Význam správneho zloženia krvi – Železo chráni pred astrálnymi negatívnymi entitami!

01/11/2021

Už malé dieťa vníma vzácnosť tejto tekutiny a zvyčajne s hrôzou hľadí na každú kvapku krvi, ktorá z neho vyteká. Bolo o nej napísaných mnoho kníh, pretože vedci už desaťročia skúmajú jej vlastnosti a objavili množstvo objavov, ktoré môžu slúžiť všeobecnému prospechu. Okrem niekoľkých vedcov však väčšina ľudí o týchto zaujímavých zisteniach nevie. Alebo o nich nechcú ani počuť, pretože nemajú záujem zmeniť svoje návyky alebo zlozvyky. Dôkazom toho je, že si do krvi pridávajú najrôznejšie chemikálie spolu s nevhodnými potravinami alebo nápojmi a potom sa čudujú, že majú toľko zdravotných problémov. Ak si nechceme takto zbytočne uškodiť, mali by sme sa o vlastnostiach krvi dozvedieť viac a tieto poznatky využiť v praxi.

Je všeobecne známe, že krv je základom života a zdravia. Nezastupiteľnú úlohu krvi dokazujú aj procesy spojené s krvácaním: ak dôjde k veľkej strate krvi, postihnutý upadne do bezvedomia. Po prekročení určitej hranice sa už mnohé životné funkcie nemôžu uskutočňovať, v dôsledku čoho človek nakoniec zomrie. Ak sa však včas podá potrebné množstvo krvi správneho zloženia, tento proces sa dá ešte zastaviť a zachrániť život postihnutého.

Ak do niektorej časti tela neprúdi krv, nie je zásobovaná všetkými potrebnými živinami a kyslíkom a postupne odumiera. Avšak aj krátke prerušenie prívodu krvi znecitlivie danú oblasť. Mnohí ľudia to pravdepodobne zažili, napríklad keď si počas spánku položili ruku na rameno a potom sa zobudili, akoby nebola ich – studená a necitlivá. Až keď do nej začala opäť prúdiť krv, bolo ju možné naplno pocítiť.

Nesmierny význam krvi je zrejmý z lekárskych štúdií, ktoré opisujú jej mnohostranné funkcie. Výskum potvrdzuje, že telo môže normálne fungovať len vtedy, ak má primerané zloženie krvi. V prvom rade sa sledujú hodnoty červených a bielych krviniek.

Okrem toho sa zvyšuje hladina krvných doštičiek, ktoré zabezpečujú zrážanie krvi. V krvi sú však rozpustené alebo rozptýlené aj minerálne látky, vitamíny, produkty látkovej výmeny, bielkoviny, enzýmy a iné zlúčeniny.

Tieto poznatky sa využívajú v praxi, aby ošetrujúcemu lekárovi pomohli vybrať správnu liečbu. Preto sa vykonávajú aj krvné testy. Okrem iného poskytujú prehľad o zdravotnom stave pacienta a rôznych procesoch, ktoré prebiehajú v tele. Z krvi možno získať mnoho ďalších informácií: napríklad určiť dedičné dispozície, zistiť príčinu a typ ochorenia alebo identifikovať emocionálne stavy, ktoré človek prežíva.

Účinky zmien v zložení krvi

Ak sa zloženie krvi neprirodzene zmení, naruší to normálne fungovanie organizmu. Okrem zdravotných problémov to spôsobuje aj zmeny vo vnímaní a prežívaní reality. To sa prejavuje napríklad kolísaním hladiny cukru (glukózy) v krvi. Ak je jeho hladina príliš nízka, človek sa najprv cíti slabý a unavený. Ak sa hladina cukru v krvi nezvýši včas, postihnutý môže upadnúť do bezvedomia. Samozrejme, možno to vysvetliť aj nedostatkom využiteľnej energie.

Súvislosť s koncentráciou cukru v krvi však dokazuje opak. Ak hladina cukru v krvi stúpne nad určitú hranicu, nastáva tzv. hyperglykemická kríza (vyskytuje sa najmä u diabetikov). Ak sa hladina cukru v krvi včas neupraví na normálnu úroveň, postihnutý môže stratiť vedomie a upadnúť do kómy. Ak to trvá príliš dlho a ak sa neprijmú potrebné opatrenia, môže sa to skončiť tragicky. Nebezpečné sú aj abnormálne zvýšené hladiny iných látok v krvi, najmä toxických. Tie vážne ohrozujú životné funkcie a môžu spôsobiť aj smrť, ak sa včas neodstránia.

Významné problémy vznikajú aj v dôsledku nedostatku esenciálnych látok (t. j. látok, ktoré si telo nedokáže samo vyrobiť), ktoré sú potrebné pre normálny metabolizmus. Ukázalo sa, že telo sa snaží v čo najväčšej miere zachovať potrebné zloženie krvi. Ak nezískava určité potrebné látky zo stravy, berie si ich priamo z vlastného tkaniva, kým jej zásoby nie sú dostatočné. Ukázalo sa napríklad, že keď sa zloženie krvi výrazne odchýlilo od optimálneho stavu, z kostí, zubov a iných častí tela sa vyplavoval vápnik a iné alkalické minerály.

Pripomeňme si tu tzv. prekyslenie organizmu, z ktorého môžu vzniknúť značné zdravotné problémy. Prekyslenie je spôsobené nielen nadmerným príjmom kyselinotvorných potravín, ale aj nedostatkom minerálov v strave. Keďže minerálne látky, ktoré sa vo väčšom množstve nachádzajú v kostiach, zuboch atď., patria medzi silne zásadité prvky, vnútorné regulačné mechanizmy ich uvoľňujú do krvi, pretože môžu neutralizovať voľné kyseliny v krvi, ktoré by inak mohli spôsobiť vážnejšie poškodenie.

Ako si udržať vyvážený stav

Rovnováha je základným predpokladom správneho fungovania celého organizmu, preto sa ju musíme snažiť podporovať a udržiavať. Naopak, mali by sme sa snažiť vyhýbať všetkému, čo ju narúša. Vo všeobecnosti si môžeme trvalo udržať zdravý stav len vtedy, ak neprekračujeme zákony existencie. To sa týka všetkých úrovní našej osobnosti – od vyjadrovania pocitov, emócií, myšlienok až po praktické činy, medzi ktoré patrí starostlivosť o telo.

Pokiaľ ide o stravu, nadbytok aj nedostatok základných živín alebo iných nevyhnutných zložiek stravy spôsobuje nerovnováhu. Preto by sme mali telu dodávať správne množstvo všetkého, čo potrebuje, a čo je dôležitejšie, čo mu prospieva. Ako na to? V prvom rade nesmieme zanedbávať svoje telo a venovať plnú pozornosť pravidelnému a primeranému príjmu kvalitnej a zdravej výživy. Niektorí si možno myslia, že sa to ľahko povie, ale ťažšie urobí.

Najprv sa musíme dostať z myšlienkového bludiska tohto sveta a oslobodiť sa od nevhodných sklonov, závislostí a zavádzajúcich informácií alebo účinkov reklamných manipulácií. Inými slovami, musíme sa vrátiť k prírode. Potom si telo samo povie, čo v určitom čase potrebuje na svoju výstavbu a udržanie správneho zloženia krvi. Veď ľudia už státisíce rokov čerpajú všetko, čo potrebujú, prirodzene zo svojho prostredia.

Pomocou jedla a nápojov možno tiež cielene meniť zloženie krvi. Ak chceme dosiahnuť dlhodobé priaznivé účinky, mali by sme preto všetky potrebné látky (vrátane minerálov, vitamínov, enzýmov atď.) čerpať z potravy.

Tá je najdôležitejším zdrojom látok, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu všetkých zložiek krvi; má tiež zabezpečiť dokonalé fungovanie orgánov, ktoré ovplyvňujú jej zloženie.

Pečeň zohráva kľúčovú a nenahraditeľnú úlohu pri udržiavaní normálneho zloženia krvi. Krv v nej prúdi nepretržite počas celého nášho života. Známy staroveký lekár Galenos tvrdil, že „látky vstrebané z potravy putujú vo forme črevnej lymfy cez špeciálnu cievu priamo do tohto orgánu sýtočervenej farby“.

Okrem spracovania prirodzených živín má pečeň za úlohu odstraňovať z krvi škodlivé a cudzorodé látky, t. j. detoxikovať organizmus. To však dokážu len vtedy, ak ich dlhodobo nepoškodzujeme alebo nepreťažujeme.

Stáva sa to napríklad vtedy, ak telu dodávame značné množstvo toxických látok. Niekto si môže myslieť: „Fajčenie mi neuškodí“ a zapáli si cigaretu. Iní si dajú pohárik alkoholu pre potešenie alebo závislosť, alebo si dajú obľúbenú „pochúťku“ so škodlivými chemikáliami a ubezpečujú sa, že ich nezabije.

Ľudské mylné predstavy však vôbec neplatia, pretože telo funguje podľa svojho naprogramovania. Ak sa oboznámime s fyziológiou trávenia, zistíme, že všetko, čo zjeme alebo vypijeme, ak je strávené, prechádza cez črevnú stenu do krvi. Ak teda človek konzumuje veci, ktoré sú úplne nevhodné, nepriaznivo tým mení zloženie svojej krvi.

Preto sa naozaj oplatí sledovať, aké chemické látky sa môžu dostať do nášho tela spolu s potravinami a nápojmi, ktoré konzumujeme. Z týchto dôvodov by sme sa mali naozaj snažiť vyhýbať pôsobeniu faktorov, ktoré spôsobujú nepriaznivé zmeny v zložení krvi alebo akokoľvek poškodzujú organizmus.

Význam mäsa v strave človeka:

Z hľadiska zloženia krvi dodáva mäso viac prvkov, ktoré pomáhajú práve proti anémii – nielen dobre využiteľné železo, ale aj „červený“ a jediný živočíšny vitamín B12. Z hľadiska vyžarovania dodáva mäso – ako súčasť pohybujúceho sa zvieraťa – určitú esenciu, ktorá nás povzbudzuje k pohybu a akoby poháňala úsilie nášho ducha. Okrem toho mäso dodáva aj prvok „bojovnosti“, ktorý je na našej materiálnej úrovni zatiaľ potrebný, aby sme obstáli v okolitom náročnom prostredí (ako jahňatá by sme medzi vlkmi ťažko prežili).

Zdroj


Nízke hladiny železa – Covid Agenda – Železo chráni pred astrálnymi negatívnymi entitami

Dlhodobé vystavenie elektromagnetickým poliam vysokej intenzity spôsobuje u osôb anémiu. Obzvlášť viditeľné je to vo frekvenčnom pásme nad 1 GHZ a čím je silnejšie, tým viac anémie vyvoláva. Tá sa ešte zvýrazní, ak je pásmo elektromagnetického žiarenia s výkonom vyšším ako 1 GHZ sústredené v silnom jednosmernom zväzku, ako napríklad laser, alebo dokonca nie je ani tak sústredené či lokalizované a nie je rozptýlené v koncentrických vlnách, ako by to bolo pri rádiových vlnách.

Toto je spôsobené zámerne kontrolórmi plandémie z veľmi reálnych ezoterických dôvodov, to znamená, že majú pevný neľudský vedecký základ, pretože už tisíce rokov je známe, že železo chráni ľudí pred útokmi paranormálnej povahy tak entít nižšieho astrálu, ako aj pred zásahmi alebo únosmi neľudských technologických bytostí regresívnej povahy.

Dokonca aj v prípade nočných útokov regresívnych entít je známe, že človek s nízkym obsahom železa v krvi bude mať o 90 % väčšiu pravdepodobnosť útoku ako človek s normálnou hladinou železa.

To tiež vysvetľuje, prečo štatisticky ženy trpia väčším počtom prípadov paranormálnych útokov všetkého druhu, ale najmä tých nočného charakteru ako muži, a to v dôsledku ich prirodzeného sklonu k anémii spôsobenej menštruačným cyklom.

Železo a jeho vlastnosti pomáhajú udržiavať existenčnú hustotu človeka stabilnú, ako to diktuje základná frekvencia spomínanej osoby v jej osobnom energetickom toruse, ktorá zasa závisí od jej duševného stavu a úrovne vedomia.

Znižujú množstvo obranyschopnosti osoby znižujúcej množstvo železa v krvi, čím sa stáva zraniteľnejšou voči všetkým druhom útokov zo strany entít, ktoré nie sú z hmatateľnej reality nazývanej 3D alebo pozemská realita.

Ultrafialové svetlo zo slnka pri interakcii s krvným železom cez pokožku aktivuje retenčné a generačné opakovacie vlastnosti železa, stabilizuje existenčnú frekvenciu človeka, aurickú frekvenciu jeho osobného torusu, ktorý slúži ako ochranný energetický štít.

Nedostatok slnečného svetla oslabuje frekvenčno-udržiavacie pôsobenie krvného železa a zvyšuje schopnosť elektromagnetických vĺn nad 1 GHZ rozkladať krvné železo.

Musím zdôrazniť, že účinok elektromagnetického žiarenia na krvné železo sa prejavuje väčšinou alebo je zreteľnejší vtedy, keď sa vzťahuje na usmernený tok alebo vektor, a nie až tak v dôsledku bežného environmentálneho – umelého elektromagnetického žiarenia. To znamená, že ide o koncentrované elektromagnetické žiarenie s jednosmerným tokom, aké by sa vyskytlo v dôsledku energetickej zbrane namierenej na jednotlivca ako cieľ.

Hoci povaha antén a vysielania 5G je šetrnejšia k životnému prostrediu, v žiadnom prípade nevylučujem, že 5G môže byť cielené, a pripúšťam aj to, že všetky funkcie 5G môžu mať povahu cieleného žiarenia, ktoré je potrebné na spôsobenie silnej anémie u osôb v dosahu jeho pôsobenia.

Ako špekuláciu a nie až takú špekuláciu vidím, že by mohli zbavovať určité sektory spoločnosti železa, aby boli zraniteľnejšie voči nižším astrálnym regresívnym entitám, keďže sme zaznamenali veľmi silnú aktivitu menších portálov prakticky po celom svete, najmä v rámci veľkých mestských koncentrácií.


Z iného chatu:

Yazhi: Preto nosenie amuletu zo železa alebo jeho nosenie pri sebe chráni aj pred negatívnymi entitami. Hoci v tejto chvíli je dosť ťažké zohnať amulet zo železa, povedala by som, že akékoľvek železo bude fungovať, pokiaľ bude koncentrované a nebude v lacnej zliatine. Môžem dodať, že dva najlepšie typy železa sú:

1: grafitové železo

2: Sivé železo

Povedané s iným druhom popisu:

A: Hematit Fe2-O3

B: Magnetit Fe2-O4

Gosia: Ale čo je v ňom, v železe, že sa entitám nepáči?

Yazhi: Stabilizuje DNA, pretože udržiava pôvodnú frekvenciu, ktorá jej bola uložená. Takže zachováva pamäť. A to vďaka svojmu špecifickému magnetickému poľu, ktoré vytvára a udržiava. Frekvencia živého organizmu programuje železo v bunkách, aby držalo frekvenciu. Vzťah medzi železom a DNA je veľmi úzky, je pre ňu takmer ako batéria.

Entity nemôžu meniť alebo meniť svoju frekvenciu na frekvenciu obete, preto neexistuje praktické prepojenie rozhraní, takže posadnutie je ťažké až nemožné.

Máme napríklad dôvod domnievať sa, že umelo znižujú obsah železa v ľudskej populácii, aby mohli pomôcť transhumánnym účinkom grafenitu, ktorý mení DNA a nachádza sa vo vakcínach. Podporuje to lepší účinok na zmenu DNA, keďže subjekt nie je chránený svojím prirodzeným železom. Uvedené ide dokonale ruka v ruke so všetkým, čo sa deje v súvislosti s agendou covidu.

Zjednodušene povedané: železo blokuje frekvenciu činnosťou buniek a frekvenciu mysle subjektu, čím sťažuje spojenie s jemnejšími zásahmi pochádzajúcimi od astrálnych entít. Subjekty jednoducho nie sú vo frekvenčnom rozsahu. Veľmi sa pohybujú vo fyzickom. Nezabúdajme, že sme magnetické energetické bytosti, a čo robí železo? Je magnetické a programovateľné. Takže je to logické.

Možno ľuďom chýba veľa železa a chcú ho nahradiť grafénom, ktorý sa nachádza vo vakcínach. Hrozné! Viem, že nahrádza železo ← ← ← To nie sú špekulácie.

Gosia: Ale nechráni ho ako železo, však?

Yazhi: Nie, pretože je to naprogramované nimi. Aby robili prácu, aby ťa zmenili! Tak, ako sa im páči a ako chcú! Používajú ten istý princíp, ale na ovládanie ľudí. Jedným z „vedľajších účinkov“ vakcíny, ktorý je spoločný pre všetkých, je, že sú magnetické. Práve preto!

Toto všetko možno potrebuje ďalší výskum o tom, čo presne sa na Zemi deje, ale Dr. Alex Sousa možno narazil na niečo väčšie, než sa očakávalo.

Zdroj


Krv je nesmierne dôležitá vec v živote človeka, pretože krv je most medzi duchom a telom. Preto napríklad ak je človek alkoholik, stáva sa z neho agresor alebo niečo podobné, pretože alkohol mu postupne mení vyžarovanie krvi a preto je ľahšie náchylný na ovládanie temnými entitami. Preto je tiež vakcína na covid schopná doslova odstaviť ľudského ducha, čo bol plán po celý čas. Mnoho ľudí sa vyhýba mäsu, pretože chcú byť duchovní, no tým sa človek práve o tie duchovné sily pripraví. Síce navonok sa človek môže cítiť povznesene, ale stratí pevný kontakt s hmotou, pretože my máme za úlohu práve to duchovno pretaviť do hmoty a rastlinná strava bude na mieste až pri určitom duchovnom vývine ľudstva v budúcnosti. Samozrejme je iná otázka, za akých podmienok sa to mäso získalo.. Každý človek má zároveň iné vyžarovanie krvi a preto čo jednému prospieva, druhému nemusí. Preto sa stačí naučiť načúvať vlastnému telu, ktoré nám samo povie, čo potrebuje 🙂

Zdieľať článok

Podobné články

 • 86
  Vitálne svetlo Nikoly Tesly: Liečivá sila ultrafialových lúčovČo by ste povedali na to, keby zdravotnícke orgány začali propagovať ultrafialové svetlo ako liečbu rakoviny, alebo predpísali pravidelné vystavenie slnečnému žiareniu ako také nevyhnutné pre naše prežitie? Faktom je, že tieto zdravotné terapie majú historický základ. Odhalil som to počas svojej 10-ročnej cesty za produkciou dokumentárneho filmu, ktorý skúma stratené liečivé…
  Tags: a, na, v, sa, je, že, zaujímavosti, zdravie
 • 84
  Biohacking ľudí s DNA, nanotechnológiami, IoT a 5GJe možné, že „vakcíny“, ktoré na nás chcú tlačiť, využívajúc covid pandémiu ako zámienku, sú spojené s akýmsi narušeným transhumanistickým scenárom ? Jeffrey Epstein mal podľa všetkého maniakálny cieľ podať svoju DNA celej ľudskej rase. Ak čítam správne medzi riadkami, splnenie tohto „skutku“ by vyžadovalo vstreknutie jeho genetického kódu do…
  Tags: a, v, na, je, že, sa, ako, zaujímavosti, zdravie
 • 80
  17 dôvodov navyše prečo si nenechám aplikovať vakcínu na CovidVeľa ľudí ma požiadalo o aktualizáciu môjho pôvodného článku 18 dôvodov. Mnohí sa ma pýtali, či som zmenil svoj postoj teraz, keď sú očkovacie látky k dispozícii už dlhšie. Chcel by som povedať, že za sedem mesiacov od napísania tohto príspevku ma udalosti vo svete (a účinnosť vakcín) presvedčili, že…
  Tags: sa, a, že, je, na, to, v, ako, zdravie
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Eva
Eva
2 years ago

Dokud nebudeme soucitní k ostatním živým tvorům na Zemi, nemůžeme čekat jakékoliv povznesení duše a ducha. Tolik k masu,

benetri
benetri
Reply to  Eva
2 years ago

Prosím ťa a na to si ako prišla? Ak sme akože duchovné bytosti – čo človek doteraz nespĺňa – tak využívame vzorce života, vrátane potravy, teda aj mäsa, pretože sme tak boli naprogramovaní. Človek je všežravec, teda mäso úplne prirodzene patrí do jeho jedálnička.
Kedysi dávno boli ľudia síce primitívnejší, ale súčasne aj duchovnejší a mali lepšie spojenie nielen s Astrálom, ale i vyššími duchovnými bytosťami. Nakoniec, aj dnes žijú v niektorých oblastiach tzv. primitívne kmene, ktoré sú duchovne podstatne vyspelejšie, ako my. A všetci konzumujú zvieratá!
Toto. čo tvrdíš, je len nezmyselný výmysel západných kvázivedcov, aby zase niekto zarábal na tzv BIO potravinách neživočíšneho pôvodu a následnom predaji potravinových doplnkov, obsahujúcich látky, ktoré nám bez mäsa chýbajú.
Poznám zopár ľudí, čo kvôli vegetariánstvu skončili v nemocnici s vážnymi problémami. Napr. živočíšne bielkoviny nemáš čím nahradiť. Lenže telo ich potrebuje. Budeš chodiť na infúzie do nemocnice a platiť si to? Každý človek má trochu inak naladené telo i trávenie. Ale nie všetko sa dá nahradiť z rastlín.

Martin
Martin
Reply to  benetri
2 years ago

Živočíšna strava spôsobuje prekyslenie organizmu, následne zápaly v tele a z toho vážne ochorenia. Naopak zase ja poznám ľudí nesportovcov ale aj športovcov, ktorí prechodom na vegetariánstvo si rapídne zlepšili zdravie aj výkon. Ľudia by mali konzumovať co najmenej živočíšnu stranu, ideálne obmedziť. Ja som krvná skupina O a teda mäso by som mal podľa tohto konzumovať na kila. V minulosti som ho jedol veľmi veľa, akonáhle som ho obmedzil, zlepšilo sa mi zdravie, výkon, pribudla energia, proste zvrat o 180 stupňov.

Deni
Deni
2 years ago

Dakujem za info.objednala som si hematit.

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK