Viera, Nádej, Láska

13/04/2021

Život ma naučil, že tie symboly ako srdce, kotva kríž a teda viera, nadej, láska, nie sú len obyčajnými symbolmi, život ma naučil, že bez viery, nádeje a lásky, by nebol život.

Uvedomenie prišlo pri zomierajúcom človeku. Vtedy mi naplno svitlo, že človek, ktorý nadobro príde o nádej, zabije vieru a neverí už v lásku,… odchádza. Prečo sú také dôležité? Lebo bez nich by nebol pohyb a pohyb je jeden zo základov našeho života. Všetko, čo sa nehýbe a nepoužíva zakrnie, uschne, znehybnie, zadusí sa a teda je mŕtve. A čo je spúšťačom pohybu? Je jasné, že naše chcenie. No a ak sa teda postavíme tvárou v tvár skutočnosti… hľadajme odpoveď na to či sa pohneme v chcení bez viery, či sa pohneme v chcení bez nádeje, či sa pohneme v chcení bez Lásky….

Ak to stratíme stagnujeme a schneme zvnútra, umierame…

Nemusíme len fyzicky, stačí sa pozrieť na ľudí, ktorí sú chorí a bojujú, alebo na ľudí, postihnutých smútkom a depresiou…

Potrebujú opäť získať stratené….
Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 96
  Sloboda a zrelosť…..Zamýšľam sa nad pojmami a nad tým, aký je rozdiel vo vnímaní a hlavne vlastnej interpretácii pojmov, podľa svojich potrieb a na vlastnú obhajobu nesprávnych chcení, či konaní, aj keď sudca nie je. Sloboda, či neviazanosť a teda zviazanosť? Nezrelosť, či nezodpovednosť? Byť nezrelý a chovať sa nezrelo sú dve…
  Tags: a, sa, je, v, posolstvá, pre, dušu
 • 95
  Vaše názory a mylné predstavy o druhých a vaše očakávania vám bránia prežívať radosť a vás činia nešťastnýmiTúto vetu, aj keď asi nie v presnom znení som si vypožičala z knihy Hovory s Bohom. Za posledné dni som si omnoho viac uvedomila jednu vec a to, že my OČAKÁVAME, že druhí sa nejako zachovajú a čuduj sa svete vôbec neplnia naše očakávania, ba dokonca nás prekvapujú a…
  Tags: a, sa, je, že, na, posolstvá, pre, dušu
 • 94
  Slobodne vyjadrujem svoje myšlienky a cityObčas mávame pocit, že sme chytení v „sieti života“ a že životné okolnosti nám nedovolia konať inak. Zakaždým, keď si uvedomím že mám moc byť slobodný/á, výsledkom bude sloboda. Pre všetko v živote sa rozhodujeme sami a máme možnosť svoje rozhodnutia napraviť, opraviť, vziať späť atď. Svoje myšlienky máme pod…
  Tags: a, sa, že, v, posolstvá, pre, dušu

1 Komentár

 1. Jana

  Opäť pekné 😍 ďakujem❤

  Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.