Viera, Nádej, Láska

13/04/2021

Život ma naučil, že tie symboly ako srdce, kotva kríž a teda viera, nadej, láska, nie sú len obyčajnými symbolmi, život ma naučil, že bez viery, nádeje a lásky, by nebol život.

Uvedomenie prišlo pri zomierajúcom človeku. Vtedy mi naplno svitlo, že človek, ktorý nadobro príde o nádej, zabije vieru a neverí už v lásku,… odchádza. Prečo sú také dôležité? Lebo bez nich by nebol pohyb a pohyb je jeden zo základov našeho života. Všetko, čo sa nehýbe a nepoužíva zakrnie, uschne, znehybnie, zadusí sa a teda je mŕtve. A čo je spúšťačom pohybu? Je jasné, že naše chcenie. No a ak sa teda postavíme tvárou v tvár skutočnosti… hľadajme odpoveď na to či sa pohneme v chcení bez viery, či sa pohneme v chcení bez nádeje, či sa pohneme v chcení bez Lásky….

Ak to stratíme stagnujeme a schneme zvnútra, umierame…

Nemusíme len fyzicky, stačí sa pozrieť na ľudí, ktorí sú chorí a bojujú, alebo na ľudí, postihnutých smútkom a depresiou…

Potrebujú opäť získať stratené….
Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

1 Komentár

  1. Jana

    Opäť pekné 😍 ďakujem❤

    Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here