Viera

18/04/2021

Buďme si vedomí svojej ceny a UŽ NIKDY o sebe nepochybujme!!!!!
Neznižujme svoju hodnotu!!!
Okolo je dosť toho, čo čaká na to, aby nám ju znížilo (na naše chyby, pochybnosti, strach), tak mu nepomáhajme!!!
S pochybnosťami sa zakráda strach a strachom priťahujeme všetko to, čoho sa bojíme.
Stačí len raz rozhodne, rázne a NEKOMPROMISNE uveriť!!!
Nie ustráchane uveriť, že verím (ale niekde vzadu sa ozýva: to aj tak nedokážeš…., len ty si tam ticho seď vzadu a nikam sa neder…., už, alebo ešte na to nemáš…, zmier sa, že bude len horšie….., už si si svoje šťastie vyčerpal/a..).
Myslíte si, že šťastie sa dá vyčerpať?
Zhora prúdi nekonečná sila pre nás a my rozhodujeme, na čo ju používame….
Využime teda nekonečnú silu na budovanie svojho nekonečného šťastia a opakujem už NIKDY o sebe nepochybujme! Máme a dostaneme všetko! Len pros, VER a ĎAKUJ!
Krásnu a radostnú nedeľu plnú vďaky, odhodlania a novej viery :-).

S Láskou Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 99
  Pravidlá – dodržiavanie, či porušovanie?Pravidlá - niektorí tvrdia, že sú tu na to, aby sa dodržiavali, iní zase, že sú na to, aby sa porušovali. Kde je teda Pravda? Ak hovoríme o pravidlách, mali by sme si urobiť najprv poriadok v pojmoch. Na jednej strane tu máme pravidlá svetské - ako zákony, dohody, normy,…
  Tags: a, sa, to, na, že, si, posolstvá, pre, dušu
 • 98
  Ženy buďme radostné a spontánne – po takých bude pravý muž túžiť - II. dielPrestaňme sa hrať na to, že všetko zvládneme, všetko dokážeme a tak sa stávame mužatkami tejto doby – takéto ženy muži nepotrebujú. Muži chcú byť Muži - obletovaní, chválení, čičíkaní, hýčkaní, mojkaní atď– viete predsa že muži sú ako deti (to je na chválu – i my ženy sa to…
  Tags: a, to, sa, že, posolstvá, pre, dušu
 • 97
  Nedovoľme svojej mysli aby nám ničila život, kradla energiu i radosť - majme ju pod kontrolou. Pracujme na svojom šťastíRáno ma zobudila myšlienka na to, aké je dôležité pripomínať, ako máme myslieť i konať. Takže opakujeme tisíckrát vypovedaný spôsob myslenia i žitia.Takže NÁVOD NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT? Žijem tu a teraz – v prítomnom okamihu a práve prítomnosť využívam na tvorbu svojej budúcnosti, lebo to ako myslím teraz sa za…
  Tags: a, sa, na, posolstvá, pre, dušu

1 Komentár

 1. Jana

  Ďakujem a prajem krásnu slnečnú nedeľu.

  Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here