Veľká očista

VIP
11/06/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 96
  Proces prebudenia na ZemiVšetci ste zakorenení v Zemi, z ktorej budujete svoje životy. Narodili ste sa ako bezmocné dieťa, vydané napospas silám Zeme a spoločnosti, v ktorej žijete. Ako malé dieťa absorbujete obrovské množstvo podnetov a túto energiu zhromažďujete vo svojom emocionálnom tele. Na samom začiatku ešte netušíte, kto ste uprostred všetkých týchto…
  Tags: a, sa, je, v, ste, to, vip
 • 96
  My ľudia na Zemi, sme neboli stvorení na obraz Boží!Najmä v ezoterických kruhoch sa udomácnili mylné vyjadrenia, ktoré tvrdia, že človek má v sebe niečo ž Boha Stvoriteľa, dokonca mnohí tzv. „guruovia“, v skutočnosti však prevažne falošní proroci, idú vo svojej rúhavosti ešte ďalej a tvrdia, že človek sa môže stať dokonca „bohom“, ak o to bude usilovať.Je jasné,…
  Tags: a, v, je, na, sa, to, vip
 • 93
  Návrat vedomia KristaČo skutočne znamená vedomie Krista?Každý má v sebe vedomie Krista … Kristovo vedomiePojem „Kristus“ znamená osobu, ktorá si je vedomá svojho správania a konania a môže dávať / prijímať lásku a súcit bez toho, aby na oplátku niečo chcela. “ Kristovo vedomie “znamená osobu, ktorá objíma a demonštruje božstvo. Božstvo…
  Tags: a, sa, na, v, je, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.