Zbavujem sa závislostí akéhokoľvek druhu

19/03/2021

Preto, aby sme sa radostne, vyrovnane a spokojne mohli pohybovať v živote dopredu, mali by sme mať stanovené ciele, priority a súčasne poznať seba a teda svoje vlastné radosti, plnenie ktorých NIEJE ZÁVISLÉ na iných ľuďoch, na priateľoch, rodičoch, na partnerovi, atď.
Zbavujme sa svojej závislosti na ľuďoch, na partnerovi, na práci, na stereotypoch, na sladkostiach, či cigaretách.
Akonáhle „sme závislí“ sme súčasne „neslobodní“, dobrovoľne sa zväzujeme, naše správanie sa mení a stávame sa „posadnutí“ prácou, partnerom, „chtíčom“ atď. V tej chvíli určite nie sme v pekných energiách a ľudia okolo, sa určite nebudú cítiť v našej spoločnosti dobre. Svojou „závislosťou“ na …. obťažujeme, zväzujeme, dusíme druhých a tí budú následne od nás utekať. Kto je rád v pozícii OTROKA alebo naprogramovaného robota, či sluhu? Ak my sami nemáme radi obmedzovanie, prečo to robíme druhým?
Pracujme na svojej veľkosti a slobode – SLOBODU chcem, SLOBODU dám. Nemôžeme nikoho vlastniť, môžem pri ňom len v láske a s láskou stáť a byť tu pre neho, keď ma bude potrebovať a druhá strana by sa mala správať rovnako. Ide o radostné zdieľanie, nie o zúfalé vlastnenie až zotročovanie. Rada používam slová Dr. Rusnáka, ktorý vravieva : „Vo vzťahu by nemala znieť veta: MÁM ŤA RÁD/A a NIKOMU ŤA NEDÁM!, ale MÁM ŤA RÁD/A A UROBÍM VŠETKO PRETO, ABY SI BOL/A ŠŤASTNÝ/Á“
Byť nezávislý a mať vlastnú vnútornú slobodu je úžasný pocit, naozaj dáva krídla. Človek sa nezoberá obmedzeniami, len príležitosťami a premýšľa, ako ich využiť pre prospech a šťastie iných i vlastný pocit radosti, pokoja a nezištnej lásky.
Namiesto závislosti sa venujme koníčkom, či drobným radostiam, potom máme lepšiu náladu, ak tvoríme, vážime si viac seba (lebo sme niečo dokázali). Venovať sa tomu, čo si vážim a mám rád/a znamená STARAŤ sa O SEBA (a nie o druhých 🙂 ).
Láskavo sa zasmejme svojím starostiam a následne sa začnime venovať svojim radostiam.
Krásny deň bez závislostí plný radostí.
Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 89
  Sloboda, voľnosť vs. obmedzenia, spútanosť„Púšťam sa všetkých vecí, situácií, udalostí, negatívnych emócií, ale hlavne ľudí, ktorí mi berú energiu, alebo si od nich nechávam ubližovať.“Ak sa pozrieme na to, čo nás púta (okolnosti, situácie, ľudia), zistíme (buďme voči sebe úprimní), že sú to naše vlastné laná, naše vlastné okovy a naše vlastné obmedzenia. Často…
  Tags: a, sa, na, posolstvá, pre, dušu, sloboda
 • 75
  Sloboda a zrelosť…..Zamýšľam sa nad pojmami a nad tým, aký je rozdiel vo vnímaní a hlavne vlastnej interpretácii pojmov, podľa svojich potrieb a na vlastnú obhajobu nesprávnych chcení, či konaní, aj keď sudca nie je. Sloboda, či neviazanosť a teda zviazanosť? Nezrelosť, či nezodpovednosť? Byť nezrelý a chovať sa nezrelo sú dve…
  Tags: a, sa, v, posolstvá, pre, dušu
 • 75
  Všetko sa deje tak, ako sa má a v pravý časDokážeme veriť? Máme skutočnú vieru?Dokážeme určité životné situácie naozaj s VIEROU odovzdať smerom hore?Dokážeme uveriť tomu, že všetko sa deje tak, ako je to pre nás najlepšie a nemusíme všetko dostať hneď tu a teraz?Meňme svoj postoj z NETRPEZLIVOSTI na TRPEZLIVOSŤ, nekonajme zbrklo, prijímajme veci, udalosti i deje tak ako…
  Tags: a, sa, v, posolstvá, pre, dušu

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.