstiev sa ešte len majú naplniť.

Pre nás, ktorí žijeme na južnej pologuli, je zaujímavé, že jednou z myšlienok, ktorá sa prelína mnohými posolstvami BSP, je jeho presvedčenie, že spása príde z juhu.

V podobnom duchu písal čílsky diplomat Miguel Serrano, v súlade s mnohými Európanmi a Severoameričanmi, ktorí v zúfalstve z dnešného kolabujúceho materialistického sveta tiež hľadali skutočnú obnovu na Juhu.


Čo sa týka proroctiev všeobecne, je dôležité poznamenať, že vždy závisí od dotyčného človeka, se _ je to schopný prijať a nepokriviť domýšľavosťou nehovoriac o tom, že niektorí sú z temnej strany a teda tie ich proroctvá sú ich plány. Takéto proroctvá sú zároveň aktuálne v dobe prijatia a mnohé sa môže zmeniť vzhľadom na stav ľudstva/karmu.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 96
  Vysvetlenie NESARA / GESARA„Koniec chudoby, koniec dlhov, začiatok nového zlatého veku!“Žiadna chudoba, žiaden hlad, žiadne dlhy, iba globálna prosperita a mier pre VŠETKÝCH!NESARA sa zlúčila s GESARA Vyhlásenie GESARA teraz ovplyvní republiku spolu so zvyškom sveta, čo predstavuje celkovo 209 suverénnych národov. Medzinárodný menový fond vyhlási „globálny zlatý štandardný menový systém“, akonáhle bude…
  Tags: a, sa, na, je, v, správy
 • 96
  Súhrn starších správ (19.08.2021)V USA bolo vznesených viac ako 222 000 obvinení proti globálnym elitám a viac ako 3 000 000 zatknutí na celom svete.Zdá sa, že nemecká polícia a americká armáda spolupracujú. Toto je koordinovaná akcia vedená generálom Flynnom, ktorý riadi niekoľko vojakov z rôznych...
  Tags: a, v, na, je, sa, správy
 • 95
  Správy 26.01.2022Důvod, proč MedBed neumí opravit následky po ,,vpichu“ (,,jab“) je, že pro ošetření na tomto lůžku je nutné mít správný vzorek DNA. Pokud odevzdáte vzorek s již změněnou DNA, MedBed ji nedokáže napravit. Vzorek s DNA navíc musí být čerstvý. Z toho důvodu nemůže být napraveno poškození, nebo mutace, které se odehrály…
  Tags: v, a, na, je, sa, z, správy
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK