Videnie na diaľku a projekt Looking Glass| 2.časť

04/02/2022

AKO FUNGUJE TECHNOLÓGIA LOOKING GLASS?

Wilcock tvrdí, že zariadenie looking glass funguje podobne ako „epifýza v ľudskom tele, ktorá je schopná za určitých podmienok vytvoriť vysoko koherentný energetický vír alebo torzné pole, čo umožňuje jednotlivcovi prijímať informácie nefyzickými prostriedkami“.

HISTÓRIA ZARIADENIA LOOKING GLASS

V skorších verziách projektu bol vyvinutý „skutočný portál, cez ktorý sa jednotlivec mohol pohybovať a skákať v čase“.

PREČO SA TÁTO TECHNOLÓGIA POTLÁČA?

Podľa Billa Wooda, bývalého zasvätenca z námornej pechoty, ktorý mal pred desiatimi rokmi rozhovor s Kerrym Cassidym o projekte Camelot, oni, Cabal/DS, údajne nemohli vidieť udalosti alebo časové línie, ktoré sa vyvíjali podľa ich plánov po roku 2012. Podľa jeho svedectva spanikárili z toho, čo videli. Bill Wood prezradí, že keď sa priblížili k roku 2012, vyskytol sa „problém“ a údajne bol tento projekt kvôli tomuto „problému“ zastavený.

Podľa chápania Billa Wooda bol problém v tom, že v určitom časovom bode sa časové línie zbiehajú (znie to podobne ako to, o čom hovorí Mike Adams. Vysvetľuje, že od roku 2012 bez ohľadu na to, aké rozhodnutia urobíme (ľudstvo ako kolektív), nemá to vplyv na konkrétnu časovú líniu, ktorá je nastavená. To je v kontraste s tým, že sme mohli ovplyvniť časové línie (scenáre) pred rokom 2012. Hovorí, že veľmi múdri ľudia si uvedomili, že sa blíži niečo veľké, v dôsledku toho, že videli len jednu konkrétnu budúcnosť, ktorá sa zhmotnila v realite (napriek rôznym pravdepodobnostiam, ktoré boli do zariadenia Looking Glass vložené).

„To je to veľké tajomstvo.“ […] Všetky možné časové línie vedú k rovnakému súboru dejín v budúcnosti. (Bill Wood)

Hovorí, že toto tajomstvo poslalo všetkých, ktorí toto tajomstvo poznajú (vrátane Elity sveta), do „slepej paniky“. Z času po 21. decembri 2012 sa už nedalo nič zmanipulovať. Je to koniec hry pre takzvané globálne Elity, a mocnosti. Keď sa ho Kerry Cassidy opýtal, kedy bol vystavený týmto informáciám, odpovedá, že to bolo počas jeho služby v armáde pred rokom 1997! Táto časová línia je nevyhnutnou udalosťou, ktorá by sa stala napriek pokusom Elity manipulovať a kontrolovať túto časovú líniu tým, že nám hovorí, čo sa stane. Môžu len reagovať na túto konkrétnu časovú líniu. Ich (cabala) reakcia však bude mať opačný účinok a povedie k ich neželanému výsledku.

Podľa Billa Wooda je táto časová os procesom prebudenia. „Je to evolúcia vedomia (vzostup), ktorá nemôže a nebude bez ohľadu na to, aké rozhodnutia alebo možnosti sú do rovnice vložené, všetko sa vyrieši do jedného (scenára), ktorý prichádza k pravde. Uvedomenie si tejto masívnej hrádze lží, ktorá bola vybudovaná.“ Keď ho Kerry Cassidy požiadal, aby si overil, či boli vypnuté všetky rôzne typy hľadajúcich zariadení, systémov, hovorí, že áno, pretože všetky prišli na rovnakú časovú os. Pre elity sa stali nepoužiteľnými, pretože ich nedokázali ovládať ani manipulovať. Bill Wood hovorí, že si vtedy, keď bol v armáde, myslel, že je to koniec sveta. Teraz si však uvedomuje, že je to koniec „ich sveta“.

„Pre všetky zámery a účely platí, že to, čo považujeme za pravdu, sa nakoniec stane pravdou. Ak nás niekto presvedčí, že v blízkej budúcnosti dôjde k veľkej katastrofe, tak v blízkej budúcnosti dôjde k veľkej katastrofe. Ak tomu strachu nepodľahneme a prijmeme, že v skutočnosti neexistuje nič, o čom by sme vedeli, že sa stane […], tak sa konvergencia časových línií stane čo najprirodzenejšou.“ (Bill Wood)

Podľa Billa Wooda to, čo v súčasnosti zažívame, je šachová partia medzi dvoma šachovými majstrami a porazený môže partiu len predĺžiť. Nie však zvrátiť konečný výsledok. „Obaja hráči vedia, že hra sa skončila.“

Celý rozhovor si môžete pozrieť na zrkadlenom kanáli YT, keďže pôvodné video bolo z tejto platformy odstránené.

ĎALŠIE POTVRDENIE, ŽE SME NA POZITÍVNEJ ČASOVEJ OSI

Nech to znie akokoľvek zvláštne, ďalší whistleblower Dan Burisch potvrdzuje záver svedectva Billa Wooda, že sa ako ľudstvo nachádzame na pozitívnej časovej osi.

„Bol urobený pokus nahliadnuť do budúcnosti, ale nepodarilo sa získať žiadne konkrétne údaje po neslávne známom dátume 21. decembra 2012, čo naznačuje, že tento dátum je spojovacím bodom v čase, ktorým by buď časová línia jedna, alebo časová línia dva nabrala na sile.“

Burisch naznačil, že pozitívna časová línia má viac ako 80 % pravdepodobnosť naplnenia, a keďže dnes sme deväť rokov po tomto dátume v roku 2012 „a nedošlo k žiadnym veľkým kataklizmám, s najväčšou pravdepodobnosťou sme dobre zakotvili v pozitívnej časovej línii“.

ĎALŠIE SCENÁRE

Podľa portálu crviewer.com sa Lyn Buchanan, bývalý vojak, ktorý sa v armáde zúčastňoval na projektoch diaľkového pozorovania a výkonný riaditeľ spoločnosti, ktorá poskytuje školenia a aplikácie diaľkového pozorovania jednotlivcom aj organizáciám (Problems>Solutions>Innovations(P>S>I)), v rozhovore s Georgeom Noorym (ktorý bol zrejme z YouTube odstránený) podelil o to, že v roku 1998 dostal za úlohu „predpovedať situáciu v Spojených štátoch do roku 2050“.

Lyn Buchanan v tomto rozhovore s Georgeom Noorym tvrdil, že „nastane masívne vymieranie spôsobené človekom“. Hneď dodáva, že konečný výsledok je pre ľudstvo pozitívny, do čoho Noory okamžite zasahuje a pýta sa, ako by to mohlo byť pre ľudstvo dobré. Buchanan na to odpovedá, že tí, ktorí prežijú, si na jednej strane budú užívať všetky vedecké pokroky a na druhej strane budú slobodnou a sebestačnou agrárnou spoločnosťou.

DÔVOD MASOVÉHO VYMIERANIA

V inej prednáške sa ho pýtali, či masívne vymieranie súvisí s kampaňou „očkovania“, a on odpovedal, že to súvisí so všetkým. Toto masívne vymieranie spôsobené človekom je dôsledkom súčasnej kampane očkovania. Pozrite si tento rozhovor tu.

„Od roku 2020 by sa začala séria prírodných katastrof spôsobených človekom, ktorá by trvala približne dvadsať rokov. Do konca týchto dvadsiatich rokov, teda do roku 2040, bude vyhladených 75 % svetovej populácie […] Od roku 2040 do roku 2050 sa pre tých, ktorí prežili… všetko zlepšovalo a zlepšovalo.“

Videl, že v roku 2020 boli ľudia izolovaní a komunikovali s príbuznými a inými ľuďmi pomocou technológií, pričom rukami ukazoval, že je to rovnaké, ako keď mali tento rozhovor… prostredníctvom technológií. Dodal, že dúfa, že sa mýli v tom, čo získal z tohto diaľkového pozorovania.

NEMÁME ŽIADNE SLOVO PRI VYTVÁRANÍ NÁŠHO OSUDU

Z mojich skúseností vyplýva, že mnohí ľudia zastávajú veľmi porazenecký pohľad na náš osud. Myslia si, že nemôžeme ovplyvniť svoju realitu a posunúť sa na pozitívnu časovú os pre dobro ľudstva. Nepodporujem tento názor, ktorý v konečnom dôsledku vedie k nečinnosti. Z mojich vlastných skúseností a poznatkov vyplýva, že do nášho osudu môžeme povedať všetko a musíme si vybrať a podniknúť kroky, ktoré povedú k optimálnej časovej osi pre ľudstvo. Pretože sme v tom všetci spoločne bez ohľadu na náboženstvo, pohlavie, kultúru alebo systém viery.

Aby som to demonštroval, podelím sa s vami o poznatky o našich tvorivých schopnostiach a moci ovplyvňovať našu realitu. Po prečítaní knihy Sila vášho podvedomia od doktora Josepha Murphyho som pochopil tento princíp a „dokázal som sa vyliečiť z opakujúcich sa zdravotných ťažkostí, ktoré som liečil antibiotikami a ktoré ma počas štúdia vo Veľkej Británii veľmi oslabovali. Bol to jediný prípad, keď som sa vyliečil bez toho, aby som užíval nejaké lieky, len vďaka uplatňovaniu princípov, o ktorých hovorí Joseph Murphy.“

Žiaľ, ten istý princíp sa používa na škodu ľudstva. Ľudia sú podvedome manipulovaní do vytvárania desivej reality bez toho, aby si boli vedomí tohto podnetu.

NA VAŠOM HLASE ZÁLEŽÍ

Michael DellaRocca, zakladateľ kanála Our Everyday Lives na YouTube, v nasledujúcom videu, ktoré vrelo odporúčam pozrieť, hovorí, že si nebol vedomý vplyvu, ktorý má tvorba jeho videí, až kým ho jedného dňa na ulici neoslovil otec, ktorého syn sleduje jeho videá, a nepoďakoval mu za jeho službu a posolstvá.

V ďalšom videu opísal, ako 144 000 pracovníkov svetla, bojovníkov svetla, vytvára sieť po celej Zemi, po celom svete. „Takže musíte ísť stále dopredu. Spálime túto matricu do tla!“

NAŠA BUDÚCNOSŤ

David Icke urobil silné vyhlásenie týkajúce sa budúcnosti zasvätených podľa zariadenia Looking Glass.

„Ľudia zvíťazia, keď sa prebudia do pravdy. Nachádzame sa v najtemnejších dňoch v rokoch 2021/22 a v roku 23, kým sa rozbúri úsvit a objaví sa úplne nová realita založená na láske a slobode. Zostaňte silní, nepodliehajte tyranii – sloboda JE na ceste a ‚všemocný‘ Kult je v posledných zúfalých smrtiacich kŕčoch.“

MY SME TVORCAMI SVOJHO OSUDU

Alex Collier, bývalý generálny riaditeľ účtovníckej praxe, autor niekoľkých kníh a prednášateľ mal na letnej konferencii v Mount Shasta úžasnú prednášku, v ktorej sa podelil o to, kde sa nachádzame a kam smerujeme vo veľmi blízkej budúcnosti. Zhrnuté, na planéte Zem dochádza k obrovskému prebudeniu ľudstva a my, „konšpirační teoretici“, blázni, poskytujeme prebúdzajúcemu sa ľudstvu varovanie.

ČO SA DEJE PRÁVE TERAZ

„So svetom je spojený úžasný prísľub a nádej.“ […] Ide o nás. Ide o ľudstvo.“

Sme si vedomí, že všetky vlády, náboženstvá boli vytvorené kráľovskými rodinami, kráľovskými rodinami, vatikánskymi kniežatstvami atď. Nie sme si však vedomí vojny, ktorá sa odohráva v podzemí alebo na oblohe. Odhalenie o tom však vychádza na povrch. Je to eminentné. „Celá galaxia je tu, aby nás podporila.“

Potom sa delí o to, čo odhalil aj Corey Goode, zasvätenec a informátor SSP, že „sme súhrnom 22 mimozemských rás, ktoré tu boli stovky tisíc rokov, ktoré sa krížili s ľudstvom a zanechali potomstvo“. Spomína Blue Brain Project, podľa ktorého výskumníci zistili, že hoci sme fyzicky tretej hustoty, niektorí z nás majú v mozgu štruktúry štvrtej, piatej, šiestej dimenzie! Neuveriteľným tajomstvom je, než mnohé deti, ktoré sa dnes rodia, sa rodia s tretím vláknom DNA.

„Ste pozoruhodné duchovné bytosti, ktoré uviazli v naozaj zlom systéme.“ A ľudia sa teraz prebúdzajú a vidia, čo nechcú. My však musíme hľadať to, čo chceme. „Nechcete NWO, lekársku mafiu, nadradenú vládu, socializmus, komunizmus, musíte sa rozhodnúť, čo chcete, a na to sa začať sústrediť. Pretože vy ste tvorcovia. Vy ste. Môžete vytvoriť čokoľvek, čo chcete.“

V súčasnosti sa zvyšuje Schumannova rezonancia, ktorá ovplyvňuje našu DNA, ktorá je anténou, rozširuje sa a potom sa zmršťuje. To, čo sa naša DNA učí prostredníctvom týchto výkyvov Schumannovej rezonancie, je udržať viac svetla, udržať zvýšenú frekvenciu. „Takže vy všetci stúpate, či si to uvedomujete alebo nie.“

Gaia sa rozširuje rovnako, ako sa rozširuje naša DNA. Rozširuje sa, aby udržala väčšiu populáciu. Ona s nami ešte neskončila. My nie sme vírus, za ktorý cabala považuje ľudstvo. Vírusom sú mimozemské bytosti. Žiada nás, aby sme o tom, čo sa deje na Zemi, premýšľali ako o multidimenzionálnej šachovej hre (tri, štyri, päť a teraz šesť dimenzií) a pre slobodu ľudstva zostávajú štyri ťahy!

Keďže temní už nemajú takmer žiadne ťahy, vytvárajú spúšť, vrátane Covidu, Afganistanu a ďalších falošných vlajok, ktoré podľa Alexa Colliera uvidíme veľmi skoro. Robia to preto, aby zdržali, aby mali ťah, zatiaľ čo biele klobúky – pozemskí ľudia a mimozemšťania (dobrotivé hviezdne národy) – si vynucujú ťahy už teraz. Oni, benevolentné hviezdne národy, „chcú, aby sa celá táto vec skončila a vyriešila do decembra podľa našich hodín“.

Varuje nás však, že to bude naozaj divoké a špinavé, pretože oni, temní, ovládali túto planétu viac ako desaťtisíc rokov.

DOBRÉ SPRÁVY: „Doslova, keď ich tu odstránia od moci, už nebudú existovať. Neexistujú žiadne plány na ich uväznenie. Je to ukončené.“ Myslím, že toto hovorí za všetko.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 98
  Tajomstvá života na MesiaciJohn Lear predstavuje informácie týkajúce sa umelého pôvodu nášho Mesiaca a vlny mimozemskej aktivity, ktorá sa rozprestiera na jeho povrchu aj v hĺbkach jeho podložia. V tejto diskusii s Emerym Smithom vysvetľuje, že utajenie tejto aktivity si vyžaduje veľkú časť verejne známeho rozpočtu vesmírnych programov a aktívnych dezinformačných programov. Podľa zasvätených…
  Tags: a, je, na, to, sa, že, v, tajné
 • 98
  Gene Decode | DUMBS Podzemné mestá Vnútorná Zem Mystické náleziská Colorado | the Galactic Talk (1.časť)https://www.youtube.com/watch?v=FHVfDDVwFkY Taino: Vitajte všetci na 34. zasadnutí Galaktickej diskusie. Dámy a páni, spolu s Gene-om sa budeme venovať niekoľkým témam, ako sú mestá vnútri Zeme a ich prehľad, ako aj najnovším operáciám a aktualizáciám DUMBS a mystických nálezísk. Gene: Ďakujem. Je mi veľkou cťou, že mám ľudí, ktorí oceňujú informácie,…
  Tags: a, je, sa, to, v, že, na, tajné
 • 95
  Odhalenia všetkého, čo sa v Antarktíde tak dlho deje (1)Insider Pete Peterson poskytol veľa informácií o prítomnosti Atlantídy v Antarktíde. V zákulisí sa odohráva veľa vzrušujúcich udalostí. Antarktída nikdy nebola taká osídlená ako dnes: vedci, politici, výskumníci všetkého druhu, oprávnení, akreditovaní novinári, celý svet zvedavých ľudí, ktorí nikdy neprestanú držať tajomstvo o tom, čo sa na tomto kontinente skutočne deje.…
  Tags: a, sa, v, na, že, je, to, tajné
Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
polarexplorer
polarexplorer
2 years ago

Ďakujem.

rudo
rudo
2 years ago

NEMÁME ŽIADNE SLOVO PRI VYTVÁRANÍ NÁŠHO OSUDU

Z mojich skúseností vyplýva, že mnohí ľudia zastávajú veľmi porazenecký pohľad na náš osud. Myslia si, že nemôžeme ovplyvniť svoju realitu a posunúť sa na pozitívnu časovú os pre dobro ľudstva. Nepodporujem tento názor, ktorý v konečnom dôsledku vedie k nečinnosti. Z mojich vlastných skúseností a poznatkov vyplýva, že do nášho osudu môžeme povedať všetko a musíme si vybrať a podniknúť kroky, ktoré povedú k optimálnej časovej osi pre ľudstvo. Pretože sme v tom všetci spoločne bez ohľadu na náboženstvo, pohlavie, kultúru alebo systém viery.

Žiaľ, ten istý princíp sa používa na škodu ľudstva. Ľudia sú podvedome manipulovaní do vytvárania desivej reality bez toho, aby si boli vedomí tohto podnetu.

NA VAŠOM HLASE ZÁLEŽÍ

a to je dovod rpeco media a politici neustale strasia napriklad vojnou s Ruskom, pretoze ju chcu a vedia ze ak mnoho ludi tomu uveri a zane sa bat, tak tu realitu by mohlo vytvorit
a to je uloha CAPUTOVEJ

ovsem aj strasenie ze, americke zakladne na SK budu tercom ruskych rakiet s atomovymi bombami je nezmysel, ale SK media usilovne pomahaju (aj alternatovne) sirit toto strasenie, opozicie Fico Harabin a dalsi dufajuc ze to dosiahnu masovy strach z toho v narode. co pre mna je dokaza ze Fico Harabin atd nepracuju pre narod sloviensky ale su sucastou velkej hry ZLA, akurat hraju s figurkami inej farby co vacsinu naroda poplietlo.

lucius
lucius
2 years ago

VELMI VELMI DAKUJEM ZA TENTO CLANOK, JE TO NAJLEPSI CLANOK CO SOM CITAL NA NETE, JEDNODUCHO NO VYSTIZNE A PRESNE NAPISANY, DAVA NAJPODSTATNEJSIE INFO V TEJTO DOBE FALOSNYCH A ESTE FALOSNEJSICH INFORMACII A SPRAV. VELKA VDAKA

Siba K.
Siba K.
2 years ago

Moc děkuji za článek,

Dana
Dana
2 years ago

Zrejme len chyba prekladu, ale veľmi podstatné, že podľa tohto pána (a teda nemusí to tak bezpodmienečne byť) sa to znovu udeje. Pán hovorí, že videl izolovaných ľudí, ktorí komunikovali cez internet po r. 2040, a to píšu v článku a rovnako to povedal aj vo videu.

„After 2040, he found people to be isolated and all their communication was through technology…the Internet and all of that…growing their own food…the city’s have basically just emptied out…no longer useful.“

„Videl, že v roku 2020 boli ľudia izolovaní a komunikovali s príbuznými a inými ľuďmi pomocou technológií, pričom rukami ukazoval, že je to rovnaké, ako keď mali tento rozhovor“

Dana
Dana
Reply to  Dana
2 years ago

A teda ešte dodám, on povedal, že videl ľudí po r.2040 ako sú izolovaní a komunikujú len cez technológie a že je to podobné ako to vidí teraz a ako komunikuje s tými ľuďmi, ktorí s ním vedú rozhovor. To bolo z vašej strany zle pochopené, a je podľa môjho názoru potrebné to ozrejmiť aj ostatným čitateľom.
Ďakujem.

jana
jana
2 years ago

Velmi děkuji💚

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK