Zbraň bohov

VIP
29/08/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 87
  Devolúcia – séria dodatkov časť 2 - 1/2Rozoberiem toto vlákno tweet po tweete a pokúsim sa poskytnúť kontext a zrozumiteľnosť. Prvá a najdôležitejšia vec, ktorú si treba pri prechádzaní tohto vlákna uvedomiť, je, že bolo napísané 18. januára 2021; dva dni pred „inauguráciou“ Joea Bidena. Vytvára prezident Trump tieňovú vládu?Čo je COGCON Level 2?Prezident má počas stavu núdze jedinečné…
  Tags: a, na, sa, v, ako, vip
 • 84
  Devolúcia časť 10 - Tichá vojna (1/4)Musím vás upozorniť, že toto je môj doteraz najdlhší článok. Mám pocit, že niektoré časti tohto článku by som pokojne mohol rozviesť ďalej, ale kvôli stručnosti som to neurobil. Mohol som tento článok rozdeliť na dve alebo dokonca tri časti, ale naozaj som cítil, že je dôležité vytvoriť tento jeden…
  Tags: a, v, na, sa, s, ako, vip
 • 81
  Q, Looking Glass a časová os Vzostupu: Mohla by nás táto pandémia priviesť k "udalosti"?Svet sleduje, že pandémia koronavírusu (plandémia) úplne zmenila život, ako ho poznáme. Mnohí prepadajú panike. Niektorí veria, že je to súčasť dlho plánovaného prevzatia moci NWO. Ale pre tých, ktorí sú dostatočne odvážni na to, aby sa pozreli ponad paranoju a strach, existuje čoraz viac dôkazov, ktoré naznačujú, že pád…
  Tags: a, sa, na, v, ako, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here