Vianoce Lásky čas a dôležité posolstvo

24/12/2021

A zas a zas sa budem opakovať 🙂
Spievam si „Spomaľ máš privysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestym zmyslom“.
Vianoce sú sviatkom Lásky – ide o príchod čistej Lásky na svet, aby sme od nej mohli niečo odkukať, učiť sa , začali ju napodobňovať a nakoniec Lásku v každej sekunde svojho života žili.
To, že Lásku žijeme, dokazujeme štedrosťou v tento čas, myšlienkami na druhých, súcitom, obdarúvavame a kupujeme darčeky.
Mali by sme si uvedomiť, že:

 • deti potešia drobnosti (pokiaľ sme ich nenaučili inak)
 • všetci (deti omnoho viac) sa najviac tešíme, ak obdarúvavame a vnímame, ako sa ostatní tešia z našich prekvapení (pokiaľ to nie je len formalita a slušnosť).
 • buďme teda prekvapení, ďakujme a chváľme všetkých , ukazujme EMÓCIE, dajme svoju radosť druhým, nech sa znásobí 🙂
 • a tak ako som už povedala, je to 1 deň a nemusí byť perfektný z hľadiska jedla, koláčov a poriadku v priestore. Nech je perfektný z hľadiska toho, čo prijímame a zo seba vydávame, nech je perfektný z hľadiska poriadku v našom vnútri. Perfektný bude vtedy, ak my budeme perfektní 🙂… – hlavne pokojní, vyrovnaní, radostní a láskaví.
 • pri činnostiach prosme, chváľme, spolupracujme, usmievajme sa a neštekajme, nebuďme podráždení, uponáhľaní, nervózni, zlostní…

Robme len to, čo nám robí RADOSŤ, nie to, čo musíme, nemá to význam, ani cenu (nikto nám za to nebude vďačný a tým pádom sa stým zmierme a nič neočakávajme) je to len naša vec, že si z Vianoc urobíme šialenstvo.
Naivne si myslíme že nám za to niekto poďakuje? To platí hlavne pre šikovné maminky a gazdinky, pretože po večeri padnú únavou pod stôl a ešte si musia i umyť riad.
Moja mamina ma prvý krát počúvla a upratali sme bežne ako každý týždeň. A koláčiky? Obľúbený punčový z TESCA a Marlenka. Čo nám viac treba? Už len aby sme boli všetci spolu. Bude nás 8 🙂.

Nikto neurčuje hranice kedy musí byť to, či ono, čo musí byť pripravené, koľko toho musí byť.
Nič nemusí… len to čo chceme, sme to my kto určuje hranice…
Tak prosím nečistime priestor okolo, čistime svoje vnútro, aby sme sa leskli a svietili zvnútra.
A to dokážeme jedine vtedy ak spomalíme, uvedomíme si svoju cenu a nebudeme sa naháňať za niečím, čo sme si my sami určili, že musí byť.
Pustime sa zaužívaných rituálov a dovoľme si „leňošiť“, užívať si atmosféru i spoločnosť
Buďme milí na svojich partnerov, deti, rodičov i všetkých okolo 🙂, nech sú to naozaj ŽIVÉ sviatky POKOJA, RADOSTI a LÁSKY.
Krásne spomalené ráno i najbližšie dni prajem 🙂

Tatiana


Ďalej tu prikladám dôležité posolstvo písané pred rokom, ktoré je však o to dôležitejšie dnes a to pre nás všetkých..

Dnes je výnimočný deň.
A nesmierne dôležitý pre ľudstvo ako také.
Cítim potrebu povedať ešte niekoľko myšlienok, budete ich potrebovať na „cestu“….
Už sme hodne roztriedení:
Na tých, čo veria a očakávajú príchod Boha a Ježiša a hľadajú I čakajú tú spásu I v hmote a veria a vidia to v D Tramp…
Na tých, čo veria a očakávajú príchod Boha a Ježiša, nič iné neriešia. Táto skupina sa ešte delí na dve. Jedna si uvedomuje, že je tu koniec dní a sme v súde a je nutné niečo meniť, tá druhá spí a skutočne sa tvári, že okrem Kov..19 sa nič nedeje…
Na tých, čo očakávajú príchod mimozemšťanov Astar…
Na tých, ktorí očakávajú príchod tých temno okých mimozemšťanov a UFO
Na tých, ktorí si idú zaužívane svoje a nič neriešia.
Na tých, ktorí si idú zaužívane svoje a riešia Ko…d, majú strach a očakávajú ako spásu vakcínu.
Na tých, ktorí idú podľa niekoho plánu, sú zmanipulovaní médiami, strachom, podliehajú hlavne rozumu a presadzujú spoločný „správny názor“. Čiže oni sami sú zmanipulovaní a vďaka strachu a hystérii i oni manipulujú, sú použití a slúžia systému.
Z manipulovaného sa manipulovaním stáva zmanipulovaný manipulátor, ktorý manipuluje.
No a posledná skupina sú tí „zlí“ .Tvorcovia zla, manipulátori, čo ovládajú. Nútia, rozkazujú…., kradnú, vraždia, bijú i zabíjajú.
Každý sa môže sám niekam zaradiť….
Ale svojím každodenným prežívaním sme už zaradení.
Kam zaradiť našich politikov, ktorí, niektorí s plným vedomím. Iní s nevedomím rozhodujú o našich životoch a majú toľko odvahy sa postaviť za niečo, čo ani nevedia čo je (,oni len čítali, len im povedali, hovorilo sa., kázali mi) a následok ich možných nariadení? Telo bez duše, pocit prázdnoty, smrť.
Kto nesie zodpovednosť?
Kam zaradiť vedcov, ktorí manipulujú s génmi?
Tvoria GMO a zakrývajú to za pomoc, ale v podstate sa stavajú nad Boha Tvorcu, lebo sa rozhodli tvoriť život nový, oni sami a podľa vlastného, nie božieho kľúča, len napodobňujúc Boha.
Myslíte, že už neklonujú ľudí? Veď to, že to robia oznamujú v našich televíziách na stv2 , ci v relácii svet v obrazoch na stv1, či na ta3.
‚Za posledný mesiac, kde som prepla, tam som videla a uvedomila som si, že oni sa už ani nemajú potrebu skrývať. Hovoria o tom i ukazujú to. Len sme slepí. Nechceme vidieť. Nevšímame si.
Okrem toho že klonujú, hovoria o tom, že vyznávajú smrť a Satana , lebo ten im zaručí iný život, či telo, keby to tu skončí. Hovorili v relácii na stv2, že namiesto matematických 0 a 1 zapisujú Informácie priamo vo forme genetického kódu do písmen A T C G, čo sú vlastne bázy DNA, teda základné stavebné prvky nášho genetického kódu. Takže pre vedcov už nie je problém vložiť nimi vytvorenú informáciu do genetického kódu a spojiť ju s tou vašou.
Ale čo sa vlastne udeje, ak by ste si dali pichnúť vakcínu s molekulou DNA, či RNA? Preprogramujú vás. Vezmú dušu, cítenie, prežívanie. A vložia to, ich. Program. Budete sa cítiť prázdno, nijako a nehovorím už ani o vzniku chorôb a reakcií tela na vakc… až smrť.
Sci-fi? Nie… realita.
Ľudovo povedané, ak im otvoríte dvere, tak vojdú, posadia sa do kresla a vyhodia Boha oknom. Stavajú sa nad tvorcu. A zneužili božskú časticu.
Myslíte si, že také niečo by nikto nebol schopný vedome spraviť? Načo? Prečo?
Aký dôvod mal Hitler…?
Tam je odpoveď.
Tí, ktorí sú vediaci a čítajú v tejto dobe, tí vedia čo, i ako sa deje. Preto nasledujúce riadky i článok je hlavne pre tých, ktorí sa ešte v tento posledný deň idú a chcú prebudiť. Je nutné, aby poznali plán temna, a až tak pochopia dôvody i plán svetla i celý boj dobra a zla, ktorý posledné mesiace intenzívne bežal, ani o tom nevedeli, aby nás tí svetlí a dobrí zachránili.
Áno, deje sa to, to bola realita ešte minulých dní. Ale pre mnohých neprebudených je to realita ešte dnes.
Prosím, prečítajte si ten článok, je skutočný, pravdivý. To bol ich plán…..
Temný plán….
Lebo až pochopením a prijatím jedného sa môžeme posunúť ďalej….

Dnes je výnimočný deň.
Je nutné si to uvedomiť.
Končí sa všetko staré, ako ho poznáme i nepoznáme, a začína nové, nepoznané. A keďže ho nepoznáme, je to pre nás i nepredstaviteľné. Uvedomme si, že v podstate prebieha neustály náš vnútorný boj s našim vlastným rozumom.
Na tieto dni upozorňovalo písmo v časti o rozumných i nerozumných pannách, čo čakali „ženícha“.
Ale i zjavenie Jána, apokal…
A tak sa pýtam, keby som vám povedala, že večer príde koniec dní,

 • Čo by ste dnes robili i urobili?
 • Kde by ste chceli byt?
 • S kým by ste chceli byt?
 • Chceli by ste patriť medzi vyvolených?
  _ Čo ste preto robili a čo pre to v tieto dni robíte?
 • Ste ochotní aspoň v posledný deň, v poslednú hodinu niečo zmeniť? Ak áno, tak čo? Prečo? Ako?
  Posledná otázka znie, že, ak by ste pripustili, ,že dnes bude koniec dní, tak ako ich poznáme, koho, príchod čakáte?
  Akú zmenu očakávate?
  Koho konkrétne čakáte?
  Pokračujeme v tretej časti…
  Nebojte, do večera stihnem priniesť ešte aké, také uvedomenie, zbytok je už na vás, či ho prijmete i ako s ním naložíte.

Hlavné posolstvo – uvedomenie a prijatie.
Dúfam, že ste si odpovedali na položené otázky v predchádzajúcej časti. Prečo?
Lebo vás pomocou týchto pár textov vediem k poznaniu i k uvedomeniu. Je to dôležité.
Hlavné posolstvo – odkaz od Boha – naša záchrana a spása…….
Najdôležitejšie je, aby každý jeden človek veril a uveril v Boha, ktorý stvoril nebo i zem, aby uveril a veril v Ježiša, jeho syna, ktorý bol, je i bude vyrodenou, vyliatou a zhmotnenou láskou na Zemi, a veril v Ducha svätého, ktorý je božou vôľou, božím chcením a božím naplnením všade vo stvorení.
Verte v realizáciu naplnenie a aj vykonávanie božej vôle na Zemi. Víťazstvo Boha. Uznajte ho, lebo jedine tak budete patriť k vyvoleným.
Veľa bolo povolaných, ale málo bolo vyvolených….
Čo je od nás chcené?
Aby sme sa dobrovoľne vpravili do vôle božej, aby sme do nej vstúpili.
Aby sme sa ňou nechali prestúpiť a vtedy pocítite skutočný dotyk Boha.
Vtedy a jedine za týchto podmienok sa spojíte s Bohom a môžete byť povytiahnutí na vyššiu úroveň poznania vedomia.
Nijako inak to nie je možné.
Môžete veriť v čo chcete… i v nič, Boh vám to zatiaľ dovoľoval, ale už nie. Už sa to mení i zmení.
Je nutné prijať existenciu a tvorbu Boha….

Čo sa s nami deje po smrti – osobný súd….
Ako som povedala, Boh nám dal slobodnú vôľu. Môžete robiť, čo chcete, veriť v čo chcete, ale potom sa nečudujte, keď budete konfrontovaní s vlastnou vôľou, s vlastným chcením. Lebo niekedy a to u ľudí dosť často, až prežitím, prichádza uvedomenie.
Nestačia slová od Boha, nestačia slová varovné, nestačia slová rodičov, či priateľov nerob, či rob…., CHCEM skúsenosť až po prežití som schopný zmeny…..
Takže áno, môžeme veriť v čo chceme….
Môžete veriť v mimozemšťanov, v Ufo, môžete veriť vo vesmírne lode, môžete veriť vo svetlo – nejaké nemenované, môžete veriť v nič, môžete veriť v Budhu, môžete veriť v rozplynutí sa v ničote, môžete veriť v prevtelenie do všetkého možného, môžete veriť v démonov a ich silu a moc. Môžete veriť svetským inštitúciám – vládam, môžete veriť cirkvám, môžete veriť len v seba a v nič iné.
Áno v toto všetko môžete veriť, ale, nič Vám to nepomôže.
Áno vaša viera sa každému stane realitou. Ako to myslím?

Predstavte si, že pri smrti duša odchádza z tela. Čo myslíte? Čo vidí?
Vidí to, čo chce, to, na čo bola roky rokúce pripútaná. To, čoho sa nechcela vzdať a pustiť. Nikto rodiny, niekto peňazí, niekto priateľov, niekto majetku a niekto prírody, niekto zla a nenávisti. Každému, čo jeho je. Ocitáme sa v prvej fáze po smrti ihneď v živom svete našich myšlienkových foriem a až po preputovaní touto krajinou, ktorá je ešte hodne hmotne spojená so zemou, môžeš pokračovať do jemnejšej (v zmysle hmoty) sféry. Kam?
Podľa tvojho chcenia, čo chceš robiť, kde chceš byť a čo Ťa napĺňa…..
Ak veríš že svet je placka a žijú pod zemou ľudia, ocitneš sa tam….
Ak veríš, že Boh nie je a sú šedí mimozemšťania s čiernymi očami a robia výskumy, pitvajú a ty si tiež jeden zo zvedavcov, ktorý by rád bez emočne robil výskumy na ľuďoch a pozoroval to, či vykonával, ocitneš sa tam, staneš sa jedným z nich. Či už ako obeť, alebo pitvač…
Ak veríš, že človek je vo všeobecnosti dobrý a pokrokový, veríš v dobro a mier, ocitneš sa medzi síce svetlými bytosťami, ale keďže si bol pripútaný na techniku, rozumové technické zmýšľanie a na všetko si potreboval dôkazy, ocitneš sa síce medzi svetlými, ale stále nízkymi energiami vo vzťahu k Bohu. Bude to sféra plná síce svetla, ale neustáleho bádania, hľadania, dokazovania, odkazovania, zápisov, vesmírnych správ atď.
AK veríš v nič, ocitneš sa v nič… Budeš všetko cítiť, prežívať, ale nič vidieť….
Ak veríš v niečo a nevieš v čo, nemáš to pomenované, ocitneš sa v niečom, nebudeš vedieť v čom a nebudeš vedieť ani ako z toho von….
Ak veríš v satana a v to, že on Ti ponúkne večný život v prevteľovaní, ocitneš sa medzi bytosťami, so vzhľadom hrôzostrašným, nie je to človek, ani zviera, kleslo to pod úroveň zvieraciu, preto taký vzhľad, ale čosi z ľudskej inteligencie, ktorú používajú a využívajú to bude mať. A tak v tejto sfére môžeš čakať, kto na zemi urobí satanský rituál, či sa v agresivite a zúrivosti spojí s touto sférou a tým pádom nastane spojenie a aspoň na nejaký čas je možné požiť ako démon telo toho človeka, čo sa zahrával, či vykonával takéto temné rituály.
Ak veríš, ako budhisti, že cieľom je nič necítiť a rozplynúť sa v nič…. Veď to je proti Bohu a duši. Sme tu pre vývoj, zmenu, zlepšenie, nie preto, aby sme nič necítili a rozpadli sa v nič. Tí vysokí budhisti to učili, aby oblbli svojich stúpencov, hraným dobrom, hraným súcitom, absentuje tam živý cit lásky, je to len nižšia úroveň aký taký súcit a ochota pomôcť, ale túto dobrotu ľudí, ktorí sa hrúžia do meditácie, zneužívajú tí navrchu tohto náboženstva, aby ovládali ľudí a zneužívali silu na svoje vlastné účely. Je to skrytá temná mágia a okultizmus. Ak teda veríte v rozplynutie v nič, tak sa vám za živa bude rozpadať na druhej strane duša.
Ak veríš len v seba a nikomu neveríš, si egoista, ocitneš sa sám, v dokonalom nič neprinášajúcom svete bez ľudí, bez emócií, sám, na veky….. Je vyslobodenie, ním je Láska, Ježiš. Ale pochopíš to v tej sfére bez nikoho bez pomoci bez informácií.
A takto by som mohla pokračovať v tom, ako vyzerajú jednotlivé sféry stvorenia. Niektorým bytostiam z tých iných dolných i horných sfér sa podarilo preniknúť do tejto reality a tejto hmoty, preto sú občasné záznamy o zvláštnych úkazoch, dôkazoch, či oznámených príchodoch…..
A aj nevysvetliteľné je vysvetliteľné, len Ľudstvu chýbajú informácie z božieho zdroja…… Chýba im spájanie súvislostí a pohľad na stvorenie zhora dolu. Zdola z úrovne rozumu sa nič nedá vymyslieť, len dohady a konšpirácie….. a v nich sa potom ľudstvo motá….. Zaviaže sa uverením…… nesprávnemu….
V tomto texte som vám ukázala, čo sa s človekom deje po smrti……
No a určite si položíte otázku, kam tým mierim? Prečo to tu píšem……?

BOŽIE ZVOLANIE!!!!
V predchádzajúcom texte, ste videli, čo sa môže stať s Ľudskou dušou po smrti, každý jeden sa dostane tam, kde chce byť, bude žiť to, čo chce žiť….
Hovoríme, že duši sa premietne celý film, aby pochopila. Je to takzvaný osobný súd….
Čo myslíte, čo by sa stalo, ak by sa Boh rozhodol, že má toho dosť?
Vysvetlíme si….., ale k tomu nám chýba ešte niekoľko skutočností a porozumení i prijatí…..
Myslíte, že Bohu je jedno, že jeho dielo ničíme?
Myslíte, že nechá beztrestne čistú zem ťahať dolu?
Jeho planéta Zem, je hlavovými a egoistickými bezcitnými rozhodnutiami sťahovaná do nízkych sfér. Je ťahaná dolu záťažou hmoty a teda rozhodnutiami ľudí byť „rozumní“, nie citoví.
Byť teda v napojení na nízke sféry, zlo, temnú hmotu, vládu, násilie, ego, sebeckosť necitlivosť a nelásku…..
Nastal čas upozornení a teraz nastáva čas zúčtovania…….
Božie zvolanie: A dosť!
Ďalej už nedovolím!!!!
Ale k tomu aby sme všetko pochopili nám ešte stále chýbajú informácie…..

Pôvod zla, príchod Lásky….
Naša Zem je v ideálnej vzdialenosti od zdroja, je pomocným miestom pre ľudí, akoby „boží inkubátor“ – urýchľovač vývoja, lebo v tých sférach čas nie je sú to veky vekov a vývoj tam je pomalý, lebo sú si všetci tam podobní a rovnako zmýšľajúci.
Preto je nutný vývoj na zemi. Vracať sa, čistiť, očisťovať sa – ako taký očistec. Vnímať a chápať, čo som urobil zle, ako môžem zjednať nápravu, čo viem, že už nikdy neurobím, lebo ma to mrzí a čo viem že milujem, budem strážiť i brániť…. napríklad božiu pravdu…. Mnohí za ňu i život v minulosti položili… za to, že ju hlásali a iným sa nepáčila, nebola prijatá, ani uznaná….. ale aj dnes sa to ešte deje….
Kde sme sa to začali motať a zamotávať?
Hneď na začiatku – pri stvorení sveta, pri prvom vtelení ľudstva do tiel, ktoré síce mali podobu zvierat, ale duša bola ľudská a tá ukrývala božiu iskru – zárodok boží, ktorý sa mal vyvíjať na obraz boží v hmote.
Myslíte si, že to bolo jednoduché? Tak ďaleko od zdroja, cítiac dušou, ale takmer nemožné pobrať primitívnym mozgom hmotu a ako ju využiť? Hmm, to bol ťažký oriešok……
Ale Boh myslel aj na toto, potreboval pomôcť človeku v hmote a tak poslal najvyššie svetlo z vysokých sfér na zem, aby pomocou mozgu pozdvihlo ľudstvo…..
A tak poslal nositeľa svetla na zem…. Svetlonosa…. Lucifera, ten mal ľuďom v spolupráci s dušou osvetľovať cestu….Ukazovať a zhmotňovať to, čo duša pocíti……
Čo myslíte, ako sa Lucifer cítil, keď v dome „planéty akoby opíc“ aj keď to už boli ľudia s dušou človeka, len mali vzhľad ešte so zvieracími prvkami?
Cítil sa nahnevaný, pohŕdal ľuďmi, mal ich za primitívne nerozvinuté odporné zvieratá, hnusili sa mu, bol plný cynizmu a nelásky…. a tak sa pozrel hore, s pohŕdaním hnevom, že či to Boh myslí vážne, že on má tomuto veliť a týchto niktošov má učiť? A vyrástol v ňom odpor vzdor voči božej úlohe, povedal mu … dobre…. budem vládnuť, ale moja ríša to bude, moje zákony sa tu budú uplatňovať, ja tu budem pán a uvidíme. Ty máš pod kontrolou ducha a dušu a ja mám pod kontrolou hlavu, rozum hmotu a sčasti i dušu ak sa rozhodnem. A tak nastal vzdor a začiatok bojov….
To je i dedičný hriech, že sa rodíme z čoraz väčším nástrojom počúvať zlo a hmotu – teda rozumom. A tak si upracme v pojmoch…
Lucifer – jeho úloha bola priniesť svetlo na zem, ktorej sa spreneveril. On sa stal princípom, z ktorého sa zlo začalo tvoriť, cez hada – šeptača….
Satan – je had – našepkávač, navádzajúci na nesprávne a zlé cesty, stojí proti hlasu ducha v nás samých v našom vnútri – tomu božiemu hlasu cez cit.
Diabol – je vyprodukované zlo v spolupráci s človekom, ľudská sila a temná sila v zhmotnení…
Démoni – konkrétne princípy jednotlivých ziel, ktoré sú zhmotnené – lakomstvo, pýcha, smilstvo, pomsta, nenásytnosť, atď. Oni sú už produktom samotného človeka, ktorý ich živí. Nielen jeden, celé ľudstvo v jednotení, keď pociťujú nejakú temnú vlastnosť…. napomáhajú jeho rastu, sile i zhmotnení….
Fúrie – kričiace obťažujúce hlasy – výhražné, varujúce, panické, naháňajú len strach, nemajú až takú silu…..
A takto by sme mohli pokračovať.
Toto všetko vyprodukoval človek v spolupráci so Satanom a zlom a tak sa vývojom zem neskutočne zaťažovala a zaťažovala , až do momentu neúnosnosti, kedy bolo rozhodnuté, že musí prísť samotný syn boží, lebo len veľká Láska a jej dotyk je schopná niečo zmeniť a obrodiť. Príbeh o Ježišovi poznáte…. nebudem to tu do detailov rozoberať, aj keď mnohé veci, ktoré neboli vyjavené sú zaujímavé…. Ale o tom inokedy…..
Pán Ježiš sa za nás obetoval vtelením, aby priniesol slovo, vyslobodenie, aby ľudstvo pochopilo, čo sa deje a čo majú zmeniť. Ale ľudstvo to neprijalo a tak sme ho sprosto zavraždili. Zlo akoby zvíťazilo – navonok, lebo začalo obrovské krviprelievanie a prenasledovanie jeho stúpencov. No ale tak či tak, Boh nedovolí aby božie bolo zničené, aby jeho príchod na zem bol márny.
Ježiš zasial….. ukázal svetu, že život sa žije i po fyzickej smrti tela, že odkazy, múdrosti božie nezomierajú, sú večné a my sa ich máme učiť žiť a dostávať do každodenného života. Jeho príkladom sa máme inšpirovať a konať tak ako by konal on.
On zasial…
A božia vôľa, boží duch, prichádza žať. Času na vývoj bolo až až……
Tak čo teraz?

Zásahy Boha ….
Boh má toho dosť! Nedovolí, aby jeho deti využili tvorivú božiu energiu na deštrukciu, ničenie a sťahovanie planéty dole, on ju podrží a zdvihne, ale na to potrebuje ľudí, človeka, ak chcel priniesť Lásku ľudstvu, nestačilo sa len dotknúť prstom imaginárnym zeme. Boh ide vo svojich vlastných zákonoch rešpektuje ich a nemôže ich prekračovať. Všetky zázraky sú vlastne len veľmi urýchlené prirodzené a zákonité deje. Nič viac a nič menej, ale pre nás a naše vnímanie sú to zázraky…..
Keď sa človek dostane vyššie vidí viac i chápe viac, ale to musí prekročiť bariéru – prekážku rozumu. A to je náročné.
Preto, aj keď sa mala zrodiť Láska, nestačilo len slovo, muselo prísť zhmotnenie – a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami…. Aby sme pocítili skutočný hmotný dotyk Boha cez skutočného živého Ježiša, jeho slovo, jeho skutky a jeho Lásku.
Či už zjavenie Jána, či iní proroci hovorili o konci časov. Veľa sa zhodlo v tom, že Ježiš príde súdiť živých i mŕtvych. Živých duchom i mŕtvych duchom. My sme v súde. Sme vo vojne, ak ste si to nevšimli. Je to boží dar, že už neprežívame také hrôzy, ale tak či onak tie hrôzy sú skutočnými hrôzami, ešte horšími, ako za Hitlera, lebo majú celoplanetárny rozmer i dosah. Preto tie globalizačné teórie a krásne heslá. Diabol prezlečený za Boha – všetci spolu, chráňme sa, ústretovosť, tolerancia, poslušnosť…. Nechcem nič viac rozoberať vieme, o čo v tejto dobe ide, ak nie, prebuďte sa, lebo inak vám už nik a nič nepomôže…….
No a čo teraz s tým, väčšina ohlasuje druhý príchod Ježiša. Židia jeho prvý príchod neuznali a teraz ho očakávajú. Bolo predpovedané, že budú veľké zjavenia na nebi, že všetci to uvidia a uvidia ho prichádzať na oblaku. Nikto si to nevedel ani predstaviť a rozumní a rozumoví ľudia by si možno povedali – báchorky…. Idem do práce, niet času sa zaoberať hlúposťami.
Hm… treba si však uvedomiť, že ten čas je tu. Práca počká, možno raz už nebude ani taká dôležitá. Všetko počká, ale Boh a vaša duša, jej stav určite nie….
Kde máme životné priority? V čo veríme? V čo dúfame? Komu veríme? Médiám? Aké smiešne. Odborníkom? Sú i samozvaní a rozumom ich neodlíšite od skutočných….
Takže čo teraz?
Máme ešte čas sa zobudiť spracovať informácie a prepnúť svoje vnútorné chcenie?
Uvidíme….
Povedali slepí….
Chcete ešte viac?

Boh miluje ľudstvo, sme jeho deti a nikoho nenechá len tak – nepovšimnutého. Každého, kto má v sebe potenciál hoc nevyvinutý, každého, kto aspoň trošku v duši uverí v neho a jeho vôľu a jeho Lásku nenechá len tak, pošle mu pomoci a bude ho dvíhať. Ale bez práce nie sú koláče. Ide o to, že každý človek sa musí osobne namáhať chcením, celým bytím. Horieť túžbou po pravde, po Láske, horieť po tom, aby pocítil tú božiu univerzálnu pravdu, ktorú môže zjaviť jedine Boh, ale to ho musí každý jeden človek sám v sebe najprv uznať.
Preto vynakladám obrovskú námahu a píšem pre vás všetkých, hoc o to nikto nežiada, ale Boh vie, že je to možnosť, je to jedno lano, ktorého sa môžete zachytiť hoc aj v poslednej minúte…..
Ale vráťme sa teda k tomu, ako by mohol taký posledný súd, súd ľudstva prebiehať……
Berte to ako hypotézu? Predpokladajme…. Čo ak?…….
Mohlo by sa zhmotniť vo videní a cítení medzi ľuďmi v jednom momente naraz na celej planéte to, že čo kto očakáva, to i vidí a prežíva? Ako v osobnom súde pri smrti, tak vo svetovom súde, ktorý nekončí smrťou len učením cez prežitie a uvedomenie? A buď pochopíš, prijmeš a zdvihneš sa, alebo nie a ……
Môže sa stať, že skutočne to, čo každý človek očakáva, to sa mu stane vnútorne? Prežije to v duši?
Vyznávači Ufa do neho nastúpia, Tí, čo neveria zemi, ale dúfajú v lepší život s „ľuďmi svetla“ tak sa im zjaví kozmická loď? Tí, čo neveria v nič tak budú musieť duševne prežiť svoj vlastný rozpad na prach – prach si a v prach sa obrátiš (pozor, telo, ale nie duša a ak neveríš v existenciu vlastnej duše a v život po smrti, budeš rozomletý spolu s hmotnou a hutnou a ťažkou časťou zeme, ktorú nevyprodukoval Boh ale človek svojim rozumom a egom v spolupráci s temnými silami.
Takže, čo ak, tak ako som v prvých častiach popísala, že prebieha osobný súd po smrti, čo ak takto nejako bude prebiehať ten boží súd? V jedenej chvíli na celej planéte naraz? Prečo?
Staré dni sú spočítané a každému sa stane to, čo sám chce.
To je tá horšia časť.. možno áno , možno nie….. sami posúďte….
Preto je nesmierne dôležité byť sebou, byť v Láske, takej normálnej, k ľuďom k stvoreniu a tak normálne uznať Boha, že tu je, že On jediný stvoril svet, že on je i Láskou a my sme spolu so zemou súčasť jeho vôle…. A ďalšia vec, aby sme sa dobrovoľne odovzdali do jeho vôle nezaťažení ničím a dokázali vo chvíľach tlaku a zmien vysloviť zvnútra duše zahorene a pravdivo – nech sa stane Tvoja vôľa pane, Bude tak ako ty chceš, moja vôľa nech je Tvojou a Tvoja vôľa mojou….. Nemám strach verím Ti všade a vo všetkom…..
Keby sa kedykoľvek a kdekoľvek neviem aká trma vrma udiala – tieto slová a toto cítenie by sme mali mať v duši….
Boh varoval, pred koncom sveta vyvstane veľa falošných prorokov a veľa zla, Zlo zdvihne hlavu i chvost, našťastie túto fázu už máme za sebou. Ale treba byť Bohu verný. Jemu ďakovať. On je jediná sila a moc a my ľudia ju len využívame a používame, tak nech to je na také účely ako to Boh od nás chce.
Pokora a pokorná služba Bohu Ježišovi a vôli božej – Duchu svätému. Nezabudnite na to ! Je to v tieto dni nesmierne dôležité…..

Tatiana


Týmto článkom sa zároveň na chvíľu odpájame práve z dôvodu vnútorného utíšenia a tiež sa chceme venovať svojmu vlastnému vzostupu. Tiež nechceme podnecovať to presycovanie informáciami. Presne tak, sme presýtení informáciami a neustále hľadáme ďalšie potvrdenia víťazstva dobra. Hľadáme v tom upokojenie a spásu, ale nie všetci tomu víťazstvu napomáhajú a ešte menej ľudí sa snaží skutočne prebudiť na duchu. Hovorím o skutočnom prebudení, nie o tom, že viete o cabale a že držíte palce Donaldovi. To, že ste tu je síce znamenie toho, že viete vycítiť to správne a je dôležité si rozširovať vedomie cez rôzne informácie, čítať o pozitívnej budúcnosti, pretože tým ju pomáhame zhmotniť, lenže to nestačí. Pokiaľ čítate obsah tejto stránky viete, že nie sme blázni, ktorí tvrdia, že je všetko film a všetko za nás vyriešia druhí. Tak to pochopiteľne nefunguje a neustále upozorňujeme, že tu ide o viac. Našou vstupenkou do zlatého veku je stav našej duše, nie naše vedomosti. Využime preto toto obdobie práve na odpojenie sa od ruchu bežného života a ponorme sa do svojho vnútra. Rozviňme svoju intuíciu. Hľadajme vzťah k Bohu. Znovuzroďme sa na duchu. Iba tak prinesieme svetlo do tohto sveta. Preto utíšme svoju myseľ a odpovede hľadajme v duši.
Prajeme všetkým požehnané sviatky.

Daniel & Ivy

Zdieľať článok

Podobné články

 • 88
  Naša životná cestaKaždý z nás prichádzame na svet s nejakou úlohou, každý máme slobodnú voľbu a sme si strojcami svojho šťastia. Pri zásadných dianiach, pri veľkých dejoch sú nejaké predurčenia, ale aj tak nás nikto a nič nemôže donútiť ísť inak ako my chceme. Vždy to budú už sto krát spomínané dva…
  Tags: a, to, sa, je, v, posolstvá, pre, dušu
 • 86
  Je správne dávať bez pýtania, je správne pomáhať bez požiadania ?Každý človek je iný. Máme svoje vlastnosti, svoje povahy, svoje spôsoby chovania, nazerania na problémy i svojské riešenia. K zamýšľaniu nad témou dávania a prijímania ma prinútil jeden môj klient, ktorý sa cítil "nekomfortne" z toho, že niekto za neho rieši jeho problémy a starosti, nestihne si ani uvedomiť že…
  Tags: je, a, sa, to, v, posolstvá, pre, dušu
 • 86
  Citový chlad - ochrana, či obranaJe rozdiel, či niečo chránim…., alebo sa niečomu bránim… V prvom prípade niečo mám, vlastním a vynakladám energiu na ochranu, aby som nestratil, či neprišiel o niečo vzácne. V druhom prípade som v odpore voči niečomu, či niekomu, som v neprijatí, v brnení, obrnení, bránení (tvrdosť). Hovorí sa, že Láska…
  Tags: a, sa, je, v, to, posolstvá, pre, dušu
Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jana
Jana
1 year ago

Prajem celému tímu krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko krásne do nového roku. S láskou Jana

jirik
jirik
1 year ago

také zajímavá vánoční úvaha

Vánoce 2021

Monika
Monika
Reply to  jirik
1 year ago

Tentp clanok som citala a stotoznujem sa na 100% . Nemusi byt vsetko upratane do posledneho zrnka prachu, napecenych 10druhov kolacov, nic z toho cloveka nespravi stastnejsim. Ked vidime obraz idylickej vianocnej rodinky, kt presadzuju na kaudom rohu, a ocakavame to i v zivote, coz sa nakoniec nedeje, sme smutni a sklamami. Ale to je zivot. Zit podla seba, svojich presvedceni, bez komparacie s inymi.
Zelam pokojne sviatky.

polarexplorer
polarexplorer
1 year ago

Ďakujem veľmi pekne a prajem Vám šťastné a veselé sviatky.

rudo
rudo
1 year ago

je toto pravda?

26.12. obnovene ZSSR = CCCP a do 30 dni, musia vojska NATO opustit uzemie celeho CCCP a aj uzemia krajin Varsawskej zmluvy teda do 25.1.2022.

vsetky zlociny proti ludom od roku 1991 budu potrestane ako vlastozrada.

vsade volby 2022

https://m.vk.com/wall346193557_1448

jirik
jirik
Reply to  rudo
1 year ago

hlavně tam chybí odkaz na původní zdroj, ale čtení je to zajímavé!

A mnoho „bojovníků za svobodu“ by bylo zklamaných:

V Evropě se schyluje k největší bezpečnostní krizi od konce 2. světové války, varoval bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Armádní generál ve výslužbě se domnívá, že Rusko chce vpadnout na Ukrajinu a vzkazuje českým politikům, aby jednali.
https://cz.sputniknews.com/20211224/general-pavel-neco-tusi-nesmime-ustupovat-zlu-za-ukrajinu-musime-bojovat-rika-16971714.html
anebo
Severoatlantická aliance „nikdy neslíbila, že se nebude rozšiřovat“. Vyplývá to z řady mezinárodních smluv, spojenci popírají, že by takové sliby kdy byly učiněny, řekl generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg tiskové agentuře dpa.
https://cz.sputniknews.com/20211223/stoltenberg-nato-nikdy-neslibilo-ze-se-nebude-rozsirovat-16966031.html

rudo
rudo
Reply to  jirik
1 year ago

mi to pripada ze vsetci vedeli o konci 30 rocnej kapitulacie
a tak cakaju s nervozitou co sa stane
a preventivne spustili propagandu

ruska invazia na Ukrainu a nepovedia ze ide o obnovu CCCP po uplynuti 30 rocnej kapitulacie stareho politbyra UV KSZS

zacina ta cela propaganda poslednych mesiacov davat zmysel

a aj snaha vlastizradcov – CAPUT KORCOK NAD HEGER MATOVIC

podpisat zmluvu s USA o vojenskom obsadeni Slovienska

aby zabranii obnove Varsawskeho paktu

Israismael
Israismael
1 year ago

Ľudia sa chcú zničiť ..pretože táto vojna medzi Ruskom a NATO by bola tou poslednou ..je veľmi málo času tým pádom premýšľať,ze čo keby čo ako ,prečo za čo a pod …miliardy zničených životov,ale im je to jedno ..No nie je to jedno jednotliveme človeku ,aj keď poviete si veď už by to bolo aj tak jedno keď zhyniem ..a viete prečo by to nemalo byť jedno ?..Popremýšľajte nad týmto,hlavne keď je čas sviatkov a pokoja:

K Ježišovi Synovi Božiemu prišiel kedysi tajne v noci Nikodemus, učenec (znalec) Písma. Pátral po obnovení, po znovuzrodení skrze Ježišovo Slovo. A Ježiš mu vyjavil, že oslobodeným od všetkých pochybností sa môže stať, len ak by bol znovuzrodený z Ducha, keby ho mocnou silou búrky prežiarila Sila Ducha. Len z Ducha znovuzrodenia môžu prísť do „Ríše Božej“.
Vieme, že Ríša Božia je ríša Svetla čistého Ducha, náš domov a cieľ nášho putovania, ktorý sme dávno zabudli,pretože ľudia nepatríte po Tom . A teraz vieme, aj zo Slova Syna Človeka, že náš domov je otvorený iba pre ľudského ducha, „znovuzrodeného“ človeka, ktorý odložil všetko pozemské(prízemné ,jesitné,hriešne), akonáhle to jeho duchovnému Ja dopomohlo k potrebnej zrelosti.(tym ze hľadáte Pravdu ale nie tu pozemsku)
Ale čo je duchovné znovuzrodenie?, budete sa pýtať. Je to vzplanutie Ducha v človeku, ktoré ho núti žiť podľa Božích zákonov. Duch nemôže žiť inak, musí sa zachvievať vo Vôli Pána, toto je pre neho vzduch života, ktorý potreboval a potrebuje na dýchanie. A v ňom je voľný, v ňom môže rozvinúť svoje krídla!
Tak sa uvoľní vášmu duchu krídla, ktoré máte spútané a zaťažené putami zeme, a voľne a blažene sa teraz ,zajatec-clovek“ vznesie nahor k výšinám, z ktorých sa mu dostáva večná sila. Nechajte jeho krídla zosilnieť a rásť .. V Slove Božieho Vyslanca, v Slove Pravdy, môžete vystúpiť k výšinám, o ktorých si prízemný človek nedá ani zdať.
To je znovuzrodenie z Ducha:(obrazne to poviem ako keď vzblkne z iskry po zapaľovaci oheň na plynovom sporáku..obrazne sporák(duch v človeku) potrebuje iskru(Pravdu v Slove)
Staňte sa duchovnými ľuďmi, žite v živom Duchu, nechajte ním viesť celý váš život! Až potom ste skutočným človekom, ste voľní!
Tak ďaleko ešte ľudstvo drieme vo svojom spánku ducha. Je pripútané v kruhu pozemského opakovania, spútané leží na otáčajúcom sa kolese zrodenia. Avšak toto kolo sa valí smerom do priepasti! Ľudia, necítite to? Nechcete si to priznať, ale v najhlbšom vnútri každého z vás žije veľký strach, pred ktorým násilne zatvárate oči. Koleso sa otáča až doteraz po tisícročia, od narodenia k narodeniu, z tejto strany na druhú (z pozemského života na onen svet) a zase späť – neprináša žiadny vzostup, žiadne oslobodenie, len utrpenie, iba väčšie zaťaženie, bolestnejšie trápenie!
Ľudia, chcete ešte znova späť na zem? Skutočne nevidíte, že krajina(Zem) stojí už v rozpade? Planie nad ňou silno a mocne na oblohe jej bytia slovo Stvoriteľa, Jeho zákon , nezmeniteľný zákon čo človek zasial do sveta musí aj zožať .. slovo žatvy je:„Zhynutie!“ A kto patrí k zemi, musí s ňou zájsť,či zahynut.A toto je to nebezpečie že keď nie ste duchovne zrelý človek nevzlietnete do ríše domova ,do duchovného Raja ktorý je skutočný a nie bájka či rozprávka a zahyniete navždy v rozklade spolu so Zemou ..
Bolestivé je pozemské znovuzrodenie, ktoré nastáva v hmote, avšak znovuzrodenie v Duchu je jasavé vzkriesenie! Nádherné!!

Človek je z Ducha a musí sa stať znovuzrodeným z Ducha , naša zem je od hmotnosti az k hmotnosti a musí byť znovuzrodená opäť len z nej a v nej. Ty si jej priateľ a pomocník skrze Tvoju duchovnú silu, silu nehynúcej výšiny…človeče, to je tá Tvoja úloha a Tvoja zodpovednosť voči Tvojmu Stvoriteľovi. A tvojou najdrahšou úlohou človek zeme je dostať sa z tohto prostredia planéty hore do domova ,kam ako duch-clovek patris..Do domova kde už niet vojny ,zla ,nenávisti a pod..

rudo
rudo
1 year ago

5G – USA

tak ako to je

tdsc ma teraz clanok, kde sa ma 5.1. spustit na plny vykon 5G a letecke spolocnosti sa boja ze to bude rusit pristroje v lietadlach.

tdsc nas cely rok presviedcalo ze v USA su vsetky 5G preladene (co je technicky nezmysel) na liecivych 432 Hz.

tak kedy pisali pravdu ?

jirik
jirik
Reply to  rudo
1 year ago

NATO a západ se chystá na válku s Ruskem – články jsou na cz.sputniknews.com
*****
tdsc zmiňovalo, že QR kody nebo-li covid pasy nebudou, očkování nebude,…. – a když se tam o tom někdo zmíní, hází to na ty, kteří se očkování účastní,….
*****
jestli přeladění na léčivé frekvence 5G je možné nebo není netuším, nejsem tohoto zeměření, ale rozhodně nebudou přeladěny v takové míře v jaké by byly potřeba. To stejné s těma vakcínama, byly být údajně méně škodlivé….
*****
Mimochodem vyšel u Matrix 4 s českými titulky – je vhodné shlédnout všechny 4 díly.
Neví někdo, na kdy je plánováno vydání Jumanji 4? Poslední díl vyšel 2019 Jumanji: Další level. A na netu jsem našel informaci, že by měl vyjít nový díl mezi lety prosinec 2021-2024.

rudo
rudo
Reply to  jirik
1 year ago

technicky vyraz preladit v elektrotechnike sa pouziva ked sa jedna o zmenu frekvencie ale blizkej z rovnakeho pasma, asi ako ked preladujes stanice na radii.

432Hz a 60 GHz je totalne rozdielna technologia a preladenie neprochadza do uvahy

je mozne vysielac prestavat, v zmysel ze zostane mechanicka nosna konstrukcia – stozira veza, ale elktronika bude uplne nova.

tauri
tauri
Reply to  rudo
1 year ago

rudo:
Taky si myslím, že přeladit věže tak uplně nepůjde z hlediska hardware…software se dá nějak poladit, ale procesor na to nemusí být uzpůsobený a řídící krystal bude mít pouze nějaký rozptyl frekvencí kolem danné hlavní frekvence. Na úpravu frekvence by se podle mě dala poladit jen sinusovka..
Dále by se museli změnit antény…protože čim menší frekvence, tim je potřeba větší anténa. Ne že by mobilní věže byly malé, ale uvnitř je spousta malých antének na jinou frekvenci. Podle mě si s náma pořád někdo jen hraje a lidi to z neznalosti žerou..

pacifik
pacifik
Reply to  rudo
1 year ago

Áno, viac a viac príspevkov ukazuje že čitatelia na tadesco sa začínajú prebúdzať porovnávajú informácie ktoré im podsúvajú z informáciami iných z zdrojov a to vyhodnocujú.
Nesedia na zadku v sladkom nič nerobení a nejedia pukance.
Viacerý prospievajúci hľadajú pravdu a pýtajú sa redakcii čo im podsúvajú za správy. Nebudem to rozoberať, to sem nepatrí.
Je možné že bude zase mnoho blokovaných.
Domček z falošných karát sa raz zrúti.

jirik
jirik
Reply to  rudo
1 year ago

ten článek je i na tadescu, tam ho vložila tereza, zde je originál z roku 2020
5G Towers have been converted to 432Hz Tesla Healing Towers

tauri
tauri
Reply to  jirik
1 year ago

pacifik, jirik:
Jsem ze srdce rád, že i čtenáři si dávají věci dohromady a myslí konečně svoji hlavou a ne co jim předhotí moderátoři.
Nejdřív, že veže jsou už ok a pak admin zasáhne, co je to za kravinu 😀
Další zprávě jsem se zasmál..Prý se nemáme bát a vše s klidem sledovat, je to jenom film..
Nový úryvek z článku “ hrozí nám zánik lidského druhu, jak ho známe, během několika měsíců“ Ten předtím, jak se vyhnout povinnému očkování.. Hlavně, že vždy ujišťovali, že to aliance nenechá tak daleko zajít…A bum, za chvilku, abych se bál vyjít ven, protože budou střílet ze šipek vakcíny, nebo na mě najede komando, že nemam ty jejich passy…

tauri
tauri
1 year ago

Poslední dobou mi příjde, jakoby na lidi něco vysílali z hora..Nejen, že nějakou dobu se špatně spí, ale cítím cizí ovlivňování myšlenek..

jirik
jirik
Reply to  tauri
1 year ago

tauri:
možná to bude souviset s plánovaným testováním a očkováním?!

tauri
tauri
Reply to  jirik
1 year ago

jirik:
Tak já se testovat nemusim a povinné očkování se mě také netýká..Možná časem bude i ona skupina, ale na to se jim můžu..
Ale příjde mi to divný celkově…

jirik
jirik
Reply to  tauri
1 year ago

tauri, tak se zkus na to naladit a zjistit více informací….

rudo
rudo
1 year ago

co znamena looking glass projekt
convergencia casovych linii do jedinej moznej
panika cabaly
zacalo to 2012
v podstate je to podrobne vyzvetlenie vyroku:

You can’t stop what is coming

jirik
jirik
1 year ago

PREPPERS, to není jen životní styl, ale způsob jak se zachránit, jak přežít v krizi – Zkušenosti, postřehy a rady preprů z Ukrajiny (VIDEO CZ, 21 min)

*****

EU připravuje zákon, který umožní zabavit soukromý majetek v době pandemické situace, čili kdykoliv si zamanou

pacifik
pacifik
1 year ago

pekný príspevok od Maca na tedesco.

Matrix dnešní doby – zkusím Vám říct, jak to vidím já.
Film Matrix propojoval 2 světy – skutečný svět a umělý svět. Spousta předpovídačů také tvrdí že do 5D postoupí jen ti otevření a zbytek zůstane uvězněno ve 3D nebo 4D? Dlouho pátrám, co je to 3D, 4D, 5D realita, jak to poznám, bude tráva fialová? budu mít křídla? budu obláček? Ne nic z toho. Podle mě, je 5D realita stejná jako ta v níž teď žijeme, nerozplyne se svět a nepostoupíme do nebes. Ale bude to stejné jako v Matrixu – 2 světy vedle sebe. Jeden – materiální, který čerpá z konzumu a druhý duchovní, který tvoříme sami. Kdo nedokáže tvořit je konzument a kdo se nebojí tvořit je tvořitel.
Konzument si žije podle daných pravidel, nevadí mu to, je spokojen, užívá si materiálních požitků. Poslouchá nebo nadává, rozčiluje se nebo se lituje, teprve až jednou se rozhodne, bude tvořit a tím se posune výš.
Tvořitel žije ve stejném světě jako konzument, ale ví, že je to on kdo tvoří svoji realitu, nebojí se snít a nebojí si tvořit svůj svět. 5D realita je stejná jako ta současná naše, jen s tím rozdílem, že ji tvořím já.
Když se ohlédnu za rokem, který teď končí, byl skvělý, nádherný. Tvořila jsem vlastní svět, a podle mých představ, a celkem rychle, když to převedu na čas tak asi 3 měsíce. Není to krása, vyslovit přání a mít ho tak rychle? Jasně jde to ještě rychleji, ale to přijde, možná už příští rok a nebo už zítra. A přání nebylo jen jedno, a některé byly zcela zásadní. Podle mě je tohle ten nový svět. Ta nová realita, ta krása co přichází. Vyslovím přání, co chci a mám to.
Jen na jedno musím dávat pozor, na ta svá přání, co si přeji a na co myslím.
Nenechám se smýkat co-hysterií, netýká se mě a opravdu C.19 chodí kolem, neřeším, jen vím, kdyby něco klidně skončím v práci, dnes už vím, že na ulici nebudu pokud si to nebudu přát.
Ráda si přečtu MSM – tolik vtipů pohromadě, ale vždy čtu jako někdo jiný, nečte moje vnitřní Já, MSM čte moje nižší Já, no aby vědělo, co zase lidem nalhávají.
FB mám ráda – jsem tam jako stín a pozoruju cvrkot, nijak mě to neděsí, nerozčiluje, nereaguji, nediskutuji, jen pozoruji přiznám se v poslední době je cítit, jak jsou lidi zlí i přes ty písmenka.
Spolky, hnutí, organizace, politika to všechno je jen klam a lež, co řeknou dnes bude zítra jinak, pozítří opačně a popozítří naopak vždy odkud vanou peníze.
Jsou samo zprávy, které mě rozpálí doběla, ale prodýchám to uklidním se a pokud mě opravdu stresují, vymažu na dlouhou dobu z mysli. Moc pomáhá uvědomit si kdo jsem, zhluboka se na dechnout a zvednout hlavu výš. Např. Já jsem tvořitel, to je můj svět, to sem nepatří. A zapomenout. Neživit takové myšlenky, ubližuje to.
Pamatujte na to, že dostali jste tělo a Vaše tělo je malý zázrak, když ho poprosíte a dovolíte mu, samo se dokáže opravit.
Pokud máte před sebou nějaké rozhodnutí, vždycky si vezmu čas, nikdy se nerozhoduji horlivě a hned, jak říkali staří indiáni – budeme ohledně této otázky jist pít a kouřit.
Přeji Vám v Novém Roce aby mysl byla čistá, slunce nad hlavou a v duši klid a mír.

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK